Lighting the New Energy Lifestyle

Standard

With the progress of new, clean, fuel-less energy sources to power our daily lives, LED lighting is one parallel technological development which is already here to be applied as a practical alternative for those wishing to live an ecologically sustainable lifestyle. Two energy efficient new energy generator prototypes which can be used to power many home lighting conditions are the open-sourced FTW Quantum Energy Generator and the KFSSI Magravs-Power Plasma Generator.

“In today’s environmentally-conscious society, more and more people are taking measures to decrease their carbon footprint. Each measure that each individual takes to preserve the Earth’s environment makes a difference, and one small measure that everyone can take is to adopt environmentally-friendly lighting solutions.

By simply switching the types of lights that you use in your home or business to ones that utilize less energy, you could significantly reduce your negative energy consumption impact on the environment. In addition the positive impact you’d be having on the environment, there are also plenty of other benefits associated with switching to more environmentally-friendly lighting products. For instance, many of these types of products tend to last longer than their counterparts, and because of their longer life span, you won’t have to replace them as often. This, in turn, means that you’ll save money not only on energy costs, but on replacement costs as well.

Switching to LED lights is one of the most popular measures that cities across the world are taking to further the Green movement, and you can contribute as well by making the same switch.” – LEDLights.co.uk

MMK LED Lights CO UK screencapture sept 4 2016 connectivist connective


Previous related articles

Detailed LED Lighting for Plants (two part series in polish) [ 1 ] [ 2 ]

LEDs: Simulacra for Emerging Free Energy Technologies

Simple Free Energy can Power New Media LEDs

Intuitive Free Energy Tips

The featured article image is a screenshot from a youtube video by LifeHack2012 seen in the CSETI film “Sirius Disclosure” (2013).

Diody Świecące LED do Uprawy Roślin – #2

Standard

SOLERIQ-P-9Natężenie diod świecących do uprawy roślin

Wprowadzenie

W diodach świecących, różnice w natężeniu oświetlenia zależą od emitowanej długości fali świetlnej – o czym można się dowiedzieć studiując inżynierię materiałową. Pojedyncze diody są wytwarzane z różnych materiałów i w związku z tym promieniują tylko w ściśle określonym zakresie oraz z często różniącym się natężeniem światła. Pomimo międzynarodowej standaryzacji, definicje w dziedzinie oświetlenia takie jak moc i natężęnia światła, różnią się pomiędzy sobą w zależności od tego, kto je przedstawia.

Rośliny natomiast wymagają ścisłych pomiarów światła, którego potrzebne natężenie (niskie, średnie, lub wysokie) zależne jest przede wszystkim od rodzaju rośliny, jej fazy wzrostu w danym momencie, oraz jej czasokresu światła (rośliny potrzebujące długiego dnia, krótkiego dnia, lub neutralne). Wymiary pomieszczenia gdzie rośliny wzrastają oraz odległość diod od roślin jest również znacząca.

Możliwości dopasowania natężenia światła w diodach świecących zależy przede wszystkim od specyficznych pomiarów wybranego emitera, mocy promieniowania, kąta rozsyłu, oraz dyfuzji. Jakość emitera może być zmierzona i podana liczbą określającą indeks jasności, inaczej też zwany grupą BIN,  („brightness index number”, czyli, „BIN”).

O pomiarze natężenia diod świecących przy uprawie roślin

Rośliny głównie absorbują niebieskie i czerwone długości fal w zakresie od 400 nm do 700 nm. Ludzkie oko nie widzi większości światła absorbowanego przez rośliny w procesie fotosyntezy ponieważ czułość ludzkich oczu skoncentrowana jest w zielonych długościach fal (około 525 nm) w zakresie widzialnym.

Lumen jest jednostką natężenia światła spostrzeganego przez ludzkie oko, ale nie światła które prowadzi fotosyntezę. Ponieważ producenci skupiają się na oświetleniu dla ludzi, ich specyfikacja lamp podawana jest w lumenach, które nie mogą służyć do prawidłowego pomiaru natężenia światła dla roślin.

Wat jest jednostką mocy wskazującą wydzielaną moc lub jej pobór. Ponieważ nowoczesne i bardzo energooszczędne źródła takie jak świecące diody, zużywają o wiele mniej energii osiągając jednocześnie taką samą jasność, pobierana moc nie ma już tak dużego znaczenia. Obecnie ważniejsze są wartości strumienia świetlnego podanego w lumenach, ale jak już wiemy, lumeny nie są prawidłowym pomiarem źródeł światła dla uprawy roślin.

Na podstawie współczesnej fizyki, światło może być rozumiane jako promieniowanie fal elektromagnetycznych rozchodzących się w przestrzeni i jednocześnie jako pojedyncze cząstki energii, zwanymi fotonami.

Każdy foton ma swój poziom energii dla poszczególnej długości fali. Częstotliwość 454 THz jest czerwoną barwą o długości fali 660 nm z energią 3 x 10-19 J na fotona lub 181 kJ na mola. Częstotliwość 667 THz jest niebieską barwą o długości fali 450 nm i ma energię 4.4 x 10-19 J na fotona lub 266 kJ na mola. Wynika z tego, że poziom energii fotonów ze żródła niebieskich długości fal jest znacznie większy niż czerwonych długości, lecz to nadal nie jest najlepszy wskaźnik mocy oświetlenia dla uprawy roślin.

Jak ustalić natężenie diod świecących do uprawy roślin

Fotosynteza jest konwersją fotochemiczną, gdzie każda molekuła jest aktywowana przez absorbowany foton. Fotosyntetyczne zapotrzebowanie jest bardziej współzależne z liczbą fotonów niż z energią. Najbardziej przydatnym pomiarem natężenia światła dla uprawy roślin nie jest ani moc, ani lumen, lecz strumień fotonów promieniowania czynnego fotosyntetycznie (PCF lub „photosynthetically active radiation”, czyli, „PAR”), ilościowo wyrażany w jednostkach moli lub irradiacji.

Strumień fotonów fotosyntezy (SFF lub „photosynthetic photon flux”, czyli, „PPF”) jest pomiarem kwantowego strumienia fotonów istotnych dla fotosyntezy, czyli promieniowania czynnego fotosyntetycznie, emitowanego przez diodę świecącą. Opisuję gęstość strumienia fotonów docierającego do powierzchni rośliny w mikromolach (µmol) na metr kwadratowy na sekundę. W ogólnym pojęciu, 1 mol światła równa się 6.022 x 1023 fotonów.

Dzienne całko światła (DCŚ lub „daily light integral”, czyli, „DLI”) jest pomiarem ilości światła otrzymanego w ciągu jednego dnia w danym obszarze. Każdy rodzaj rośliny ma inny zakres DCŚ dla optymalnego wzrostu pochodzący ze swojego śwrodowiska naturalnego. Zapotrzebowanie rośliny można dopasować do prawidłowej diody świecącej z odpowiednim natężeniem światła. Wiele handlowo uprawianych roślin ma publikowane i znane ograniczenia w dostawie światła dziennego. Ich przekroczenie może zatrzymać wzrost rośliny, która zacznie wydawać energię tylko po to aby się chronić, czyli przetrwać. Dzienne całko światła ma wpływ na wzrost, rozwój, wydajność i jakość rośliny. W związku z tym, istotne jest, aby dopasować DCŚ rośliny z SFF diody świecącej.

W dobowym czasokresie światła danej rośliny, promieniowanie czynne fotosyntetycznie oraz dzienne całko światła nie powinno przekraczać zapotrzebowania na światło tej rośliny.  Maksymalne DCŚ osiągnalne na zewnątrz w pełnym słońcu wynosi około 60 moli na dzień. Ten poziom nie powinien być przekraczany w pomieszczeniach. Wartości DCŚ w cieplarniach są zazwyczaj znacznie niższe, ale minimum jest 10 moli na dzień. Optymalne promieniowanie powinno brać pod uwagę dotychczasowe czynniki oświetleń do uprawy roślin, ale i też mieć natężenie mierzone między 10 – 60 moli fotonów w zakresie promieniowania czynnego fotosyntetycznie podczas dziennego czasokresu oświetlania.

Przykład #1: porównanie promieniowania diody świecącej do zapotrzebowania rośliny

Dzienne całko światła wybranych pomidorów ma wartość 16 moli. Czy natężenie branej pod uwagę diody pasuje do oświetlania tej rośliny? Można to rozwiązać za pomocą następującego równania, znając pomiar strumienia fotonów fotosyntezy (SFF) danej diody. Rozwiązujemy ile moli na dzień emituje dioda świecąca z natężeniem 1000 µmol fotonów w zakresie promieniowania czynnego fotosyntetycznie i z czasokresem dwunastogodzinnego zapotrzebowania na światło: 1000 x 60 (sekund w minucie) x 60 (minut w godzinie) x 12 godzin = 43,200,000 µmol dziennie. Dzieląc przez 1 milion uzyskuje się 43.2 moli dziennie. Więc przykładowe 43.2 moli natężenia danej diody świecącej jest zbyt mocne. Wybrana dioda świecąca dostarcza niepotrzebny nadmiar fotonów (43.2 moli) w porównaniu do zapotrzebowania pomidorów (16 moli).

Przykład #2: stosunki diod świecących w µmol m2/s 

Metoda określania stosunków diod świecących w oprawie oświelteniowej dla danej rośliny:

Dioda świecąca czerwona 638 nm, 170 µmol m2/s, 55%*

Dioda świecąca niebieska 470 nm, 90 µmol m2/s, 35%*

Dioda świecąca zielona 535 nm, 20 µmol m2/s, 10%*

*Z całego promieniowania (stosunek miliwatowy, mW).

Całość światła padającego na rośline ze wszystkich diod nie ma przekraczać 300 µmol m2/s. Powyższy przykład ma teoretycznie obliczone 280 µmol m2/s, więc pasuje.

Przykład #3: Miernik Strumienia Kwantowego

Pomiar Strumienia Fotonów Fotosyntezy – czyli mole na metr kwadratowy na sekundę można zbadać używając Miernika Strumienia Kwantowego (“Quantum Flux Meter”) dla diod świecących.

Apogee Quantum Flux MetersPrzykład firmy która się zajmuje takimi miernikami moli światła:
http://www.apogeeinstruments.co.uk/quantum/
(Koszt miernika jest przeciętnie 1000zł): 

Katalog PDF:
http://www.apogeeinstruments.co.uk/content/apogee-catalog-2015-web-version.pdf

Podstawowe aplikacje do techniki światła na telefon komórkowy:
http://www.apogeeinstruments.co.uk/apogee-mobile-apps/

Pod koniec 2012 roku, czyli dwa i pół lat temu, Apogee opublikował dokument w którym opisane jest że nie ma jeszcze komercyjnych mierników moli świetlnych na diody świecące do uprawy roślin:
http://www.apogeeinstruments.co.uk/content/Quantum-Sensors-LEDs-Downing-College-September-2012.pdf


Uwaga: Autor tego artykułu bada opracowania diod świecących do uprawy roślin dla firmy Neo-LED która nie jest powiązana z tym blogiem ani z Connectivist Collective. Wrocławska firma Neo-LED od lat osiąga sukcesy w różnych oświetleniach typu LED, w tym również w wysokiej jakości systemach dla roślin. Na ich witrynie znajduje się instruktaż do budowy własego panela LED do uprawy roślin. Autor tutaj w blogu publikuje rezultaty pierwszych badań aby jeszcze szerzej rozpowszechniać informacje której brakuje w języku polskim. Temat światła i roślin jest bliski świadomego ekologicznego rozwoju, czyli działań Connectivist Collective.

MMK - Dzienne Calko Swiatla - first

 

 

LEDs – simulacra for emerging Free Energy technologies

Standard

Light-based technologies promote sustainable development and can provide solutions to global challenges in energy, education, agriculture and health. Business in this field aims at solving key societal demands: medical and healthcare, telecommunications, cultural and entertainment, economic, political, security and others. Whereas electronics was the key 20th century technology, photonics is emerging as the technology of the 21st century in daily life.

There are currently many people living without a basic supply of light. The Global Off-Grid Lighting Association introduces its mandate with the following statements: “Over one-quarter of the world’s population lives without access to electricity. Off-grid lighting addresses this challenge by providing light to those in need. The move to off-grid lighting is transforming lives and economies in developing countries around the world by increasing incomes, assisting educational development and improving health and safety.”

While references are made primarily towards inexpensive and highly efficient portable LED lighting (light emitting diodes), this sounds like it could easily be free energy home generators in the same line of action within the next few years. As of the end of April 2015, the Tesla Motors company is already offering the Powerwall Home Battery which is expected to alter the electrosphere of the planet.

If LEDs can now emit all the light needed in a home at a much low power consumption compared to other lights, then as we more towards free energy power sources, we can start with solar power. So a photovoltaic cell absorbing sunlight can feed a battery which can power the LEDs. Perhaps that can be the starting connection between the Tesla Powerwall and LEDs.

However, this is far from the potential of free energy and the truth presented in current transnational disclosures. Both LEDs and ideas like the Tesla home battery are merely simulations preparing everyone for many new advancements which ultimately lead to harmonious and ecologically sustainable life on the planet for all beings.

022701

Light-Emitting Diodes (above) are a simulation of the technological transitions necessary for free energies to emerge. For example, below is an already existing light panel – it is not the sky with a sun, it is a light built with a material science beyond LEDs that allows for the appearance of a sky and sun! It is being offered by CoeluxMost people are too busy working for food and heat to stop for a moment and imagine such a thing. Yet it is already here. There are thousands of such ideas in all fields and most of them may never see “the light of day”. Why? For nearly all the same reasons that no free energy device is publicly available, except for one. A public open-sourced free energy device alters a $500 trillion macro-economy. That is 500 x 1 million x 1 million. The other reasons why such ideas as this skylight are a challenge to bring to people may come as a surprise: lack of interest in magic. However, we can leave that for another bedtime story.

Ceolux_lighting-2-600x594

The Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence released the film Siruis Disclosure in 2013 in which there are youtube displays of various free energy prototypes powering little blinkers, or LEDs. Whether or not this is the actual case, it is apparent that powering an LED can be immediately appreciated at least as an inspiring possible proof of concept of a free energy device. People like to see things and the power of their own mind is one of those things people need to see.

The introduction of diode lighting and home batteries can teach us how to incorporate a technological advancement which replaces a ubiquitous object. Here is a an efficient LED lighting installation idea for a home, in Polish. Soon everything may be advancing  so rapidly that there will be no time for patents, monetization and intelligence bureaucracy.

We may just have to settle for open-sourcing, crowdfunding and collaboration so why not make a harmonious business out of it?

Diody Świecące LED do Uprawy Roślin – #1

Standard

header-greenhouses-JAMI-960x335px

Warunki Oświetlania Roślin Diodami Świecącymi
(„Light Emitting Diode(s)”, czyli “LED”)

W celu uzyskania skutecznej uprawy roślin ważne jest ustalenie odpowiednich warunków oświetleniowych. Rośliny uprawiane wewnątrz pomieszczeń, do swojego rozwoju wykorzystują sztuczne oświetlenie, tak jak rośliny w świecie naturalnym wykorzystują światło słoneczne. W projektowaniu oświetlenia dla hodowli roślin pod dachem, należy dodatkowo uwzględnić rolę wielu różnych czynników. Trzeba wziąć pod uwagę: ekologię, środowisko hodowli oraz etap rozwoju rośliny.

Oświetlanie diodami świecącymi (LED) pozwala na optymalizację takich czynników jak: czasokres oświetlania (fotoperiodyzm), natężenie światła, temperature barwową, odległość i kąt rozsyłu światła, oraz długość fal świetlnych (według fotosyntetycznie czynnego promieniowania źródła). Rozkład widmowy światła słonecznego zależy od położenia rośliny (szerokości geograficznej) i stosunku osi ziemi do słońca (sezonu). Dodatkowo można brać pod uwagę ruchy źródła światła i rośliny (fototropizm).

W świecie biznesu, jedno optymalne ustawienie może być przyjęte, ale nie jest to rozwiązanie ostateczne, które zadowala zapotrzebowanie żywych jednostek. Istnieje wiele typowych instalacji zoptymalizowanych jedynie w ten sposób, na korzyść ograniczonych budżetów lub początkujących. Dopóki nie będą powszechnie udostępnione precyzyjne alternatywne rozwiązania, powinno się brać pod uwagę minimum czasokresy stosowania odpowiednich natężeń przy danych długościach fal świetlnych.

W skrócie o świetle, falach, barwach, i roślinach

Temperatura barwowa, („color temperature”): jest to miara wrażenia barwy źródła świetlnego w stopniach Kelwina. Żarzące się ognisko może mieć porównywalnie niską temperature barwową (1000 K), ale nadal będzie parzyć. Natomiast światło dzienne przy zachmurzeniu może osiągać temperature barwową 8000+ K. Wzrost roślin następuje przy temperaturach barwowych światła słonecznego podawanego codziennie dla danej lokalizacji: od 1800 – 2300 K przy wschodzie i zachodzie słońca oraz do 5500 K i powyżej przy świetle dziennym.

Barwa długości fali, („color wavelength”): barwa światła i odpowiadająca jej długość fali elektromagnetycznej jest otrzymywana poprzez rozszczepienie źródła światła. Światło emitowane przez diody świecące ma określone zakresy długości fali, a zatem określoną barwę. Światło pochłaniane przez rośliny ma również określone zakresy długości fal. Zakresy te mieszczą się przeważnie w widmie promieniowania widzialnego, które powoduje że mózg ludzki odbiera je jako kolory.

Temperatura barwowa jest ludzkim wrażeniem jasności światła, a barwa długości fali jest naukową miarą promieniowania elektromagnetycznego, kolorem pewnej energii. Barwy o różnych długościach fal mogą mieć różne temperatury barwowe. Promieniowanie o danych długościach fal może być stosowane przy niskich lub wysokich temperaturach barwowych zależnie od wymagań roślin.

Długości fal promieniowania emitowanych przez źródło światła można zmierzyć i graficznie przedstawić poprzez rozkład widmowy energii (RWE, ang. „spectral power distribution”, czyli „SPD”). Jest to moc promieniowania emitowanego przez źródło na każdej długości fali tworząca również wizualny profil właściwości koloru źródła światła.

Długości fal pochłanianych przez rośliny można zmierzyć i graficznie przedstawić poprzez rozkład energii promieniowania czynnie fotosyntetycznego (PCF, ang. „photosynthetically active radiation”, czyli „PAR”). Jest to promieniowanie słoneczne które może być wykorzystane przez rośliny na potrzeby fotosyntezy. Krótsze długości fal (UV) są na ogół za bardzo “energetyczne”, a dłuższe długości fal (IR) nie posiadają wystarczająco dużo energii aby umożliwić fotosynteze.

Zakres promieniowania słonecznego w związku z diodami świecącymi

Związek między roślinami i światłem słonecznym jest niezbędny: rośliny wykorzystują bowiem promieniowanie, poprzez fotosyntezę, do własnego rozwoju. Proces wzrostu nazywa się fotomorfogenezą. Rośliny syntetyzują szersze widmo światła słonecznego niż to co ludzie widzą poprzez zmysł wzroku i absorbują przede wszystkim niebieskie i czerwone barwy fal emitowanych. W szerszym zakresie oraz w mniejszych proporcjach, fale dopełniające się barwowo zwane są ultrafioletowymi i podczerwonymi. Rośliny pochłaniają małą ilość zielonych barw i najczęściej są zielone ponieważ najbardziej rozpraszają zielone długości fal. Światło słoneczne widoczne dla oka ludzkiego oraz światło absorbowane przez rośliny, można mierzyć długościami fal na skali nanometrowej (nm).

Na przykład, dioda świecąca o długości fali 660 nm zwana jest „ciemnoczerwoną” (ang. „deep red”) i jest proporcjonalnie dominującą częstotliwością światła stosowaną w oświetleniach do uprawy roślin. Czerwone oraz niebieskie długości fal są idealne dla fotosyntezy ponieważ przy tych barwach absorpcja chlorofilu osiąga w roślinach maksymalne wartości. Promieniowanie czynne fotosyntetycznie podaje długości fal w widmie światła słonecznego, które rośliny wykorzystują. Graficznie ta informacja pozwala na wizualizację absorbcji światła w roślinach.

Pojedyncze diody świecące mogą być produkowane tak aby emitować jedną niezbędną długość fali z widma światła słonecznego w oparciu o poszczególne obserwacje roślin w przyrodzie . Wytwórcy oświetleń diodami świecącymi stosują przy konstrukcji opraw i modułów takie kombinacje diod, które zapewniają zapotrzebowania poszczególnych roślin.

Kolory diod świecących w związku z uprawą roślin

Poniżej opisane są przyczyny dla jakich rośliny syntetyzują różne długości fal w procesie fotosyntezy. Nie tylko barwy są pożyteczne, lecz również inne czynniki takie jak na przykład godziny natężonego światła wywołujące przejście od fazy wegetatywnej wzrostu do fazy kwitnienia.

Niebieski: 400nm – 500nm; w szczególności: 420, 440-450, 470; PAR: 420-500.
Promuje wysokie rośliny liściaste podczas fazy wegetatywnej wzrostu . Pochłaniany przez barwnik fotosyntezy „Chlorofil B”. Mniejsza proporcja oświetlania tą barwą jest potrzebna ponieważ: aktywuje fototropizm i fotosynteze, więc jest to najefektywniej pochłaniany zakres światła słonecznego; w naturze istnieje tylko jako 14% zakresu promieniowania słonecznego w porównaniu do 26% czerwonego; i ma większą energię fotoniczną (266 kJ / mol) niż czerwona (181 kJ / mol). Popularny wśród ogrodników jest kolor „królewski niebieski” czyli “royal blue” o długości fali 450 nm.

Czerwony: 600nm – 700nm; w szczególności: 620-640, 660, 675; PAR: 645-685.
Wspiera pąki i rozkwit. Przyśpiesza kiełkowanie. Pochłaniany przez barwnik fotosyntezy „Chlorofil A”. Popularny wśród ogrodników jest „ciemnoczerwony” czyli “deep red” o długości fali 660 nm.

Zielony: PAR: 525nm – 540nm.
Rośliny pochłaniają względnie małą ilość zielonego koloru. Ta długość fali tworzy (w niewielkiej proporcji do innych) białe światło poprzez mieszanke z kolorami czerwonym i niebieskim i jest korzystna dla warunków pracy przy wewnętrznych uprawach roślinnych. Używanie tylko czerwonych i niebieskich kolorów (ich długości fal) może uniemożliwić wizualne określanie stanu zdrowia roślin poprzez nieznajomość ich faktycznego wyglądu.

Ultrafioletowy (UV): UVb 280 nm – 320 nm; 370 UV dopełnia niebieski 450; PAR: 380-420;
Promuje pigmentację, pogrubia liście, zapobiega działalności szkodliwych owadów. Jest stosowany jako komplement „królewskiego niebieskiego”, czyli „royal blue” o długości fali 450 nm. Część promieniowania ultrafioletowego z zakresu światła słonecznego, dociera do roślin i jest w zasięgu zbadanego promieniowania czynnie fotosyntetycznego.

Podczerwony (IR): 730 IR dopełnia czerwony 660; PAR 685-700;
Jest stosowany głównie w okresie kwitnienia przede wszystkim jako dopełnienie „ciemnoczerwonego”, czyli „deep red” o długości fali 660 nm. Jest to proces znany jako „Efekt Emersona”, czyli „Emerson Enhancement Effect”. Część promieniowania podczerwonego z zakresu światła słonecznego, dociera do roślin i jest w zasięgu zbadanego promieniowania czynnego fotosyntetycznie.

Stosunki kolorów diod świecących i ich związek z uprawą roślin

Istotne jest zidentyfikowanie proporcji długości fal które rośliny wymagają do idealnego rozwoju i wzrostu. Poniżej podany jest optymalny stosunek diod świecących w oprawie lub module oświetleniowym dla uprawy roślin:

ultrafioletowy
UV 370 nm
5%
(z 450nm)

królewski niebieski
„Royal Blue” 440 nm – 450 nm
10 – 15%

niebieski
470nm
10%

zielony
525 nm – 540 nm
5 – 10%

czerwony
620 nm – 640 nm
15 – 20%

ciemnoczerwony
“Deep Red” 660 nm
40 – 50%

podczerwony
IR 730 nm
5%
(z 660nm)

Właściwości diod świecących białym światłem i ich porównanie do rozwoju roślin przy świetle słonecznym

Oświetlanie roślin diodami świecącymi na biało lub tzw. „dziennym światłem” nie jest polecane; możliwe jednak, że w bliskiej przyszłości już od roku 2015 zaistnieje nowe rozwiązanie.

W elektroluminescencyjnych źródłach, światło jest generowane za pomocą diod w których prąd elektryczny jest przepuszczany przez ustawione półprzewodniki. W ten sposób osiągane są pożądane długości fal. Zmiana prądu reguluje dokładną długość fali światła. Indywidualne diody świecące są przeznaczone dla niektórych długości fal o małym zakresie.

Niebieskie diody świecące, (“blue LED”), są najnowszym wynalazkiem spośród trzech podstawowych kolorów diod świecących. Za ich wynalazek została nadana nagroda Nobla w roku 2014. Głównym znaczeniem niebieskiej diody świecącej jest to, że jej mieszanie ze światłem czerwonym i zielonym tworzy białe światło.

Diody świecące czerwono-zielono-niebiesko, (“red-green-blue”, czyli “RGB LED”), zawierają dynamiczne emitery (emitujące fale o danych długościach) ale ich najważniesza funkcja to tworzenie zjawiska koloru dla ogólnej ludzkiej percepcji poprzez zmysł wzroku. Diody RGB świecące na biało, są mieszanką tych kolorów ale nie o długościach fal potrzebne jako promieniowanie czynne fotosyntetycznie. Nie służą do precyzyjnego programowania barw o długościach fal dla roślin.

Białe diody świecące, (“white LED”), emitują światło, które wydaje się białe, ale jego rozkład widmowy na podstawie długości fal składowych pokazuje, że nie należą one do fal podtrzymujących zdrowe życie roślin. Światło białe może dawać podobny efekt wizualny jak światło naturalne, ale może nie mieć takiego samego zakresu długości fali światła fotosyntetycznie czynnego. Oświetlenie może mieć rozkład widmowy o mieszanych długościach fal, które razem emitowane pojawiają się jako białe dla ludzkiego oka, ale to mogą nie być fale których rośliny potrzebują. Białe diody świecące mogą również być wytwarzne jako niebieskie z żółtą powłoką która sprawia że ​​emitują na „biało”. Jest wiele spekulacji wokół równoważenia widma, które białe diody świecące zapewniają.

Istnieje zapotrzebowanie na nowe diody świecące o rozkładzie widmowym światła naturalnego (słonecznego) w najbardziej potrzebnych barwach dla roślin. Są to długości fal: 660 nm (czerwona), 450 nm (niebieska), 525 nm (zielona), oraz niektóre fale ultrafioletowe i podczerwone. Możliwość emisji wszystkich tych długości fal w jednej diodzie usprawniła by cały przemysł oświetleń dla nie tylko przemysłowej uprawy roślin. Potrzebne jest do tego nowa inżynieria materiałowa do produkcji świecących diod; wzrastający postęp w tej dziedzinie prawdopodobnie umożliwi to w najbliższej przyszłości. Według danych opublikowanych w grudniu 2014 r. takie diody już istnieją i tylko czekają na analizę ostatecznych  badań przed wprowadzeniem na rynek.

Okresy światła i ciemności przy oświetlaniu roślin

Rośliny są młode wiosną. Kiedy dni są coraz dłuższe mają okres wzrostowy. Przy dłuższych dniach świetlnych są w etapie wegetatywnym. Dalsza zmiana okresu oświetlenia powoduje kwitnienie. Potem dni stają się coraz krótsze i jesienią następują zbiory owoców lub żniwa. Pojawianie się róznych okresów światła jest niezbędne dla rozwoju roślin. Czas trwania codziennego naświetlenia jest zwanym fotoperiodyzmem. Ten czasokres działa przez odpowiedni stosunek dziennego natężenia światła i pojawiania się ciemności. Fluktuacje te powinny naśladować pojawianie się światła słonecznego w środowisku naturalnym z którego pochodzi roślina.

Rośliny różnią się potrzebnym czasem trwania okresów naświetlania. W fotoperiodyźmie istnieje podzielenie na „rośliny długiego dnia”, „rośliny krótkiego dnia”, i „rośliny neutralne”. Rośliny długiego dnia kwitną, gdy dzienny okres oświetlenia jest dłuższy od pewnej krytycznej długości. Rośliny krótkiego dnia kwitną, gdy dzienny okres oświetlenia jest krótszy od pewnej krytycznej długości. Rośliny neutralne są nie wrażliwe na długość oświetlenia. Okres stałej ciemności jest istotny ponieważ w ten sposób rośliny otrzymują sygnały rozwojowe ze środowiska. Krótkie niepotrzebne chwile światła w okresie ciemności mogą wywołać nieprawidłowy rozwój, i nawet za wczesny rozkwit.

Podstawowa ekologia oświetlania diodami świecącymi (LED „growlights”) do uprawy roślin: PDF: Tabela 1


Uwaga: Autor tego artykułu bada opracowania diod świecących do uprawy roślin dla firmy Neo-LED która nie jest powiązana z tym blogiem ani z Connectivist Collective. Wrocławska firma Neo-LED od lat osiąga sukcesy w różnych oświetleniach typu LED, w tym również w wysokiej jakości systemach dla roślin. Na ich witrynie znajduje się instruktaż do budowy własego panela LED do uprawy roślin. Autor tutaj w blogu publikuje rezultaty pierwszych badań aby jeszcze szerzej rozpowszechniać informacje której brakuje w języku polskim. Temat światła i roślin jest bliski świadomego ekologicznego rozwoju, czyli działań Connectivist Collective.

 

Free Energy Intuitions – #1

Standard

Sleeping-beauty-disneyscreencaps.com-1907

The above is a screencapture of a frame from the 1959 Disney animation “Sleeping Beauty”. What can a person observe in this posture?

This blog post is the first of a series about the informational help I receive from various seemingly unrelated sources as the free energy movement emerges. Some of the sources which I plan to include are: observation of my senses, contemplation, intuition, connection to extraterrestrial intelligence, LED growlight research, shamanic journeying, quantum healing hypnosis, reconnective healing, dreams, other altered states of consciousness, books, and more.

Some of the information simply sounds curious or carries a pattern which correlates intuitively with particular aspects of the free energy movement. Some information pertains to metaphysics and deeper psychology, more subtle experiences of the ordinary.

 Tips from LED growlight research:

As mentioned in my upcoming blog post titled, “LEDs – a simulation for emerging free energy technologies”, photonics are the next phase of electronic technologies as we head into the 21st century. In trying to understand lighting for plants, we first must understand natural light and plants. It turns out that despite centuries of interest in this direction, very little is known about the photomorphogenic process of plants. Some noteworthy observations include:

[“Chlorophyll-A transfers resonance energy into the antenna complex.
Chlorophyll (magnesium center) in plants resembles hemoglobin (iron center) in humans. “]

Resonance is a frequent topic covering many fields of advanced research and in the development, and in particular it is noteworthy as the first stage of the performance measure of a Quantum Energy Generator (QEG). The third major stage of such a build is “self-running” and this correlates with tuning the sky to the earth using an antenna! The above chlorophyll statements also put resonance energy, antenna, plants, magnesium, iron and humans into nearly one playing field of some sort. Perhaps the transnational QEG collaboration could consider photosynthesis in the design of of the tuning system? Moreover, the following is paraphrased from a book called, “The Secret Life of Plants“:

sekretnezycieroslin

[“Certain dyes in a plants absorb a certain spectrum of wavelengths of solar radiation. The absorbtion of this portion of light in plants causes the vibration of electrons in the dyes. These electrons in turn create a constant electrical current in the cells.”]

There are companies working with tree voltage, such as Voltree. Perhaps minimal energy can be harnessed from leaves? What is the smallest power draw and conspumtion we can design for in basic necessities? Apparently there are plans for the release of water-based free energy, such as the Toronto company GDS Technologies is offering: Portable Water Powered Generators. The following paraphrased observation is a valuable foundation:

[“If we learn to release hydrogen and oxygen from water while using sunlight for this, it is a renewable free energy. Respiration is the burning of these.”]

Other disconnected notes include:

[“Some light passes to roots of certain plants.
Chlorophyll is distributed asymetrically.
Plants capture photons from sunlight to create energy sugars
Leaves that separate CO2 and light process are the pineapple, sugar cane, corn.
Plants appear gree because their leaves reflect the green light. Human vision however is most sensitive to green light, an advantageous adaptation for a species that evolved in the forest.
Plants use energy to power chemical reactions.’]

Maybe we need to design what we want to power and see if the conscious design corresponds. Maybe the power will emerge and apply itself when we build the second half. For example, “Stained Glass Windows That Generate Power With Photosynthesis-Like Process“.

The Keshe foundation has released the CO2 capture kit which mimics the process of a leaf capturing carbon-dioxide to create Gas in a Nano State (GANS), a source of energy documented to provide 12V through a DIY home solution:

 Open Source Mystery Schools:

There are many schools through which one can gather practical information. This is simply an example that came to mind:

[“The Law of Resonance is the Universal Law which determines the various vibratory patterns or frequencies which are determined and projected based on various thoughts, beliefs and emotions and the resulting projected frequency which activates the Law of Attraction ensuring that this resonance or projected energy can only harmonize with energies that vibrate or resonate at a similar harmonious vibratory frequency which determine and create your physical results.”]

The source of Healing Arts:

From a textbook on vibrational medicine: there are many types of magnetisms occuring in nature:

011

Other Sources:

Some of those whom we call inventors were often re-discoverers of lost and always-existing knowledge. People such as Kelvin, Maxwell, Tesla, Edison, etc.. those who developed the light bulb and ran electricity, all had, firstly, the strongest foundations possible in the understanding of radiation, electromagnetism, and in turn, light! it is no coincidence that there may be something intuitively there for free energy through LED growlight research in contemporary times.

In the way the above people made decisions, by allowing business to be conducted on their work, they obstructed the physiological sense of vision for humanity. Their true knowledge and work has been hidden or destroyed in favor of monetary gain and psychological entropy of people. The same knowledge which is now needed for advancing free energy, is the deeper knowledge of light and all that it encompasses. I believe this knowledge can already be found on the internet but there is very little communication between the learned people of today and the hippy dreamers, between the wealthy and the not wealthy. That may be the topic of another blog post.

In summary, I have been observing this kind of knowledge for at least 15 years and will continue to do so. The following is my theoretical undergraduate research paper in biophotonics and new media from 2005/2006:

The Possibility of Augmented Sentience in a Mixed Reality Field – Synthesizing Technology with Consciousness as an Art Form interfacing the Biosphere.

I did not realize that this kind of thinking at that time was already popular but only taken seriously at very high levels of academia, not undergrads, yet I was thinking I am capable of this kind of research as much as if I was at MIT.

On a final note, in all of my research, the deeper I go to the sources of all advanced contemporary knowledge in all fields, such as the physics of light and the knowledge of plants, the closer I get to all of the corporations known to have ties with rogue covert shadowy transnational groups in control of everything on the planet, including psychology, the media, this blog and unimaginable other aspects of daily life.

Simple free energy can power LED new media

StandardGreetings fellow lightworkers: 2015 is an International Year of Light!

Light 2015

I am currently researching the relationships between certain natural light processes and their simulation through technology: sunlight and plants, photosynthesis, solar panels, lighting innovations, advanced programmable LED lighting for plants, simple natural energy systems and simple technological energy systems. 

“LED” is an acronym for “Light Emitting Diode”, a scientific term for a newer kind of light, in yearly advancement, for which the 2014 Nobel prize in physics was given. 

It seems that the business of LED lighting is of tremendous significance today and in the near future. This line of work connects many disciplines of light, both in science and spirituality. Everything from office space interior design to light colour therapy.

In Poland today there are entire cities looking for help in replacing all the public lights with newer more efficient LEDs.

There are innovators doing incredible things with LED foundations on the nano-scale: LED inks enable the manufacture of printable “lightpaper” (Rohinni) while certain other technologies make a dark room appear to have a light (Ceolux) with a sky and sun! 

By simple example, there are a few  free energy prototype devices that appear to output just enough power to turn on a little mighty LED. That means it can be self-powered.

That’s enough for now, let’s celebrate! 

Let’s use such a light to enlight, to light by light, to create space for more lights… to inspire by light arts and crafts and innovation… one day with more light we may design a technology that powers a home.

One such LED light, with current advances in the field of material science, can be infused with incredible electric intelligence: it can mimic daylight and any other colour temperature, and one can control any of its properties, such as angle and intensity, wirelessly from a distance.

This line of research is a part of my work investigating the connections of ecological sustainability, work exchanges around ayurvedic lifestyle and permaculture, the developments of FabLabs and Hackerspaces, and the increasing consciousness (light) on the emergence of free energy and its harmonious disclosure.

As can be seen in the photograph, it takes four legs and some unusual light.