Konkurs na stosowanie 40kW Darmowej, Wolnej, Czystej Energii z Próżni

Standard

Most-Beautiful-Landscape-HD-Photo-Desktop

Lud Wody Ognistej oraz Polska Grupa GEK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy pomysł stosowania 40kW Czystej Energii z Próżni:

Gdzie najlepiej zastosować pierwszy Generator Energii Kwantowej o wydajności 40kW?

Po osiągnięciu stanu używalności Generatora Energii Kwantowej, Polska Grupa GEK planuje zaoferować urządzenie według złożenia zwycięzcy konkursu. Można wziąć udział poprzez formularz powyżej, poprzez komentarz na stronie facebook’a QEG Poland – Polska Grupa GEK, lub poprzez e-mail i witryne internetową LudWodyOgnistej.org.

Designing new portal for Poland

Aside

Designing connective information for the advancement of the practice of harvesting clean energy from the vacuum as a source. A portal in polish with basic text outlining the current state of the planetary energy situation. Day 1 of 3 methinks.

005

Incredibly challenging is the name which I have not thought of yet. As per my posts on facebook:

Nazwa jaka może być?
Jest to dla grupy która bada energie ze źródła pierwotnego na terenie Polski, i będzie promować informacje i urządzenie Generatora Energii Kwantowej jako pierwszy projekt.

Polska Free Energy Collective
Kolektyw Badawniczy Energii z Próżni
Kolektyw Poszukiwaczy Ujawnien o Energii z Próżni
Rozwój Ujawnień Naturalnego Źródła Energii z Próżni

słowa które mi wpadają do głowy:
czysta
przejrzysta
naturalna
źródlana
darmowa energia
pierwotna
próżni
energia czerpana z próżni
źródło astro-kwantowe
źródło harmonijnej energii z próżni
energia ze źródła próżni astro-kwantowej

Collective Advancement of Vacuum Energy = Zbiorowy Rozwój Energii z Próżni

Research Group of the Vacuum Energy = Grupa Badawcza Energii z Próżni

Mateusz Kujawski przedstawia Kolektyw Ku Jawności Czystej Energii z Próżni = MK presents Collective Disclosure of Clean Energy from the Vacuum (not translated right but sounds better in english, although the polish version has a play on my last name)

Polish vodka joke… firewater…

Wyjawienie ludu wody ognistej: źródło czystej energii to próżnia!

Wstęp do Czystej Energii z Próżni

Standard

beautiful_landscape-211994

Ostatnie publikacje udowadniają że energia z próżni mogła być już powszechnie dostępna od 130 lat.1

W stanie naturalnym przestrzeń, którą nazywamy próżnią, ma w sobie energię. Według praw natury ta wolna energia jest wszędzie, jest niewyczerpalna i może być dostępna za darmo na różne zapotrzebowania. Jednym ze sposobów czerpania i udostępniania czystej energii z próżni są urządzenia które przetwarzają tę energię na użyteczne zasilanie. Prąd staje się w pełni darmowy kiedy urządzenie wytwarza nadmiar energii oraz energię na własny napęd.

[ Ten artykuł jest dostępny w nowej wersji na tym blogu – 20/08/2016 ]

Przykładowo obecnie trwa ostateczna faza budowania „Generatora Energii Kwantowej” (GEK) – urządzenia które zostało przedstawione w marcu 2014 roku, przy którym opracowują taki napęd. Generator może umożliwić zasilanie domu mieszkalnego i uniezależnienie od sieci energetycznej oraz wszystkich paliw.

Wprowadzenie pierwszej fazy tzw. „promocji” urządzeń czerpiących ze źródła jakim jest próżnia odbywa się dzisiaj przez otwarty dostęp do materiałów i poprzez finansowanie społeczne na Internecie. Energia z próżni należy do nowych, czystych energii, ponieważ awansuje dotychczasowe czyste źródła, np. słońca, wiatru, wody, itd.

Wprowadzanie do świadomości konieczności opłaty za energię zostało opracowane, aby stworzyć i kontrolować makroekonomię, która dziś nie podtrzymuje równowagi ekologicznej. Podejście biznesowe przemieniające rywalizacje na współprace jest rozwiązaniem, które umożliwi pozyskiwanie wolnej energii. Czerpanie energii z próżni może rozwiązać potrzeby na patenty i militaryzację.

Czysta energia z próżni potwierdza przełomowe możliwości w skali cywilizacyjnej, które mogą zaistnieć, jednak opinia publiczna w dzisiejszych czasach kierowana jest powszechnie aktualnym stanem wiedzy: że darmowa, wolna energia nie jest możliwa. Często przeciwni aksjomatom energii z próżni są działający na wysokich stanowiskach naukowcy i inżynierowie. Podobnie sceptycy i trolle odgrywają swoją rolę przy potępianiu działalności międzynarodowego rozwoju Generatora Energii Kwantowej, pomimo aktualnej dokumentacji potwierdzającej sukcesy.

Chodzi tu o sukces w doprowadzeniu wolnej energii tam, gdzie jest zapotrzebowanie, oraz aby dążyć ku równowadze ekologicznej. Sukces w inżynierii i zastosowaniu danego urządzenia jest niezbędny, ale dopiero harmonijne upowszechnianie informacji prowadzi do rozwoju darmowej, wolnej energii.

Energia z próżni może położyć kres rosnącemu wciąż zapotrzebowaniu na paliwa kopalne, wyeliminować ubóstwo i rozpowszechnić trwałość środowiska naturalnego. Darmowa, wolna energia może również stać się rozstrzygającym elementem we wszystkich “potrzebach” wojennych, opierających się na zdobywaniu i posiadaniu zasobów energetycznych.


Świadkowie na wysokich stanowiskach występują z dowodami na zbiorze wideo organizacji prowadzącej „Sirius Disclosure”, odzyskane 30 września 2014: http://www.youtube.com/user/SDisclosure/videos


 strona 2 / 8

 <PDF>

Darmowa, Wolna Energia

Standard

 

Beautiful-landscape-photography-20

Energia z Próżni, Energia Punktu Zerowego, Energia Kwantowa, Nowa Energia, Czysta Energia

Energia z próżni odnosi się do mocy w obrębie przestrzeni, która spaja ze sobą fizyczną rzeczywistość. Wszystko co fizyczne, jest bezpośrednio złączone z tym źródłem. Ludzie za pomocą odpowiednich technologii mogą z tego źródła czerpać. Są to technologie wytwarzania energii wychodzące poza dotychczasową powszechną świadomość.2

Wolna energia z aktywnej próżni jest pierwotną energią istniejącą jako podłoże kwantowe, więc nie jest nową – ale można ją tak nazwać, skoro jest najnowszą, czystą energią. Jeżeli wszechświat zostałby przeniesiony do bezwzględnego zera stopni punktu zerowego, ten podstawowy rodzaj energii wciąż by pozostał.

W skrócie i w technicznych określeniach, energia z próżni staje się dostępna poprzez wysokie napięcia w wymierzonych częstotliwościach zależnych od materii używanej substancji w urządzeniu. Współczesne systemy energetyczne pochodzą z powszechnej wiedzy elektrodynamiki z której zostały wycięte wzory oryginalnych odkryć. Byłaby to teoria spiskowa tylko wtedy gdyby nie zweryfikowano podstawę fizyki. Jednak istnieją nowoczesne badania tej podstawy. 3 Podczas takiej weryfikacji, w przypadku zaawansowanego pozyskiwania energii z próżni, dipol nie uległ zniszczeniu i negentropia ujawniła się jako prawo natury.4  Opublikowane dowody mówią o tym zjawisku także w kontekście ciała ludzkiego.5

Wszystko ma swój cykl, swoje wibracje, i ten nieustanny ruch stanowi podstawę funkcjonowania świata. Wiedza o atomach przepływających w odwiecznej próżni od 15 miliardów lat, istnieje odkąd wiemy o istnieniu fizycznej rzeczywistości. Możliwe, że przed 15 miliardami lat energia w próżni nie istniała, możliwe, że za sekundę zaniknie. To by sprawiło, że przestałaby już być nieustanna. W ten sposób można wyjaśnić zagadkę perpetuum-mobile, jako koncepcję skoncentrowaną na człowieku, uwieczniającą nieporozumienie, ponieważ wiąże się z paradygmatem, który obecnie jest rozbudowywany: że to ludzie odkryli energię, i że nią kierują. Ludzie nie są w stanie stworzyć energii z próżni ponieważ ona jest źródłem naszego fizycznego pochodzenia. Możemy ją jednak pozyskać i w jej obrębie funkcjonować. Wolna energia z próżni współistnieje z fizyczną rzeczywistością.6

Powszechne wprowadzanie darmowej, wolnej energii do tej pory nie powiodło się tym, którzy się o to starali. Stanowi to o aktualnej sytuacji ludzkości. Istnieje zapotrzebowanie wyzwolenia praktycznego zastosowania czystej energii z próżni na rzecz równowagi ekologicznej. Aktualne ujawnienia przynoszą takie nowe możliwości.


 

Dr. Steven M. Greer & Theodore C. Loder III, PhD, „Summary of Break-Through Energy Technologies” (Podsumowanie Przełomowych Technologii Energetycznych), odzyskane 14 września 2014: http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/Energy.pdf

Tom Bearden, PhD, US Army, „Taming the Fierce Energy of the Vacuum” (Oswajanie Dzikiej Energii z Próżni), odzyskane 30 września 2014: http://www.spiritofmaat.com/archive/feb2/bearden.htm

Warsztat z Dr. Steven’em M. Geer’em, MD, 13 kwiecień 2014, odzyskane 14 września 2014: http://vimeo.com/ondemand/debriefing

Na przykład w „uzdrawianiu rekonektywnym” odczucia energetyczne w dłoniach nabierają mocy przy oddalaniu się od klienta. To bezpośrednio odczuwana negentropia. Odzyskane 14  września 2014: http://thereconnection.com/eric-pearl/science-and-research/

Tom Bearden, PhD, US Army, „Pulling Energy From The Vacuum” (Czerpanie Energii z Próżni), odzyskane 14 września 2014: http://www.youtube.com/watch?v=eNU3MLqyzPk


 strona 3 / 8

 <PDF>