Darmowa, Wolna Energia

Standard

 

Beautiful-landscape-photography-20

Energia z Próżni, Energia Punktu Zerowego, Energia Kwantowa, Nowa Energia, Czysta Energia

Energia z próżni odnosi się do mocy w obrębie przestrzeni, która spaja ze sobą fizyczną rzeczywistość. Wszystko co fizyczne, jest bezpośrednio złączone z tym źródłem. Ludzie za pomocą odpowiednich technologii mogą z tego źródła czerpać. Są to technologie wytwarzania energii wychodzące poza dotychczasową powszechną świadomość.2

Wolna energia z aktywnej próżni jest pierwotną energią istniejącą jako podłoże kwantowe, więc nie jest nową – ale można ją tak nazwać, skoro jest najnowszą, czystą energią. Jeżeli wszechświat zostałby przeniesiony do bezwzględnego zera stopni punktu zerowego, ten podstawowy rodzaj energii wciąż by pozostał.

W skrócie i w technicznych określeniach, energia z próżni staje się dostępna poprzez wysokie napięcia w wymierzonych częstotliwościach zależnych od materii używanej substancji w urządzeniu. Współczesne systemy energetyczne pochodzą z powszechnej wiedzy elektrodynamiki z której zostały wycięte wzory oryginalnych odkryć. Byłaby to teoria spiskowa tylko wtedy gdyby nie zweryfikowano podstawę fizyki. Jednak istnieją nowoczesne badania tej podstawy. 3 Podczas takiej weryfikacji, w przypadku zaawansowanego pozyskiwania energii z próżni, dipol nie uległ zniszczeniu i negentropia ujawniła się jako prawo natury.4  Opublikowane dowody mówią o tym zjawisku także w kontekście ciała ludzkiego.5

Wszystko ma swój cykl, swoje wibracje, i ten nieustanny ruch stanowi podstawę funkcjonowania świata. Wiedza o atomach przepływających w odwiecznej próżni od 15 miliardów lat, istnieje odkąd wiemy o istnieniu fizycznej rzeczywistości. Możliwe, że przed 15 miliardami lat energia w próżni nie istniała, możliwe, że za sekundę zaniknie. To by sprawiło, że przestałaby już być nieustanna. W ten sposób można wyjaśnić zagadkę perpetuum-mobile, jako koncepcję skoncentrowaną na człowieku, uwieczniającą nieporozumienie, ponieważ wiąże się z paradygmatem, który obecnie jest rozbudowywany: że to ludzie odkryli energię, i że nią kierują. Ludzie nie są w stanie stworzyć energii z próżni ponieważ ona jest źródłem naszego fizycznego pochodzenia. Możemy ją jednak pozyskać i w jej obrębie funkcjonować. Wolna energia z próżni współistnieje z fizyczną rzeczywistością.6

Powszechne wprowadzanie darmowej, wolnej energii do tej pory nie powiodło się tym, którzy się o to starali. Stanowi to o aktualnej sytuacji ludzkości. Istnieje zapotrzebowanie wyzwolenia praktycznego zastosowania czystej energii z próżni na rzecz równowagi ekologicznej. Aktualne ujawnienia przynoszą takie nowe możliwości.


 

Dr. Steven M. Greer & Theodore C. Loder III, PhD, „Summary of Break-Through Energy Technologies” (Podsumowanie Przełomowych Technologii Energetycznych), odzyskane 14 września 2014: http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/Energy.pdf

Tom Bearden, PhD, US Army, „Taming the Fierce Energy of the Vacuum” (Oswajanie Dzikiej Energii z Próżni), odzyskane 30 września 2014: http://www.spiritofmaat.com/archive/feb2/bearden.htm

Warsztat z Dr. Steven’em M. Geer’em, MD, 13 kwiecień 2014, odzyskane 14 września 2014: http://vimeo.com/ondemand/debriefing

Na przykład w „uzdrawianiu rekonektywnym” odczucia energetyczne w dłoniach nabierają mocy przy oddalaniu się od klienta. To bezpośrednio odczuwana negentropia. Odzyskane 14  września 2014: http://thereconnection.com/eric-pearl/science-and-research/

Tom Bearden, PhD, US Army, „Pulling Energy From The Vacuum” (Czerpanie Energii z Próżni), odzyskane 14 września 2014: http://www.youtube.com/watch?v=eNU3MLqyzPk


 strona 3 / 8

 <PDF>