English-Polish Attunement Guide

Standard

A brief quest into the metaphysical consonance of language.

Introduction

By this work I am beginning to experience a new satisfaction from being able to playfully shape new structures of language which express a more precise meaning: words contain worlds. Conscious incantation of words has a healing effect.

With a certain attunement I compare the inner meaning of words which I can experience in two languages. Polish and English both have subtly differentiated psychological meta-structures. On the basis of introspective comparisons I feel it is possible to measure the sources of misunderstanding within these languages, at least on a surface level.

I believe the polish culture is lacking in words that express direct personal metaphysical experiences and that is the reason I started to work on this bilingual exploration. It is a working draft. I have made a few discoveries worth sharing. At the very least, such a reference guide can be useful in the journey from ignorance to understanding.

By mapping out and identifying significant words which are based on direct personal experience, I can create the following categories:

The universe and creation. Existance: beings, their aggregations and abilities: mind, body, feeling, spirit. Experience: quality. Substance: state, technology. Measure: time, space.

b6281f5c-7c68-4c68-a4a3-54d39f049896

A Brief Summary

As a playful example – here is what I find to be a psychological difference between the polish words which are ascribed to happiness and luck: Szczęście (luck) i radość (happiness) nie są tym samym chociaż w polskim języku używa się słowa szczęście aby określić radość. Nie jest potrzebne szczęście do radości, chociaż akurat w Polsce takie jest nieszczęście.

Dlaczego warto podejmować takie prace badawcze? Gdzieśtam kiedyś znalazła mnie następująca treść z ocalałego kawałka marmuru, treść mówiąca o świętych impulsach istnieniowych zwanych “Wiarą”, “Miłością” i “Nadzieją”:

Wiara świadomości to wolność.
Wiara uczucia to słabość.
Wiara ciała to głupota.

Miłość świadomości wywołuje w odpowiedzi to samo.
Miłość uczucia wywołuje przeciwieństwo.
Miłość ciała zależy tylko od typu i biegunowości.

Nadzieja świadomości to śiła.
Nadzieja uczucia to niewola.
Nadzieja ciała to choroba.

As this is an ongoing research and learning process, I am not going to explain any more at this time. The next selections are examples of the kind of sourcing I am undertaking. For some words I am presently unable to find corresponding equivalents. Some words are being incorrectly used in popular polish culture. Some words obscure existing appropriate words. In my opinion, negligence of one’s own language runs at the peril of an entire culture.

A selection of words

The following is taken from the work in progress which is available for comments within this live Google Document:

https://docs.google.com/document/d/1EYUcy0RRkm1fgsyfYxV4Q4stqZyiEeKrcj6KsmR9R3E/edit?usp=sharing

revelation		objawienie	rewelacja
disclosure		ujawnienie
appearance		zjawienie	pojawienie
apparition		zjawa
manifestation		przejaw	przejawienie	stworzenie	
light 			jaw
self			jaźń		ja	ego
subconsciousness	podświadomość
consciousness		świadomość	jaw	jaźń	przytomność
conscious		przytomny	świadom
conscience		sumień
remorse of conscience	wyrzuty sumienia
unconscious		nieprzytomny
unconsciousness	    nieświadomość (czyli podświadomość)
realize			uświadomić
awareness		postrzeganie
[perceive		postrzec]
notice			dostrzec
aware			postrzegający		świadomy
perception		spostrzeganie		uświadomić sobie
precognition		przeczucie		przedwiedza	jasnowidz
cognition		poznawanie
recognition		rozpoznawanie	rozpoznanie
attention		uwaga
observation		obserwacja		spostrzeżenie	przyglądanie	przestrzeganie
(observe yourself	strzeż się)
contemplation		rozważanie		przypatrywanie się		rozmyślanie
introspection		wgląd 			introspekcja
insight			wgląd
meditation	                meditation

equanimity		spokój umysłu
equanimous		zrównoważony umysłowo

detachement		bezstronność		oderwanie
impartiality		bezstronność		objektywność		neutralność
partial			stronniczy		częściowy

mental contents	    treść psychiczna
mentation		mentacja
mentality		psychika

psychic		    wiedźma	jasnowidz	czarownica	metapsychik
seer			jasnowidz	prorok
clairvoyant		jasnowidz
medium		    medium

spirituality		duchowość (może powinno być duszowość?)
spirit (psyche)		dusza
soul			dusza
ghost			duch
phantom		    upiór		fantom		złudzenie	straszydło	strach

faith 			wiara
hope			nadzieja
belief			wierzenie	przekonanie
assurance		pewność	zapewnienie

sense			rozsądek
common sense		zwykły rosądek
senses			zmysły
sense organs		narządy zmysłów
sensations		doznania fizyczne	
feel			czuć		czucie		
feeling			uczucie				wyczucie	odczucie
sense			poczucie	zmysł	dotyk		wyczucie	odczucie
sensory		    sensualny	    sensoryczny
sensual			zmysłowy
transcendent		nadzmysłowy		transcendencja

tuning			strojenie	dostrajanie
tune			nastroić
attune			zestroić	dobrać	nastroić (nastrój)
attunement		zestrojenie (z czymś)		dostroić
detune			rozstrojenie
harmonize		współgrać	współbrzmieć
harmony		    harmonia	zharmonizowanie	zestrojenie
regime 		    ustrój (zestaw norm, cech, praw)

consonance		współbrzmienie	współdzwięczność
dissonance		rozdźwięk		dysharmonia
resonance		oddźwięk		dźwięczność	donośność	rezonans
concordance						zgodność
accordance		zgodność

interaction		wzajemne oddziaływanie
(reciprocal influence)
reciprocity		wzajemność
influence		oddziaływanie

synchronicity		synchroniczność
purpose		    przeznaczenie
chance			przypadek
coincidence		przypadek
circumstance		okoliczność
fate			los
luck			szczęście
happiness		radość			szczęście		
accident		wypadek
destiny			przeznaczenie
expectation		oczekiwanie
probability		prawdopodobieństwo

wish			życzyć		marzenie
dream			sen		marzenie

spell / spelling	przeliterowanie	pisownia	ortografia	literówka
spell / bewitchment	zaklęcie
incantation		słowa magiczne
chant			intonacja		śpiew
enchantment		czar
enchant		    zaczarować		enchant, charm, spell, bewitch
wizard			czarownik
entrance		wprawić w trans	egzaltować	rozanielić	wejście

abundance		OBFITOŚĆ ≠niedostatek
transparency		PRZEJRZYSTOŚĆ ≠oszustwo
directness		BEZPOŚREDNIOŚĆ ≠rozproszenie
connection		ŁĄCZNOŚĆ ≠odłączenie
inspiration		NATCHNIENIE ≠przekonanie
invitation		ZAPROSZENIE ≠namówienie
collaboration		WSPÓŁPRACA ≠konkurencja

scarcity		niedostatek
deception		oszustwo
distraction		rozproszenie
disconnection		odłączenie
persuasion		przekonanie
invasion		namówienie	inwazja	wtargnięcie
competition		konkurencja

community		społeczność	wspólnota	wspólność	zbiorowość
communal		społecznościowe
social			społeczne
society			społeczeństwo
sociatal		społeczeństwowe
social media		media społecznościowe = communal media (?) = media społeczne
commune		    komuna = (często negatywne, polityczne)
communion		komunia = (często negatywn, religijne)
union			związek zawodowy = (często negatywne, ciężka praca fizyczna) unia 

fear			trwoga
fright			starch
terror			groza
trauma			uraz
apprehension		obawa

imaginary		wyimaginowany	fikcyjny	
imaginal		wyobrażeniowa	wyobraźnia
image			obraz

interface (staff, wand)	berło	
wand			różdżka

alien			ufoludek
extraterrestrial	pozaziemiec
spacecraft		pojazd kosmiczny

 

Divider

 

Zarys Pierwszych Notatek

IMG_0734

The Quantum Energy Generator – Part 3 of 5: Practice

Standard

The Quantum Energy Generator
Part 3 of 5: Practice.

The QEG is a successfully built device

The Fix the World organization has developed a three-phase building approach for the Quantum Energy Generator teams: “resonance”, “over-unity”, and “self-sustaining”. Many countries have reached the first phase, some have passed the second, and it is certain that at least two have completed the final build phase. As of November 2015 it is still risky to build a “self-sustaining” power unit anywhere in the world unless the device is open-sourced, crowdfunded and available transnationally in a co-development environment. Live broadcasting of major achievements is also essential when many people are ready to listen.

[ July 10th, 2016 update: Selling the open-source QEG and TeslaGen prototypes ]



Phase 1 of 3, “Resonance”, Completed March 2014:

The amazing story of the QEG build in Morocco.QEG Marocco resonance - connectivist collective - nov 2015 _aouchtam_Morocco-QEG-crew_600
Resonance in Morocco ]
(the above image is the original Aouchtam team)


Phase 2 of 3, “Over-Unity”, Completed mid-2014:
Life after Over-Unity.QEG overunity - conectivist collective - 2015 _engineersOver-Unity in Morocco ]
(the above image is from the UK over-unity build)



Phase 3 of 3, “Self-Sustaining”, Completed anew in 2015:
QEG Phase 3 Complete.

[ See also: USA “Self-Running” WITTS demonstration circa 2008 ]


The innovations that can be applied to the advancement of the QEG are numerous. By nature of the co-development paradigm, further innovations depend on the creative expression of the engineers and inventors that are working on the QEG.

[ Public Service Announcement ]

QEG Phase 3 complete - connectivist collective - nov 2015 _150712_QEG_phase3-complete_350
The Fix The World organization has published a step-by step detailed procedure for tuning the machine to enable self-sustaining with additional power output:

QEG Tuning & Technical Update Parts 1,2 and 3,
and the QEG Theory of Operation
 ]

With this final piece the FTW is now closing the public project of the QEG.  For the FTW QEG family team, further innovations for the QEG and its development will be conducted in a privatized manner. Engineers and the public now have everything they need to replicate the QEG on their own.

FTW has created a support platform for transnational co-development in order to have many successful build groups broadcasting live from the final build stages.

 



How much does a QEG cost?

The QEG is a prototype, which means it is still in development and there is no fixed price for a finished product. Any skilled engineer can use the free open-sourced QEG manual to gather all the different components from various suppliers around the world. To build a QEG one needs to purchase all the parts, have a workspace to build, and have a variety of mechanical tools for testing and measuring.

FTW does not sell QEGs, mass manufacture QEGs, or play a decision making role in any small business group that sells or manufatures QEGs.


Where can I buy a QEG?

It is not possible to purchase a built QEG from a supplier at this time. It is possible to build a QEG on one’s own or to hire a builder. One can use the manual to source the parts.

The QEG is open-sourced. The FTW is not selling a product, but is providing opportunities which offer compensation for the time spent on realizing the project. That is why the organization is charging for books, classes and consultations.

“While we have freely given the build manual (now available in 4 languages) away to the world, the QEG journey has not made us wealthy. So like many people who have to exchange the value of their time and work for money, this is the case for us.  We have put thousands of hours into creating supplemental materials to the open-sourced build manual, but a skilled engineer could build the device with just the manual. Others may need more help. We cannot work for free and offer high quality materials for the DIY engineer and other alternative energy advocates.”



Quantum Energy Generator Disclosure Documents

QEG build manual v4 - connectivist collective - nov 2015 _28abab7de1bf5b470fb31f448dacad04
The Open Source (patent-free) QEG Build Manual – third edition.
This is the complete QEG manual. As of November 2015, at is available in the following languages: english, french, italian, chinese, and spanish.

Technical Updates 1, 2, 3 with supplementary guidance.

4th Edition QEG Manual ($100).
This is the third edition manual (also available separately and free of charge) with all three updates (also available separately and free of charge) compacted into one package.

eBook Build Manual translations. and the “QEG Rosetta Stone” crowdfunding campaing.

QEG spanish manual - connectivist collective - nov 2015 _spanish-pic


QEG CAD drawings designed and generously donated to FTW by Ivan Rivas, 3D Senior Designer and Consultant. [ Email ]

Diagram ‘END PANELS WIRING’ designed and generously donated to FTW by Tivon Rivers, Engineer. [ Website ]

FTW QEG quantum energy generator - manual - 5 june 2015 - pg 26 - qeg schematic - connectivist collective

FTW QEG: [ Frequently Asked Questions (FAQ) ]

FTW QEG: [ For Beginners (Summary of Links) ]



Source QEG Facebook Pages

QEG FB discussion group screenshot - connectivist collective - nov 2015

FTW QEG Discussion ] [ Be-Do QEG ]
FTW QEG ] [ List of QEG Facebook Pages ]


Source QEG Skype Networks

QEG Network ] [ QEG Network Q & A ]



The Mini QEG

QEG and QEG mini - connectivist collective - 2014 _qegandqegmini_lg
The Mini QEG (1 kW) is an experimental development platform. Its smaller size makes it possible to change things around using smaller parts, enabling more of a rapid-prototyping approach.

Mini QEG in Hungary ] [ Mini QEG in Japan ]

Assembly of The Mini QEG ] (video)



Quantum Energy Generator 3D videos

QEG 3D capture - connectivist collective - nov 2015 _qeg-pic

QEG core ] [ QEG introduction ] [ QEG design ] [ QEG core flux gating ]


Countries officially building the Quantum Energy Generator

Note: many countries have groups forming at the foundational level. Such teams are spreading information without any building activity.

QEG CICUs - connectivist collective - nov 2015 _qeg-global-cicu-collage
Be-Do .com A central news portal for the global QEG movement.

[ Youtube Channel ] [ Forum ] [ Meet-up Contacts ]
Cottage Industry Community Units  (CICUs)]

Quantum Energy Generator .com – a secondary domain and news repository for QEG builders.


List of Countries with Quantum Energy Generator builds

Morocco

Italy
Technical Institute A. Malignani of Udine ] [ video ]

Spain
[ resonance video ] [ El Inceible Motor QEG ] [ QEG.es ]
qegspain.wordpress.com ]

South Africa
[ video ]

Taiwan
with James Robitaille ] [ QEG CICU family ] [ Resonance ]

Bangladesh
QEG Bangladesh ]

China
(A group in Dongguan)
[ QEG China ]

QEG Guadalupe - connectivist collective - nov 2015_BxtYtvqIcAAJ_Sj

Guadalupe
[ Resonance ]

Austria
[ 2015 workshop host ]

Slovenia
[ QEG Project Slovenia ]

Germany
[ QEG Deutschland mit Plasmafunkenstrecke ]
QEG Forum ]
QEG Germany – Free QEG Construction Open Sources Manual (EN) ]

Hungary
[ QEG Hungary 2014 07 23 ]

Ukraine
QEG Ukraine part 1 КЭГ Квантовый Энерго Генератор первая примерка ]

United Kingdom
[ Resonance ]
[ Quantum Energy Generator – private UK build ]

Sweden
[ Team QEG Sweden ]

Poland
[ QEG Poland Facebook Group ]
[ 2014 Disclosure Group “Lud Wody Ognistej” – Facebook Group ]
[ QEG Poland on Slack (collaborative network platform) ]
QEG Poland Group on LinkedIn ]

Canada
[ QEG Canada website (offline) ]
[ QEG Toronto website (offline) ]
[ QEG Toronto Facebook Page (fans) ]
[ QEG Toronto Facebook Group (work) ]
[ QEG Tofino Facebook Group (work) ]
[ QEG Canada on Skype: “QEGGERS Across Canada“]
[ Failed Vancouver QEG Crowdfunding Campaign]

Australia
[ Failed Australian QEG Crowdfunding Campaign ]

USA
[ Failed USA QEG Crowdfunding Campaign ]

Europe
[ QEG Europe on Slack (collaborative network platform) ]
[ Balkans Crowdfunding Campaign ]



Greece

Special Notice: “The Odyssevs project in Ellas Greece is building their QEG from the ground up with an impeccable level of care and higher consciousness. Odyssevs is a group of currently sixteen simple residents of Chania Crete and two from Athens plus a humanitarian group called Peace Farm, for a total of nineteen members.”

QEG Odyssevs Winder 1st Try ] QEG Greece: Odyssevs Ellas ]

George Kodar QEG Greece Youtube channel ]
(includes KFSSI magrav plasma coil work.)



This article is part 3 of 5:  The Quantum Energy Generator: Practice.

Part 1: The Quantum Energy Generator: Philosophy.
Part 2: The Quantum Energy Generator: Theory.
Part 4: The Quantum Energy Generator: Store and Academy.
Part 5: The Quantum Energy Generator: The Bright Side.

This article series in the Connectivist Collective blog continues to be edited after publication because the philosophy, theory and practice of disseminating information about the QEG offers many opportunities for learning. Much of the information pertaining to the FTW or the QEG is copied or paraphrased from source materials. Knowledge has been edited to summarize the essence of the project.

Free Remote Healing – Darmowe Zdalne Uzdrawianie

Standard

DCIM100GOPRO

Hi – Witam:

My name is Mateusz. I am currently offering free remote healing services.

Reconnective Healing: this form of help is available over any distance at any time. The approach allows simpler planning of sessions for the client and offers a greater responsibility for the healings received. This work continues to be supported by donations from people who have experienced transformations in various forms including physical, emotional, mental and spiritual dimensions.

Donations support my basic needs and advance the development of this blog which is a documentation of the attempt to live harmoniously. My aim is to continue this line of work as a connectivist healing arts practitioner within the free energy movement. For more information please visit the detailed website linked below and explore the “author page“. Exchange is also possible for learning opportunities in any of the article categories listed in the menu pane.

MMK_IMG_6253 - Copy_sm_tiny

I am available on a daily basis for sessions in english and polish. Welcome:

[ “Being Imaginary” Website ]


Polish Version:

Mam na imię Mateusz. Obecnie oferuję usługi darmowego zdalnego uzdrawiania.

Uzdrawianie Rekonektywne: ta forma pomocy jest dostępna bez względu na odległość i w dowolnym czasie. Metoda daje klientowi możliwość zaplanowania sesji w prosty sposób oraz bycie bardziej odpowiedzialnym za uzdrowienie. Praktykę umożliwiają darowizny od ludzi, którzy doświadczyli przemian fizycznych, emocjonalnych, psychicznych, duchowych oraz innych.

Jestem dostępny codziennie na sesje po polsku lub angielsku. Zapraszam:

[ Witryna “Istota Wizji” ]

Lifestyles of Sustainability: new articles coming soon

Standard

A four-part article is in the works describing the universal interconnection of the philosophy, theory and practice of Vipassana meditation, Hatha Yoga, and Ayurveda. Remarkably, the modern healing modalities called Quantum Healing Hypnosis Technique and Reconnective Healing (The Reconnection) are also uniquely relevant.

These articles are being written in english and polish, with attention to the differences in spiritual and psychological knowledge between the cultures behind the languages. Most of the text has already been hand-written or drafted digitally.

The experiential aspects of the practice of these complimentary guiding paths form a sound foundation for personal realization on a universal level available to all people.

Personal care and relaxation is essential to excellent work. One may compare this to “free energy” of the human’s inner world. The connectivist collective supports a lifestyle of a firm grounding for growth.

One may support our work with a donation to the collective through paypal in the main menu pane.

Diody Świecące LED do Uprawy Roślin – #1

Standard

header-greenhouses-JAMI-960x335px

Warunki Oświetlania Roślin Diodami Świecącymi
(„Light Emitting Diode(s)”, czyli “LED”)

W celu uzyskania skutecznej uprawy roślin ważne jest ustalenie odpowiednich warunków oświetleniowych. Rośliny uprawiane wewnątrz pomieszczeń, do swojego rozwoju wykorzystują sztuczne oświetlenie, tak jak rośliny w świecie naturalnym wykorzystują światło słoneczne. W projektowaniu oświetlenia dla hodowli roślin pod dachem, należy dodatkowo uwzględnić rolę wielu różnych czynników. Trzeba wziąć pod uwagę: ekologię, środowisko hodowli oraz etap rozwoju rośliny.

Oświetlanie diodami świecącymi (LED) pozwala na optymalizację takich czynników jak: czasokres oświetlania (fotoperiodyzm), natężenie światła, temperature barwową, odległość i kąt rozsyłu światła, oraz długość fal świetlnych (według fotosyntetycznie czynnego promieniowania źródła). Rozkład widmowy światła słonecznego zależy od położenia rośliny (szerokości geograficznej) i stosunku osi ziemi do słońca (sezonu). Dodatkowo można brać pod uwagę ruchy źródła światła i rośliny (fototropizm).

W świecie biznesu, jedno optymalne ustawienie może być przyjęte, ale nie jest to rozwiązanie ostateczne, które zadowala zapotrzebowanie żywych jednostek. Istnieje wiele typowych instalacji zoptymalizowanych jedynie w ten sposób, na korzyść ograniczonych budżetów lub początkujących. Dopóki nie będą powszechnie udostępnione precyzyjne alternatywne rozwiązania, powinno się brać pod uwagę minimum czasokresy stosowania odpowiednich natężeń przy danych długościach fal świetlnych.

W skrócie o świetle, falach, barwach, i roślinach

Temperatura barwowa, („color temperature”): jest to miara wrażenia barwy źródła świetlnego w stopniach Kelwina. Żarzące się ognisko może mieć porównywalnie niską temperature barwową (1000 K), ale nadal będzie parzyć. Natomiast światło dzienne przy zachmurzeniu może osiągać temperature barwową 8000+ K. Wzrost roślin następuje przy temperaturach barwowych światła słonecznego podawanego codziennie dla danej lokalizacji: od 1800 – 2300 K przy wschodzie i zachodzie słońca oraz do 5500 K i powyżej przy świetle dziennym.

Barwa długości fali, („color wavelength”): barwa światła i odpowiadająca jej długość fali elektromagnetycznej jest otrzymywana poprzez rozszczepienie źródła światła. Światło emitowane przez diody świecące ma określone zakresy długości fali, a zatem określoną barwę. Światło pochłaniane przez rośliny ma również określone zakresy długości fal. Zakresy te mieszczą się przeważnie w widmie promieniowania widzialnego, które powoduje że mózg ludzki odbiera je jako kolory.

Temperatura barwowa jest ludzkim wrażeniem jasności światła, a barwa długości fali jest naukową miarą promieniowania elektromagnetycznego, kolorem pewnej energii. Barwy o różnych długościach fal mogą mieć różne temperatury barwowe. Promieniowanie o danych długościach fal może być stosowane przy niskich lub wysokich temperaturach barwowych zależnie od wymagań roślin.

Długości fal promieniowania emitowanych przez źródło światła można zmierzyć i graficznie przedstawić poprzez rozkład widmowy energii (RWE, ang. „spectral power distribution”, czyli „SPD”). Jest to moc promieniowania emitowanego przez źródło na każdej długości fali tworząca również wizualny profil właściwości koloru źródła światła.

Długości fal pochłanianych przez rośliny można zmierzyć i graficznie przedstawić poprzez rozkład energii promieniowania czynnie fotosyntetycznego (PCF, ang. „photosynthetically active radiation”, czyli „PAR”). Jest to promieniowanie słoneczne które może być wykorzystane przez rośliny na potrzeby fotosyntezy. Krótsze długości fal (UV) są na ogół za bardzo “energetyczne”, a dłuższe długości fal (IR) nie posiadają wystarczająco dużo energii aby umożliwić fotosynteze.

Zakres promieniowania słonecznego w związku z diodami świecącymi

Związek między roślinami i światłem słonecznym jest niezbędny: rośliny wykorzystują bowiem promieniowanie, poprzez fotosyntezę, do własnego rozwoju. Proces wzrostu nazywa się fotomorfogenezą. Rośliny syntetyzują szersze widmo światła słonecznego niż to co ludzie widzą poprzez zmysł wzroku i absorbują przede wszystkim niebieskie i czerwone barwy fal emitowanych. W szerszym zakresie oraz w mniejszych proporcjach, fale dopełniające się barwowo zwane są ultrafioletowymi i podczerwonymi. Rośliny pochłaniają małą ilość zielonych barw i najczęściej są zielone ponieważ najbardziej rozpraszają zielone długości fal. Światło słoneczne widoczne dla oka ludzkiego oraz światło absorbowane przez rośliny, można mierzyć długościami fal na skali nanometrowej (nm).

Na przykład, dioda świecąca o długości fali 660 nm zwana jest „ciemnoczerwoną” (ang. „deep red”) i jest proporcjonalnie dominującą częstotliwością światła stosowaną w oświetleniach do uprawy roślin. Czerwone oraz niebieskie długości fal są idealne dla fotosyntezy ponieważ przy tych barwach absorpcja chlorofilu osiąga w roślinach maksymalne wartości. Promieniowanie czynne fotosyntetycznie podaje długości fal w widmie światła słonecznego, które rośliny wykorzystują. Graficznie ta informacja pozwala na wizualizację absorbcji światła w roślinach.

Pojedyncze diody świecące mogą być produkowane tak aby emitować jedną niezbędną długość fali z widma światła słonecznego w oparciu o poszczególne obserwacje roślin w przyrodzie . Wytwórcy oświetleń diodami świecącymi stosują przy konstrukcji opraw i modułów takie kombinacje diod, które zapewniają zapotrzebowania poszczególnych roślin.

Kolory diod świecących w związku z uprawą roślin

Poniżej opisane są przyczyny dla jakich rośliny syntetyzują różne długości fal w procesie fotosyntezy. Nie tylko barwy są pożyteczne, lecz również inne czynniki takie jak na przykład godziny natężonego światła wywołujące przejście od fazy wegetatywnej wzrostu do fazy kwitnienia.

Niebieski: 400nm – 500nm; w szczególności: 420, 440-450, 470; PAR: 420-500.
Promuje wysokie rośliny liściaste podczas fazy wegetatywnej wzrostu . Pochłaniany przez barwnik fotosyntezy „Chlorofil B”. Mniejsza proporcja oświetlania tą barwą jest potrzebna ponieważ: aktywuje fototropizm i fotosynteze, więc jest to najefektywniej pochłaniany zakres światła słonecznego; w naturze istnieje tylko jako 14% zakresu promieniowania słonecznego w porównaniu do 26% czerwonego; i ma większą energię fotoniczną (266 kJ / mol) niż czerwona (181 kJ / mol). Popularny wśród ogrodników jest kolor „królewski niebieski” czyli “royal blue” o długości fali 450 nm.

Czerwony: 600nm – 700nm; w szczególności: 620-640, 660, 675; PAR: 645-685.
Wspiera pąki i rozkwit. Przyśpiesza kiełkowanie. Pochłaniany przez barwnik fotosyntezy „Chlorofil A”. Popularny wśród ogrodników jest „ciemnoczerwony” czyli “deep red” o długości fali 660 nm.

Zielony: PAR: 525nm – 540nm.
Rośliny pochłaniają względnie małą ilość zielonego koloru. Ta długość fali tworzy (w niewielkiej proporcji do innych) białe światło poprzez mieszanke z kolorami czerwonym i niebieskim i jest korzystna dla warunków pracy przy wewnętrznych uprawach roślinnych. Używanie tylko czerwonych i niebieskich kolorów (ich długości fal) może uniemożliwić wizualne określanie stanu zdrowia roślin poprzez nieznajomość ich faktycznego wyglądu.

Ultrafioletowy (UV): UVb 280 nm – 320 nm; 370 UV dopełnia niebieski 450; PAR: 380-420;
Promuje pigmentację, pogrubia liście, zapobiega działalności szkodliwych owadów. Jest stosowany jako komplement „królewskiego niebieskiego”, czyli „royal blue” o długości fali 450 nm. Część promieniowania ultrafioletowego z zakresu światła słonecznego, dociera do roślin i jest w zasięgu zbadanego promieniowania czynnie fotosyntetycznego.

Podczerwony (IR): 730 IR dopełnia czerwony 660; PAR 685-700;
Jest stosowany głównie w okresie kwitnienia przede wszystkim jako dopełnienie „ciemnoczerwonego”, czyli „deep red” o długości fali 660 nm. Jest to proces znany jako „Efekt Emersona”, czyli „Emerson Enhancement Effect”. Część promieniowania podczerwonego z zakresu światła słonecznego, dociera do roślin i jest w zasięgu zbadanego promieniowania czynnego fotosyntetycznie.

Stosunki kolorów diod świecących i ich związek z uprawą roślin

Istotne jest zidentyfikowanie proporcji długości fal które rośliny wymagają do idealnego rozwoju i wzrostu. Poniżej podany jest optymalny stosunek diod świecących w oprawie lub module oświetleniowym dla uprawy roślin:

ultrafioletowy
UV 370 nm
5%
(z 450nm)

królewski niebieski
„Royal Blue” 440 nm – 450 nm
10 – 15%

niebieski
470nm
10%

zielony
525 nm – 540 nm
5 – 10%

czerwony
620 nm – 640 nm
15 – 20%

ciemnoczerwony
“Deep Red” 660 nm
40 – 50%

podczerwony
IR 730 nm
5%
(z 660nm)

Właściwości diod świecących białym światłem i ich porównanie do rozwoju roślin przy świetle słonecznym

Oświetlanie roślin diodami świecącymi na biało lub tzw. „dziennym światłem” nie jest polecane; możliwe jednak, że w bliskiej przyszłości już od roku 2015 zaistnieje nowe rozwiązanie.

W elektroluminescencyjnych źródłach, światło jest generowane za pomocą diod w których prąd elektryczny jest przepuszczany przez ustawione półprzewodniki. W ten sposób osiągane są pożądane długości fal. Zmiana prądu reguluje dokładną długość fali światła. Indywidualne diody świecące są przeznaczone dla niektórych długości fal o małym zakresie.

Niebieskie diody świecące, (“blue LED”), są najnowszym wynalazkiem spośród trzech podstawowych kolorów diod świecących. Za ich wynalazek została nadana nagroda Nobla w roku 2014. Głównym znaczeniem niebieskiej diody świecącej jest to, że jej mieszanie ze światłem czerwonym i zielonym tworzy białe światło.

Diody świecące czerwono-zielono-niebiesko, (“red-green-blue”, czyli “RGB LED”), zawierają dynamiczne emitery (emitujące fale o danych długościach) ale ich najważniesza funkcja to tworzenie zjawiska koloru dla ogólnej ludzkiej percepcji poprzez zmysł wzroku. Diody RGB świecące na biało, są mieszanką tych kolorów ale nie o długościach fal potrzebne jako promieniowanie czynne fotosyntetycznie. Nie służą do precyzyjnego programowania barw o długościach fal dla roślin.

Białe diody świecące, (“white LED”), emitują światło, które wydaje się białe, ale jego rozkład widmowy na podstawie długości fal składowych pokazuje, że nie należą one do fal podtrzymujących zdrowe życie roślin. Światło białe może dawać podobny efekt wizualny jak światło naturalne, ale może nie mieć takiego samego zakresu długości fali światła fotosyntetycznie czynnego. Oświetlenie może mieć rozkład widmowy o mieszanych długościach fal, które razem emitowane pojawiają się jako białe dla ludzkiego oka, ale to mogą nie być fale których rośliny potrzebują. Białe diody świecące mogą również być wytwarzne jako niebieskie z żółtą powłoką która sprawia że ​​emitują na „biało”. Jest wiele spekulacji wokół równoważenia widma, które białe diody świecące zapewniają.

Istnieje zapotrzebowanie na nowe diody świecące o rozkładzie widmowym światła naturalnego (słonecznego) w najbardziej potrzebnych barwach dla roślin. Są to długości fal: 660 nm (czerwona), 450 nm (niebieska), 525 nm (zielona), oraz niektóre fale ultrafioletowe i podczerwone. Możliwość emisji wszystkich tych długości fal w jednej diodzie usprawniła by cały przemysł oświetleń dla nie tylko przemysłowej uprawy roślin. Potrzebne jest do tego nowa inżynieria materiałowa do produkcji świecących diod; wzrastający postęp w tej dziedzinie prawdopodobnie umożliwi to w najbliższej przyszłości. Według danych opublikowanych w grudniu 2014 r. takie diody już istnieją i tylko czekają na analizę ostatecznych  badań przed wprowadzeniem na rynek.

Okresy światła i ciemności przy oświetlaniu roślin

Rośliny są młode wiosną. Kiedy dni są coraz dłuższe mają okres wzrostowy. Przy dłuższych dniach świetlnych są w etapie wegetatywnym. Dalsza zmiana okresu oświetlenia powoduje kwitnienie. Potem dni stają się coraz krótsze i jesienią następują zbiory owoców lub żniwa. Pojawianie się róznych okresów światła jest niezbędne dla rozwoju roślin. Czas trwania codziennego naświetlenia jest zwanym fotoperiodyzmem. Ten czasokres działa przez odpowiedni stosunek dziennego natężenia światła i pojawiania się ciemności. Fluktuacje te powinny naśladować pojawianie się światła słonecznego w środowisku naturalnym z którego pochodzi roślina.

Rośliny różnią się potrzebnym czasem trwania okresów naświetlania. W fotoperiodyźmie istnieje podzielenie na „rośliny długiego dnia”, „rośliny krótkiego dnia”, i „rośliny neutralne”. Rośliny długiego dnia kwitną, gdy dzienny okres oświetlenia jest dłuższy od pewnej krytycznej długości. Rośliny krótkiego dnia kwitną, gdy dzienny okres oświetlenia jest krótszy od pewnej krytycznej długości. Rośliny neutralne są nie wrażliwe na długość oświetlenia. Okres stałej ciemności jest istotny ponieważ w ten sposób rośliny otrzymują sygnały rozwojowe ze środowiska. Krótkie niepotrzebne chwile światła w okresie ciemności mogą wywołać nieprawidłowy rozwój, i nawet za wczesny rozkwit.

Podstawowa ekologia oświetlania diodami świecącymi (LED „growlights”) do uprawy roślin: PDF: Tabela 1


Uwaga: Autor tego artykułu bada opracowania diod świecących do uprawy roślin dla firmy Neo-LED która nie jest powiązana z tym blogiem ani z Connectivist Collective. Wrocławska firma Neo-LED od lat osiąga sukcesy w różnych oświetleniach typu LED, w tym również w wysokiej jakości systemach dla roślin. Na ich witrynie znajduje się instruktaż do budowy własego panela LED do uprawy roślin. Autor tutaj w blogu publikuje rezultaty pierwszych badań aby jeszcze szerzej rozpowszechniać informacje której brakuje w języku polskim. Temat światła i roślin jest bliski świadomego ekologicznego rozwoju, czyli działań Connectivist Collective.

 

Translations of disclosure information (EN/PL)- #1

Standard

an16456b_l

Kamień z Rosetty – The Rosetta Stone

It is apparent that information does not exist in the same way online for various cultures and nations. In terms of the free energy movement, today there seems to be more information available in english than in polish. Translations are ongoing but due to the nature of the subject, it is primarily freelancers on lunch breaks who seem to be involved. The quality of information often lacks in deeper substance, or something I would call “experienced inspiration”.

As an example, Ripsonar has created some of the best english-to-polish transcriptions of more recent video material from the transnational disclosures in various fields. The Ripsonar website and Ripsonar youtube channel make a strong foundational starting point for further research and one’s own healthy skepticism:

The Lud Wody Ognistej website also attempts to summarize the disclosure movement, moving from english to polish. There are listed documents and videos on the above website that need translation.

On may 20th 2015, a polish translation of a deeper version of the free energy situation was published on the Wolna Polska website.

An attempt has been made to initiate translations of Tom Bearden’s summaries of the proof of concept of energy from the active vacuum. A crowdfunding incentive was put into action on the polish crowdfunding site http://polakpotrafi.pl/. The crowdfunding company requested permissions to the original texts. The author looked for personal contact to Tom Bearden and having found none, contacted the webmaster for Tom’s website. Here is a screenshot of the email correspondence:

MMK Bearden translation permission contact attempt

So we have permission, we simply need time and money for basic necessities of the specialized technical translators who require a corresponding environment and care during their time at work. Some of the more significant sources of documents are the CSETI Sirius Disclosure website: http://www.siriusdisclosure.com/cseti-papers/ and Tom Bearden’s website: http://www.cheniere.org/

We also have Clerk Maxwell’s original textbook equations which describe the connections to the “missing” physics of free energy. The following is an example page:

Maxwell p5 JPG copy

The Fix the World organization is currently crowdfunding translations of the Quantum Energy Generator disclosure into a prioritized list of ten languages. They call it the Rosetta Stone Project. The Chinese language was completed in the last week of May 2015, as of the first week of June, work is underway on the Spanish translation.