O Generatorze Energii Kwantowej i Rozwoju Energii z Próżni

Standard

Nazwa GEK jest akronimem od pierwszych liter słów „Generator Energii Kwantowej” (po angielsku „Quantum Energy Generator”, tzw. „QEG”). Dokładne określenie wyrazów pozostaje względne: możliwe że wszystkie źródła energii są „kwantowe” na pewnym poziomie i być może żaden rodzaj energii nie jest „generowany” przy czerpaniu z próżni. Urządzenie GEK wytwarza energię nową i czystą bez zapotrzebowania na żadne paliwo. Ma gwarantowaną wydajność od 3 kW do 10 kW. Praca trwa nad wersją budowy o wydajności 40 kW. Generator wystarczyłby wtedy jako agregat prądotwórczy na dom rodzinny. Jest też mniej znany jako generator reluktancyjny przełącznikowy, czyli „switched reluctance generator”. Podstawą tej technologii jest układ termodynamiczny otwarty który współpracuje z prawami natury i nie tworzy zapotrzebowania na paliwo.

[ Ten atykuł jest do pobrania w wersji PDF ]
PDF_32x32

Generator Energii Kwantowej jest przejściowym źródłem wolnej energii: zamienia brak publicznego urządzenia bezpaliwowego na prototyp działającej wersji. W budowę zaangażował się Instytut Techniczny w Udinie. Jedna z większych firm powiązana z produkcją samochodów wprowadza tę technologię w swej dziedzinie.

20130903192607-Jamie
Głównym inżynierem przy GEK jest James Robitaille który zajął się budową mając za sobą 10 patentów oraz 25 lat pracy przy motorach i generatorach. Obecnie trwa faza rozpowszechnienia otwartego dostępu informacji oraz praktycznego aspektu tej technologii.

Otwarty rozwój jest podstawą międzynarodowej współpracy humanitarnej która opiera się na odtajnionym patencie z 1894 roku złożonego przez jednego ze współodkrywców Darmowej, Wolnej Energii, Nikolę Teslę. Omawiany pomysł w swoim czasie nazwał on „Generatorem Elektrycznym”. Jak na współczesne czasy GEK nie jest zaawansowanym mechanizmem jednak został wybrany jako rozwiązanie na społeczne wprowadzanie rozwoju darmowej, wolnej energii poprzez istniejące i działające urządzenie. Istnieją inne rozwiązania, które na razie nie są dostępne do ogólnego stosowania. Pozostaje nadzieja, że rozwój GEK pomoże je wprowadzić przy coraz większym wsparciu społecznościowym. Przykładem jest ponadnarodowa współpraca przy budowie urządzeń Magravs z Fundacji Keshe, które przynoszą sukcesy nawet we wczesnej fazie wprowadzania.

GEK znajduje się pośród wymienionych nowych technologii energetycznych w dokumencie przedstawionym Prezydentowi USA przez organizację CSETI Orion/Aero Inc. w 2009 roku. CSETI prowadzi działalności w międzynarodowym ruchu ujawnień od ponad 20 lat. W 2017r. pojawi się nowy film dokumentalny w tej sprawie zwany „Unacknowledged” czyli, „Niepotwierdzone”.

Opracowanie bez-patentowe Generatora Energii Kwantowej oraz badania prowadzone obecnie nad nim są dostępne w Internecie. Informacje zahaczają o różne dziedziny wiedzy. Przykładowo – szukając wskazówek technicznych na forach internetowych, można znaleźć naukowców wymieniających się nawzajem informacjami z konstruktorami urządzeń GEK. Współpraca międzynarodowa pozwala na rozpowszechnianie nowych rozwiązań dotyczących budowy GEK w momencie ich opublikowania, zwłaszcza w Internecie. Od lata 2014. istnieją dwa nowe prototypy Generatora Energii Kwantowej na rzecz prowadzenia badań: GEK w wersji „mini” oraz „bezruchowe” GEK. Dzisiaj GEK pasuje do dużej wielkości walizki, wersja mini GEK do przenośnej skrzynki podręcznej.

QEGandQEGmini_LG

Wiele grup w różnych krajach stara się o powtórzenie budowy GEK w trzech fazach: 1 – rezonans („resonance”), 2 – nadmierna jedność („over-unity”) i 3 – własny napęd („self-running”). Projekt uzyskał zadowalające rezultaty w pomiarach naukowych przeprowadzonych na zbudowanych prototypach. Sukces w umożliwieniu własnego napędu zależy od upowszechnianiu rozwoju zrozumienia nowych, czystych źródeł energii. Takim działaniem kieruje się właśnie Polska Grupa Robocza Kolektywu Warsztatów ds. Nowych Źródeł Energii, czyli New Energy Sources Lab Collective, Polish Work Group.

Tym sposobem, niezależnie od sukcesów przy budowie 130-letnich Generatorów Energii Kwantowej znajdzie się zawsze rozwój udostępniający informację i pozwalający następnym pokoleniom na dalsze postępy z zaawansowanymi urządzeniami.

FTW QEG quantum energy generator - manual - 5 june 2015 - pg 24 - stator assy - connectivist collective

Podstawowe aspekty pozwalające GEK osiągnąć sukces to: otwarty dostęp („open-sourcing”), finansowanie społecznościowe („crowdfunding”) i ponadnarodowe współ-opracowywanie („transnational co-development”). Pojekt opiera się na paradygmacie współpracy biznesowej. Główny wykaz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami jest publicznie dostępny.

Poniżej jest przedstawione logo międzynarodowej grupy tworzącej pierwsze współczesne Generatory Energii Kwantowej. Pod wzorem widać pierwszą stronę omawianego patentu Tesli. Całe opracowanie oraz szkolenie w różnych formach wraz z konsultacją są dostępne poprzez Internet.


Inne Artykuły o GEK w tym blogu (EN)

Co pewien czas piszę o wiadomościach i ciekawostkach na temat Generatora Energii Kwantowej. W języku angielskim polecam drugi wpis o teorii z serii pięciu artykułów. Tam są opowiedzi na najczęściej zadawane pytania o tych innych prawach termodynamiki.

QEG Complete Builders Package - connectivist collective - nov 2015 _07324e11efaf80071fe5b537a9bb5441

 


Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne o GEK

Pytania z odpowiedziami zostały zaczerpnięte ze strony: https://hopegirl2012.wordpress.com/2015/08/02/new-qeg-faqs/

Skąd pochodzi energia wykorzystywana przez to urządzenie?
Z pola kwantowego.

Ile wynosi całkowita moc wytwarzana przez GEK?
10kW (do 40kW)

W jaki sposób GEK zaczął działać skoro nie wymaga paliwa?
Wystarczy nastawić maszynę tak, aby wpadła w rezonans elektromagnetyczny. Wtedy będzie już działać samodzielnie. Można ją uruchomić wykorzystując istniejącą zewnętrzną moc elektryczną, bądź przez mechanizm korbowy, lub system rozruchu silnika zasilany akumulatorem. Czerpiąc część mocy z GEK można zachować naładowanie akumulatora.

Jak długo będzie działać GEK?
Czas nieograniczony (lub dotąd, dokąd nie zużyją się części).

Czym różni się GEK od opracowania Tesli?
Ten projekt dostosowuje linearny, odwzajemniony element patentu do elementu obrotowego. W konstrukcji GEK użyto dzisiejszej elektroniki dla zwiększenia stabilności tj. kontrolowanej ilości mocy i poprawnego zakresu częstotliwości.

Czy GEK zwalnia w przypadku dodania obciążenia?
Nie – nie w przypadku tego rodzaju energii.

Czy GEK emituje promieniowanie?
Nie – nie w przypadku tego rodzaju energii.

Jakiej postaci energii używa GEK?
Elektromagnetycznej (do uruchomienia) i atmosferycznej (do uzyskania pożądanej stabilności).

energy-flow-in-qeg-diagram


Notatka o Wersji Artykułu

Artykuł w wersji oryginalnej (08/10/2014) jest nieaktualny ale łączy się z innymi wpisami z tego okresu i wprowadza w historię rozwoju informacji.

 

Nauki Ścisłe i Duchowość: Wywołując 無

Standard

無 – “Mu”

Medytacja Vipassana, Hatha Joga Sivananda,  Ajurweda,
Uzdrawianie Rekonektywne, Technika Kwantowego Uzdrawiania Hipnozą.

Następujące streszczenia wiedzy praktycznej o istocie człowieka na Ziemi napisałem aby rozpocząć przekaz ich wzajemnych powiązań metafizycznych:

Vipassana: metafizyczne podstawy praktyki
Obserwuję doznania fizyczne ze zrównoważonym umysłem i jednoczesnym rozumieniem nietrwałości. Ból pozostaje, lecz bez cierpienia. Wygoda pozostaje i można się cieszyć bez porywczego podniecenia.

Ajurweda: pożywienie według smaku
Wszystko bierze udział w alchemicznym procesie: jestem spożywanym przez życie i sam jestem istotą spożywającą życie na wzajemnie oddziaływającym poziomie. Wszystko jest stworzone według panujących praw przyrody oraz podstaw energetycznych.

Hatha Joga Sivananda: ćwiczenia fizyczne i oddech
Istotną właściwością mojego ludzkiego bytu jest wewnętrzny spokój: naturalny stan relaksu ciała i umysłu. Zjednaczam się z własną prawdziwą tożsamoścą kiedy odpoczywam, ćwiczę, oddycham, odżywiam się i prowadzę wgląd w sposób zgodny z przyrodą.

Uzdrawianie Rekonektywne i Technika Kwantowego Uzdrawiania Hipnozą
Podświadomość jest moją prawdziwą świadomością. Tak jak każdy, mam wrodzoną zdolność do uzyskiwania dostępu do tej wszechobecnej inteligencji która jest jednością. 

fishing_boat_anchored_on_moonlit_nightcf07367bbf3b174694fb


Osobisty Proces Badawczy

Najpierw przyszła nowa informacja. Zacząłem ją stosować w życiu. Doświadczyłem i przetrawiłem odpowiednią ilość i jakość wiedzy aby zrozumieć jej podstawy. Streszczyłem zarys tej mądrości w języku angielskim posługując się techniką mapowania myśli. Przetłumaczyłem to na mapy myśli w języku polskim, a następnie na cyfrową wersję oraz zarys informacji do artykułów w formacie bloga.

W tym procesie zauważyłem że przetwarzanie osobistej doświadczalnej wiedzy z map myśli nie zadowala w formacie tekstu z logicznie ułożonymi zdaniami. Moje myśli i skojarzenia nie działają w ten sposób. Artykukły stanowią wyłącznie strzeszczenie i dokumentację. To co mam ułożone w sobie, w swoich myślach nie jest tym co ktokolwiek inny ma w sobie lub w swoich myślach. A tutaj chodzi o dokładny przekaz. Dzielę się informacją z nadzieją że może to pomóc osobom którzy żyją i ciekawią się procesami życia według bezpośredniego osobistego doświadczania rzeczywistości.

Z tego doświadczenia skorzystałem aby rozpocząć pracę nad słownikiem angielsko-polskim z pojęciami które mi się wydają znaczące do tego stopnia że potrzebują nową uwagę. Wiem że “strasznie” piszę po polsku. Pomimo tego, podaję łącze do artykułu o “słowniku do zestrajania odpowiednich słów”:

English-Polish Attunement Guide ]

Jestem świadomy tego że prawie nikt nie czyta moich artykułów. Widzę to nie tylko ze statystyk na tle bloga. Słyszę to poprzez rozmowy z ludzmi którzy otaczają moje obecne życie. Taka jest sytuacja, to żaden problem. Pomimo tego wiem co ja robię i robię to dalej ponieważ mam nadzieję i widzę że przyszłość jest niewiadoma.

Dokumentuję własną drogę prowadzącą w kierunku stylu życia który jest ekologicznie zrównoważony. Cieszy mnie możliwość harmonijnego współistnienia z postępem technologicznym na właściwych podstawach osobistych.

f6afd8bc66365da4a3ce2e98005a


Dalsza Praca

Pracuję przy ujawnieniach dotyczących nowych, czystych, bezpaliwowych żródeł energii. Są one poza zasięgiem popularnej wiedzy naukowej. Jest to geo-polityczna rewolucja na skali makro-ekonomicznej. Pojazdy kosmiczne są powiązanym tematem.

Dokumentacja tutaj przedstawiona może pomóc osobom którzy mogą zweryfikować rzeczywistość poprzez odpowiednie osobiste doświadczenia. Naczelne zadanie dzisiejszego cyfrowego tłumu nadnarodowego jest poznawanie rzeczywistości poprzez odpowiedni rozwój postrzegania tego co łączy niewidzialny świat umysłu ze światem przejawiającym się jako materia. W tym doświadczalnym pojęciu zjednoczyć można uniwersalną ludzką duchowość z zaawansowanymi osiągnięciami technologicznymi.

Jak żyć? Nie wiem. Będę dokumentował jak mi idzie poprzez wymienione podejścia które wydają mi się zgodne z przyrodą na Ziemi. Z taką podstawą do codziennego życia osobistego wracam do badań i rozwoju bezpaliwowych urządzeń energetycznych oraz ujawnień na temat ludzi z poza Ziemi. Kolejność projektów które badam:

1
CSETI “Unacknowledged” ]

siriusdisclosure official website unacknowledged connectivist collective screenshot may 30 2016

2
FTW “Quantum Energy Generator” ]

Fix the World official website quantum energy generator screenshot connectivist collective may 30 2016

3
KFSSI “Magrav Universal Power Systems” ]

keshe foundation spaceship institute official website magrav home power screenshot connectivist collective may 30 2016


Platforma “Crowdfunding” wspierająca urządzenia energetyczne

Aby pomóc wszystkim przy wykonywaniu podjętego kierunku, zakładam nową platformę finansowania poprzez tłum cyfrowy (czyli, “crowdfunding platform”) dla projektów które wspierają budowę nowych, czystych, bezpaliwowych urządzeń energetychnych.


Wersja angielska tej dokumentacji jest w przygotowaniu. Uzupełnianie informacji zawsze trwa.

Lud Wody Ognistej – społeczny rozwój nowych, czystych źródeł energii

Standard

Zaproszenie na pierwszy projekt: promocja darmowej, wolnej energii i urządzenia pozyskującego czystą energię z próżni.

LudWodyOgnistej.org

PDF: [ Lud Wody Ognistej – Polska Grupa Generatora Energii Kwantowej ]

Zapraszamy na kontakt i prośimy o podanie informacji: 

Inne możliwości kontaktu: strona facebook’a Lud Wody Ognistej,  strona facebook’a QEG Poland – Polska Grupa GEK, e-mail i witryna internetowa LudWodyOgnistej.org.

 


 strona 1 / 8

 PDF>

O Generatorze Energii Kwantowej i Rozwoju Energii z Próżni

Standard

Landscape-Wallpaper-23

Nazwa GEK jest akronimem od pierwszych liter słów „Generator Energii Kwantowej” (po angielsku „Quantum Energy Generator”, tzw. „QEG”). Dokładne określenie wyrazów pozostaje względne: możliwe że wszystkie źródła energii są „kwantowe” na pewnym poziomie i być może żaden rodzaj energii nie jest „generowany” przy czerpaniu z próżni. Urządzenie GEK (ze szczegółowym opisem7) pasuje do średniej wielkości łatwo przenośnej skrzynki i może osiągnąć wydajność do 40kW co wystarczy jako agregat prądotwórczy na dom rodzinny.

[ Ten artykuł jest dostępny w nowej wersji na tym blogu – 20/08/2016 ]

Generator Energii Kwantowej jest przejściowym źródłem wolnej energii: zamienia brak publicznego urządzenia czerpiącego wolną energię z próżni na prototyp działającej wersji.  Jest w ostatecznej fazie otwartego rozwoju, której podstawą jest międzynarodowa współpraca. Ten rozwój opiera się na patencie z 1894 roku złożonego przez jednego ze współodkrywców Darmowej, Wolnej Energii, Nikolę Teslę. Omawiany pomysł nazwał „Generatorem Elektrycznym”. Jak na współczesne czasy GEK nie jest zaawansowanym mechanizmem jednak został wybrany jako rozwiązanie na społeczne wprowadzanie rozwoju darmowej, wolnej energii poprzez istniejące i działające urządzenie. Istnieją inne rozwiązania, które na razie nie są dostępne do ogólnego stosowania. Pozostaje nadzieja, że rozwój GEK pomoże je ujawnić. Ludzie przymuszeni do ukrycia technologii będą mieli coraz większe poparcie społeczne.

GEK, zawierając obrotowe elementy elektromagnetyczne, znajduje się pośród dwudziestu wymienionych nowych technologii energetycznych w kategorii „Obrotowych Elektromagnetycznych Generatorów Wolnej Energii”, przedstawionych Prezydentowi USA przez organizacje CSETI Orion/Aero Inc. w 2009 roku.8 Raport został opracowany przez Dr. Steven M.Greer’a, MD, i Theodor C. Loder’a III, PhD – ludzi, ktorzy zapraszają do doświadczenia opublikowanych wyników ich pracy nie tylko podejściem intelektualnym – poprzez spisaną teorię i filozofię, lecz również poprzez zmysły.

Patent na Generatora Energii Kwantowej oraz badania prowadzone obecnie nad nim są dostępne w Internecie. Informacje zahaczają o różne dziedziny wiedzy. Przykładowo – szukając wskazówek technicznych na forach internetowych, można znaleźć naukowców wymieniających się nawzajem informacjami z konstruktorami urządzeń GEK. Współpraca międzynarodowa pozwala na rozpowszechnianie nowych rozwiązań dotyczących budowy GEK w momencie ich opublikowania, zwłaszcza w Internecie. Od lata 2014. istnieją dwa nowe prototypy Generatora Energii Kwantowej na rzecz prowadzenia badań: GEK w wersji „mini” oraz „bezruchowe” GEK.

Tym sposobem, niezależnie od sukcesów przy budowie 130-letnich Generatorów Energii Kwantowej znajdzie się zawsze rozwój ujawniający informacje i pozwalający na dalsze postępy z zaawansowanymi urządzeniami następnym pokoleniom.

GEK znajduje się obecnie w ostatecznym etapie rozwoju. Projekt uzyskał zadowalające rezultaty w testach naukowych przeprowadzonych na poprzednich prototypach. Sukces w umożliwieniu własnego napędu („self-running”) zależy od upowszechnianiu rozwoju zrozumienia czystej energii z próżni.

Podstawowe aspekty pozwalające GEK osiągnąć sukces to: otwarty dostęp („open-sourcing”), finansowanie społeczne („crowdfunding”) oraz współ-opracowywanie („co-development”). Pojekt opiera się na współpracy biznesowej. Główny wykaz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami jest publicznie dostępny. 9

Poniżej jest przedstawione logo międzynarodowej grupy tworzącej pierwsze współczesne Generatory Energii Kwantowej. 10  Pod wzorem widać pierwszą strona omawianego patentu Tesli z jego podpisem. Całe opracowanie jest dzisiaj dostępne za darmo poprzez Internet.

QEG Plans image 1


 

7  GEK (Generator Energii Kwantowej – „Quantum Energy Generator”), jako urządzenie darmowej energii jest szczegółowo opisane w miejscu, gdzie zostało ujawnione pod koniec marca 2014 roku. Odzyskane 4 października 2014: http://www.fixtheworldproject.net/quantum-energy-generator.html

8  Tak jak numer 2. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4 października 2014: http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/Energy1.pdf

9  O współpracy z otwartym dostępem, finansowaniem społecznym oraz współopracowywaniu. Odzyskane 4 października 2014: http://be-do.com/index.php/en/qeg-communities

10  Tak jak numer 6. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4 października 2014: http://www.fixtheworldproject.net/quantum-energy-generator.html

 


 strona 4 / 8

 <PDF>

Zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK

Standard

10517529_718069098284416_5419475421482208900_n

Tworząc Polską Grupę GEK możemy się z powodzeniem dołączyć do podobnych międzynarodowych grup w 32 krajach, które obserwują i wspierają współpracę wszystkich zaangażowanych naukowców. Generator Energii Kwantowej od marca 2014r. przyczynił się do dynamicznego napływu ludzi zainteresowanych rozwojem czerpania z próżni oraz zbliżonych odkryć. Sukcesy odnoszone przez inicjatywy wyzwolenia darmowej energii nabierają tempa.

Wśród obserwujących założenie Polskiej Grupy GEK znajdują się ludzie ze wszystkich ścieżek życia: zainteresowani naukowcy, przemysłowcy, filantropi, menadżerowie funduszy, urzędnicy państwowi… i inni czekający, aż będą mogli pomóc. Jednakże osoby te, działające wedle paradygmatów makroekonomicznych, ustalonych ponad sto lat temu, nie są obecnie w stanie pomóc otwarcie.

Polska Grupa GEK wspólnie rozważy początkowe działania: zdefiniowanie grupy oraz takie upublicznienie jej celów, aby rosnąca liczba zainteresowanych mogła wspierać ich realizacje, od promocji do budowy i dostarczania.

W momencie opublikowania działalności Polskiej Grupy GEK zostanie uzyskany dostęp do wpływowych ludzi z różnych krajów, którzy nawzajem będą się wspierać. Większość zadań do wykonania po utworzeniu grupy jest już nakreślona przez tych, którzy w roku 2014 takie działania podjęli.

Historia Polski obfituje we wszelkiego rodzaju ruchy społeczne, co czyni ją podatnym gruntem dla rozwóju darmowej energii.11  Ignacy Łukasiewicz stworzył współczesny przemysł naftowy na terenie Polski, wspierając społeczność pod wieloma względami, a wartości, którymi się kierował, pokrywają się wciąż z pomysłami dzisiejszego rozwoju. Generator Energii Kwantowej może stać się owocem takiej wizji. Międzynarodowe rozpowszechnienie odkryć i ujawnień dotyczących darmowej, wolnej energii wprowadzają nowe możliwości edukacji i zatrudnienia wszystkich do pracy przy rozwoju.

Zapraszamy na zgłoszenie się do Polskiej Grupy GEK:

Można się zgłosić poprzez formularz powyżej, poprzez komentarz na stronie facebook’a QEG Poland – Polska Grupa GEK, lub poprzez e-mail i witryne internetową LudWodyOgnistej.org.


11  Zagłębiając się w historię współczesnej Europy można wydedukować, że Polacy rozumieją co oznacza zjednoczenie się w walce o sprawy społeczno – polityczne.


 strona 5 / 8

 <PDF>