Emissionless Water Powered Generator for 2016 – $5K for 5kW

Standard

Today, October 30th, 2015, GDS Technologies Canada releases its water-powered generator for 2016 pre-orders. The GDS5000 is an emissionless, renewable power source producing 5000 watts using only water!

GDS Tech - Water Powered Generator GDS5000 - connectivist collective Oct 30 2015

Simply fill up the tank with 4 gallons of ordinary tap water and go! The amazing “on button” starts the battery, pump and turbine which then produces power for the home, cottage, shed and hobby projects. The only maintenance requirement is a “draining and spraying” once every three months.

[ PDF Brochure ]

GDS Tech - Water Powered Generator - screenshot - connectivist collective Oct 30 2015

“Our generators are 50% less noisy than regular fossil fuel generators and can be used indoors because they are emissionless: no fumes and no pollution. The maximum run time is 4 continuous hours per day.

These generators are primarily designed for emergency backup use. The design of the generators is patent-pending and all components of the generator units are ESA (Electrical Safety Authority) approved.

The GDS5000 can be pre-ordered today for $5000 USD. 

We are now in our manufacturing phase and will be accepting pre-orders. Due to the high demand we can’t guarantee delivery until mid 2016.”

GDS Tech - Water Powered Generator - Building - connectivist collective Oct 30 2015GDS_Building

Features

  • Large capacity tank with incorporated digital gauge provides durability and extended run time.
  • Fold down locking handle for sturdy portability and compact storage.
  • Heavy duty never flat wheels for reliability portability.
  • Covered outlets provide added protection from the environment in rugged working conditions.

GDS Tech - Water Powered Generator - Sign - connectivist collective Oct 30 2015GDS_Building2

Contact

Telephone: 1 (905) 576-4888
Email: sales@gdstechnologies.ca
Location: 999 Boundary Rd. Oshawa ON L1J 8P8
Website: http://www.gdstechnologies.ca


[ November 2014: GDS Technologies announces Portable Water-Powered Generators ]

[ September 2015: Comparison with the open-sourced “Quantum Energy Generator” ]

Diody Świecące LED do Uprawy Roślin – #2

Standard

SOLERIQ-P-9Natężenie diod świecących do uprawy roślin

Wprowadzenie

W diodach świecących, różnice w natężeniu oświetlenia zależą od emitowanej długości fali świetlnej – o czym można się dowiedzieć studiując inżynierię materiałową. Pojedyncze diody są wytwarzane z różnych materiałów i w związku z tym promieniują tylko w ściśle określonym zakresie oraz z często różniącym się natężeniem światła. Pomimo międzynarodowej standaryzacji, definicje w dziedzinie oświetlenia takie jak moc i natężęnia światła, różnią się pomiędzy sobą w zależności od tego, kto je przedstawia.

Rośliny natomiast wymagają ścisłych pomiarów światła, którego potrzebne natężenie (niskie, średnie, lub wysokie) zależne jest przede wszystkim od rodzaju rośliny, jej fazy wzrostu w danym momencie, oraz jej czasokresu światła (rośliny potrzebujące długiego dnia, krótkiego dnia, lub neutralne). Wymiary pomieszczenia gdzie rośliny wzrastają oraz odległość diod od roślin jest również znacząca.

Możliwości dopasowania natężenia światła w diodach świecących zależy przede wszystkim od specyficznych pomiarów wybranego emitera, mocy promieniowania, kąta rozsyłu, oraz dyfuzji. Jakość emitera może być zmierzona i podana liczbą określającą indeks jasności, inaczej też zwany grupą BIN,  („brightness index number”, czyli, „BIN”).

O pomiarze natężenia diod świecących przy uprawie roślin

Rośliny głównie absorbują niebieskie i czerwone długości fal w zakresie od 400 nm do 700 nm. Ludzkie oko nie widzi większości światła absorbowanego przez rośliny w procesie fotosyntezy ponieważ czułość ludzkich oczu skoncentrowana jest w zielonych długościach fal (około 525 nm) w zakresie widzialnym.

Lumen jest jednostką natężenia światła spostrzeganego przez ludzkie oko, ale nie światła które prowadzi fotosyntezę. Ponieważ producenci skupiają się na oświetleniu dla ludzi, ich specyfikacja lamp podawana jest w lumenach, które nie mogą służyć do prawidłowego pomiaru natężenia światła dla roślin.

Wat jest jednostką mocy wskazującą wydzielaną moc lub jej pobór. Ponieważ nowoczesne i bardzo energooszczędne źródła takie jak świecące diody, zużywają o wiele mniej energii osiągając jednocześnie taką samą jasność, pobierana moc nie ma już tak dużego znaczenia. Obecnie ważniejsze są wartości strumienia świetlnego podanego w lumenach, ale jak już wiemy, lumeny nie są prawidłowym pomiarem źródeł światła dla uprawy roślin.

Na podstawie współczesnej fizyki, światło może być rozumiane jako promieniowanie fal elektromagnetycznych rozchodzących się w przestrzeni i jednocześnie jako pojedyncze cząstki energii, zwanymi fotonami.

Każdy foton ma swój poziom energii dla poszczególnej długości fali. Częstotliwość 454 THz jest czerwoną barwą o długości fali 660 nm z energią 3 x 10-19 J na fotona lub 181 kJ na mola. Częstotliwość 667 THz jest niebieską barwą o długości fali 450 nm i ma energię 4.4 x 10-19 J na fotona lub 266 kJ na mola. Wynika z tego, że poziom energii fotonów ze żródła niebieskich długości fal jest znacznie większy niż czerwonych długości, lecz to nadal nie jest najlepszy wskaźnik mocy oświetlenia dla uprawy roślin.

Jak ustalić natężenie diod świecących do uprawy roślin

Fotosynteza jest konwersją fotochemiczną, gdzie każda molekuła jest aktywowana przez absorbowany foton. Fotosyntetyczne zapotrzebowanie jest bardziej współzależne z liczbą fotonów niż z energią. Najbardziej przydatnym pomiarem natężenia światła dla uprawy roślin nie jest ani moc, ani lumen, lecz strumień fotonów promieniowania czynnego fotosyntetycznie (PCF lub „photosynthetically active radiation”, czyli, „PAR”), ilościowo wyrażany w jednostkach moli lub irradiacji.

Strumień fotonów fotosyntezy (SFF lub „photosynthetic photon flux”, czyli, „PPF”) jest pomiarem kwantowego strumienia fotonów istotnych dla fotosyntezy, czyli promieniowania czynnego fotosyntetycznie, emitowanego przez diodę świecącą. Opisuję gęstość strumienia fotonów docierającego do powierzchni rośliny w mikromolach (µmol) na metr kwadratowy na sekundę. W ogólnym pojęciu, 1 mol światła równa się 6.022 x 1023 fotonów.

Dzienne całko światła (DCŚ lub „daily light integral”, czyli, „DLI”) jest pomiarem ilości światła otrzymanego w ciągu jednego dnia w danym obszarze. Każdy rodzaj rośliny ma inny zakres DCŚ dla optymalnego wzrostu pochodzący ze swojego śwrodowiska naturalnego. Zapotrzebowanie rośliny można dopasować do prawidłowej diody świecącej z odpowiednim natężeniem światła. Wiele handlowo uprawianych roślin ma publikowane i znane ograniczenia w dostawie światła dziennego. Ich przekroczenie może zatrzymać wzrost rośliny, która zacznie wydawać energię tylko po to aby się chronić, czyli przetrwać. Dzienne całko światła ma wpływ na wzrost, rozwój, wydajność i jakość rośliny. W związku z tym, istotne jest, aby dopasować DCŚ rośliny z SFF diody świecącej.

W dobowym czasokresie światła danej rośliny, promieniowanie czynne fotosyntetycznie oraz dzienne całko światła nie powinno przekraczać zapotrzebowania na światło tej rośliny.  Maksymalne DCŚ osiągnalne na zewnątrz w pełnym słońcu wynosi około 60 moli na dzień. Ten poziom nie powinien być przekraczany w pomieszczeniach. Wartości DCŚ w cieplarniach są zazwyczaj znacznie niższe, ale minimum jest 10 moli na dzień. Optymalne promieniowanie powinno brać pod uwagę dotychczasowe czynniki oświetleń do uprawy roślin, ale i też mieć natężenie mierzone między 10 – 60 moli fotonów w zakresie promieniowania czynnego fotosyntetycznie podczas dziennego czasokresu oświetlania.

Przykład #1: porównanie promieniowania diody świecącej do zapotrzebowania rośliny

Dzienne całko światła wybranych pomidorów ma wartość 16 moli. Czy natężenie branej pod uwagę diody pasuje do oświetlania tej rośliny? Można to rozwiązać za pomocą następującego równania, znając pomiar strumienia fotonów fotosyntezy (SFF) danej diody. Rozwiązujemy ile moli na dzień emituje dioda świecąca z natężeniem 1000 µmol fotonów w zakresie promieniowania czynnego fotosyntetycznie i z czasokresem dwunastogodzinnego zapotrzebowania na światło: 1000 x 60 (sekund w minucie) x 60 (minut w godzinie) x 12 godzin = 43,200,000 µmol dziennie. Dzieląc przez 1 milion uzyskuje się 43.2 moli dziennie. Więc przykładowe 43.2 moli natężenia danej diody świecącej jest zbyt mocne. Wybrana dioda świecąca dostarcza niepotrzebny nadmiar fotonów (43.2 moli) w porównaniu do zapotrzebowania pomidorów (16 moli).

Przykład #2: stosunki diod świecących w µmol m2/s 

Metoda określania stosunków diod świecących w oprawie oświelteniowej dla danej rośliny:

Dioda świecąca czerwona 638 nm, 170 µmol m2/s, 55%*

Dioda świecąca niebieska 470 nm, 90 µmol m2/s, 35%*

Dioda świecąca zielona 535 nm, 20 µmol m2/s, 10%*

*Z całego promieniowania (stosunek miliwatowy, mW).

Całość światła padającego na rośline ze wszystkich diod nie ma przekraczać 300 µmol m2/s. Powyższy przykład ma teoretycznie obliczone 280 µmol m2/s, więc pasuje.

Przykład #3: Miernik Strumienia Kwantowego

Pomiar Strumienia Fotonów Fotosyntezy – czyli mole na metr kwadratowy na sekundę można zbadać używając Miernika Strumienia Kwantowego (“Quantum Flux Meter”) dla diod świecących.

Apogee Quantum Flux MetersPrzykład firmy która się zajmuje takimi miernikami moli światła:
http://www.apogeeinstruments.co.uk/quantum/
(Koszt miernika jest przeciętnie 1000zł): 

Katalog PDF:
http://www.apogeeinstruments.co.uk/content/apogee-catalog-2015-web-version.pdf

Podstawowe aplikacje do techniki światła na telefon komórkowy:
http://www.apogeeinstruments.co.uk/apogee-mobile-apps/

Pod koniec 2012 roku, czyli dwa i pół lat temu, Apogee opublikował dokument w którym opisane jest że nie ma jeszcze komercyjnych mierników moli świetlnych na diody świecące do uprawy roślin:
http://www.apogeeinstruments.co.uk/content/Quantum-Sensors-LEDs-Downing-College-September-2012.pdf


Uwaga: Autor tego artykułu bada opracowania diod świecących do uprawy roślin dla firmy Neo-LED która nie jest powiązana z tym blogiem ani z Connectivist Collective. Wrocławska firma Neo-LED od lat osiąga sukcesy w różnych oświetleniach typu LED, w tym również w wysokiej jakości systemach dla roślin. Na ich witrynie znajduje się instruktaż do budowy własego panela LED do uprawy roślin. Autor tutaj w blogu publikuje rezultaty pierwszych badań aby jeszcze szerzej rozpowszechniać informacje której brakuje w języku polskim. Temat światła i roślin jest bliski świadomego ekologicznego rozwoju, czyli działań Connectivist Collective.

MMK - Dzienne Calko Swiatla - first

 

 

Energy Expenses: Tiny homes in the Algarve

Standard

010

With an eye out for free energy applications, I am currently on a work-exchange program helping with marking a home and permaculture garden construction site in the rural Algarve region north of the ocean-side Albufeira, in Portugal.

DCIM100GOPROa2 009

The type of work varies, as do the organization: HelpX.net, workaway.info and wwoof.pt.

Some work examples are the following: renovations, permaculture maintenance, organization, and various other physical labors.

i1 003

The following is the type of information I am gathering common to the first locations. It is not new data. I believe that some of the people I meet who manage to maintain their ecologically sustainable practices, can have the opportunities to apply the emerging free energy devices within the next few years.

Heat is by means of fireplace and local dry wood from the land. There is a mini gas stove, with a preference to fireplace whenever possible. Water is connected to a neighbor and has an attached meter. Electrical is connected to a neighbor and has a meter there. Not precise but works by arranged agreement. No water heating other than by sunlight into coiled hose. Also helpful would be added water pressure.

019 005 018 003

Most food is bought but the land is being prepared for a garden, almost a small farm. Other expenses are transport fuel (gasoline), and telecommunications with their power systems. Power tools needed for the construction also consume energy. Next in price is the food itself.

001

If one goes back in time, it all seems to have existed:

138 125

Portable Water-Powered Generators from GDS Technologies Ltd

Standard

GDS_portablewaterpoweredgenerators

[ GDS Technologies Ltd. Website ]

[ Facebook Page[ Youtube Video ]

The new clean energy movement is gaining momentum as the first working prototype devices emerge. The international Quantum Energy Generator (QEG) teams, as well as many other free energy initiatives are all taking part and acting as catalysts. The author has not verified this particular generator. The following is copied from the official Toronto, Canada website listed above:

“GDS is a manufacturing company in renewable energy. We have developed a portable water powered generator that creates a large amount of energy to run our portable generators that generate power simply by adding water. Spending money on expensive gasoline is a thing of the past. We have found a way to produce energy by adding clean tap water.”

“We are extremely excited by the recent interest in our generators – excited but not surprised. Although we have been offered a substantial sum to share our technology with others, our goal has always been, and will continue to be, to manufacture a world-class, portable, water-powered generators.

[ GDS Technologies on the Pure Energy Systems Wiki ]

We are proud to announce that we have now set in place the capacity and equipment necessary to commence the production levels required to meet the incredible international demand for our products. We have protected our invention by the international intellectual property protection required to protect our technology (see attachment). We did not wish to complete the patent process as the first step of protection as we did not want our incredible product to be suppressed or delayed to the public in anyway. GDS 5000 production will commence immediately with finished product ready in mid-March 2015. Our planned production schedule includes a three shift operation, running seven days a week at a plant located in Ontario. Our schedule has been prepared with the expectation of meeting the anticipated demand of up to 50,000 units per month. Approximately 85% of the final product is assembled in our plant using an automated production system. Please note that due to the high level of orders currently within our system, sales contracts will be filled in the order in which they were received.”


[ September 2015: Comparison with the open-sourced “Quantum Energy Generator” ]

[ October 2015: GDS Technologies releases Water-Powered Emmissionless Generators ]