Nauki Ścisłe i Duchowość: Wywołując 無

Standard

無 – “Mu”

Medytacja Vipassana, Hatha Joga Sivananda,  Ajurweda,
Uzdrawianie Rekonektywne, Technika Kwantowego Uzdrawiania Hipnozą.

Następujące streszczenia wiedzy praktycznej o istocie człowieka na Ziemi napisałem aby rozpocząć przekaz ich wzajemnych powiązań metafizycznych:

Vipassana: metafizyczne podstawy praktyki
Obserwuję doznania fizyczne ze zrównoważonym umysłem i jednoczesnym rozumieniem nietrwałości. Ból pozostaje, lecz bez cierpienia. Wygoda pozostaje i można się cieszyć bez porywczego podniecenia.

Ajurweda: pożywienie według smaku
Wszystko bierze udział w alchemicznym procesie: jestem spożywanym przez życie i sam jestem istotą spożywającą życie na wzajemnie oddziaływającym poziomie. Wszystko jest stworzone według panujących praw przyrody oraz podstaw energetycznych.

Hatha Joga Sivananda: ćwiczenia fizyczne i oddech
Istotną właściwością mojego ludzkiego bytu jest wewnętrzny spokój: naturalny stan relaksu ciała i umysłu. Zjednaczam się z własną prawdziwą tożsamoścą kiedy odpoczywam, ćwiczę, oddycham, odżywiam się i prowadzę wgląd w sposób zgodny z przyrodą.

Uzdrawianie Rekonektywne i Technika Kwantowego Uzdrawiania Hipnozą
Podświadomość jest moją prawdziwą świadomością. Tak jak każdy, mam wrodzoną zdolność do uzyskiwania dostępu do tej wszechobecnej inteligencji która jest jednością. 

fishing_boat_anchored_on_moonlit_nightcf07367bbf3b174694fb


Osobisty Proces Badawczy

Najpierw przyszła nowa informacja. Zacząłem ją stosować w życiu. Doświadczyłem i przetrawiłem odpowiednią ilość i jakość wiedzy aby zrozumieć jej podstawy. Streszczyłem zarys tej mądrości w języku angielskim posługując się techniką mapowania myśli. Przetłumaczyłem to na mapy myśli w języku polskim, a następnie na cyfrową wersję oraz zarys informacji do artykułów w formacie bloga.

W tym procesie zauważyłem że przetwarzanie osobistej doświadczalnej wiedzy z map myśli nie zadowala w formacie tekstu z logicznie ułożonymi zdaniami. Moje myśli i skojarzenia nie działają w ten sposób. Artykukły stanowią wyłącznie strzeszczenie i dokumentację. To co mam ułożone w sobie, w swoich myślach nie jest tym co ktokolwiek inny ma w sobie lub w swoich myślach. A tutaj chodzi o dokładny przekaz. Dzielę się informacją z nadzieją że może to pomóc osobom którzy żyją i ciekawią się procesami życia według bezpośredniego osobistego doświadczania rzeczywistości.

Z tego doświadczenia skorzystałem aby rozpocząć pracę nad słownikiem angielsko-polskim z pojęciami które mi się wydają znaczące do tego stopnia że potrzebują nową uwagę. Wiem że “strasznie” piszę po polsku. Pomimo tego, podaję łącze do artykułu o “słowniku do zestrajania odpowiednich słów”:

English-Polish Attunement Guide ]

Jestem świadomy tego że prawie nikt nie czyta moich artykułów. Widzę to nie tylko ze statystyk na tle bloga. Słyszę to poprzez rozmowy z ludzmi którzy otaczają moje obecne życie. Taka jest sytuacja, to żaden problem. Pomimo tego wiem co ja robię i robię to dalej ponieważ mam nadzieję i widzę że przyszłość jest niewiadoma.

Dokumentuję własną drogę prowadzącą w kierunku stylu życia który jest ekologicznie zrównoważony. Cieszy mnie możliwość harmonijnego współistnienia z postępem technologicznym na właściwych podstawach osobistych.

f6afd8bc66365da4a3ce2e98005a


Dalsza Praca

Pracuję przy ujawnieniach dotyczących nowych, czystych, bezpaliwowych żródeł energii. Są one poza zasięgiem popularnej wiedzy naukowej. Jest to geo-polityczna rewolucja na skali makro-ekonomicznej. Pojazdy kosmiczne są powiązanym tematem.

Dokumentacja tutaj przedstawiona może pomóc osobom którzy mogą zweryfikować rzeczywistość poprzez odpowiednie osobiste doświadczenia. Naczelne zadanie dzisiejszego cyfrowego tłumu nadnarodowego jest poznawanie rzeczywistości poprzez odpowiedni rozwój postrzegania tego co łączy niewidzialny świat umysłu ze światem przejawiającym się jako materia. W tym doświadczalnym pojęciu zjednoczyć można uniwersalną ludzką duchowość z zaawansowanymi osiągnięciami technologicznymi.

Jak żyć? Nie wiem. Będę dokumentował jak mi idzie poprzez wymienione podejścia które wydają mi się zgodne z przyrodą na Ziemi. Z taką podstawą do codziennego życia osobistego wracam do badań i rozwoju bezpaliwowych urządzeń energetycznych oraz ujawnień na temat ludzi z poza Ziemi. Kolejność projektów które badam:

1
CSETI “Unacknowledged” ]

siriusdisclosure official website unacknowledged connectivist collective screenshot may 30 2016

2
FTW “Quantum Energy Generator” ]

Fix the World official website quantum energy generator screenshot connectivist collective may 30 2016

3
KFSSI “Magrav Universal Power Systems” ]

keshe foundation spaceship institute official website magrav home power screenshot connectivist collective may 30 2016


Platforma “Crowdfunding” wspierająca urządzenia energetyczne

Aby pomóc wszystkim przy wykonywaniu podjętego kierunku, zakładam nową platformę finansowania poprzez tłum cyfrowy (czyli, “crowdfunding platform”) dla projektów które wspierają budowę nowych, czystych, bezpaliwowych urządzeń energetychnych.


Wersja angielska tej dokumentacji jest w przygotowaniu. Uzupełnianie informacji zawsze trwa.

Wstęp do Czystej Energii z Próżni

Standard

beautiful_landscape-211994

Ostatnie publikacje udowadniają że energia z próżni mogła być już powszechnie dostępna od 130 lat.1

W stanie naturalnym przestrzeń, którą nazywamy próżnią, ma w sobie energię. Według praw natury ta wolna energia jest wszędzie, jest niewyczerpalna i może być dostępna za darmo na różne zapotrzebowania. Jednym ze sposobów czerpania i udostępniania czystej energii z próżni są urządzenia które przetwarzają tę energię na użyteczne zasilanie. Prąd staje się w pełni darmowy kiedy urządzenie wytwarza nadmiar energii oraz energię na własny napęd.

[ Ten artykuł jest dostępny w nowej wersji na tym blogu – 20/08/2016 ]

Przykładowo obecnie trwa ostateczna faza budowania „Generatora Energii Kwantowej” (GEK) – urządzenia które zostało przedstawione w marcu 2014 roku, przy którym opracowują taki napęd. Generator może umożliwić zasilanie domu mieszkalnego i uniezależnienie od sieci energetycznej oraz wszystkich paliw.

Wprowadzenie pierwszej fazy tzw. „promocji” urządzeń czerpiących ze źródła jakim jest próżnia odbywa się dzisiaj przez otwarty dostęp do materiałów i poprzez finansowanie społeczne na Internecie. Energia z próżni należy do nowych, czystych energii, ponieważ awansuje dotychczasowe czyste źródła, np. słońca, wiatru, wody, itd.

Wprowadzanie do świadomości konieczności opłaty za energię zostało opracowane, aby stworzyć i kontrolować makroekonomię, która dziś nie podtrzymuje równowagi ekologicznej. Podejście biznesowe przemieniające rywalizacje na współprace jest rozwiązaniem, które umożliwi pozyskiwanie wolnej energii. Czerpanie energii z próżni może rozwiązać potrzeby na patenty i militaryzację.

Czysta energia z próżni potwierdza przełomowe możliwości w skali cywilizacyjnej, które mogą zaistnieć, jednak opinia publiczna w dzisiejszych czasach kierowana jest powszechnie aktualnym stanem wiedzy: że darmowa, wolna energia nie jest możliwa. Często przeciwni aksjomatom energii z próżni są działający na wysokich stanowiskach naukowcy i inżynierowie. Podobnie sceptycy i trolle odgrywają swoją rolę przy potępianiu działalności międzynarodowego rozwoju Generatora Energii Kwantowej, pomimo aktualnej dokumentacji potwierdzającej sukcesy.

Chodzi tu o sukces w doprowadzeniu wolnej energii tam, gdzie jest zapotrzebowanie, oraz aby dążyć ku równowadze ekologicznej. Sukces w inżynierii i zastosowaniu danego urządzenia jest niezbędny, ale dopiero harmonijne upowszechnianie informacji prowadzi do rozwoju darmowej, wolnej energii.

Energia z próżni może położyć kres rosnącemu wciąż zapotrzebowaniu na paliwa kopalne, wyeliminować ubóstwo i rozpowszechnić trwałość środowiska naturalnego. Darmowa, wolna energia może również stać się rozstrzygającym elementem we wszystkich “potrzebach” wojennych, opierających się na zdobywaniu i posiadaniu zasobów energetycznych.


Świadkowie na wysokich stanowiskach występują z dowodami na zbiorze wideo organizacji prowadzącej „Sirius Disclosure”, odzyskane 30 września 2014: http://www.youtube.com/user/SDisclosure/videos


 strona 2 / 8

 <PDF>

Darmowa, Wolna Energia

Standard

 

Beautiful-landscape-photography-20

Energia z Próżni, Energia Punktu Zerowego, Energia Kwantowa, Nowa Energia, Czysta Energia

Energia z próżni odnosi się do mocy w obrębie przestrzeni, która spaja ze sobą fizyczną rzeczywistość. Wszystko co fizyczne, jest bezpośrednio złączone z tym źródłem. Ludzie za pomocą odpowiednich technologii mogą z tego źródła czerpać. Są to technologie wytwarzania energii wychodzące poza dotychczasową powszechną świadomość.2

Wolna energia z aktywnej próżni jest pierwotną energią istniejącą jako podłoże kwantowe, więc nie jest nową – ale można ją tak nazwać, skoro jest najnowszą, czystą energią. Jeżeli wszechświat zostałby przeniesiony do bezwzględnego zera stopni punktu zerowego, ten podstawowy rodzaj energii wciąż by pozostał.

W skrócie i w technicznych określeniach, energia z próżni staje się dostępna poprzez wysokie napięcia w wymierzonych częstotliwościach zależnych od materii używanej substancji w urządzeniu. Współczesne systemy energetyczne pochodzą z powszechnej wiedzy elektrodynamiki z której zostały wycięte wzory oryginalnych odkryć. Byłaby to teoria spiskowa tylko wtedy gdyby nie zweryfikowano podstawę fizyki. Jednak istnieją nowoczesne badania tej podstawy. 3 Podczas takiej weryfikacji, w przypadku zaawansowanego pozyskiwania energii z próżni, dipol nie uległ zniszczeniu i negentropia ujawniła się jako prawo natury.4  Opublikowane dowody mówią o tym zjawisku także w kontekście ciała ludzkiego.5

Wszystko ma swój cykl, swoje wibracje, i ten nieustanny ruch stanowi podstawę funkcjonowania świata. Wiedza o atomach przepływających w odwiecznej próżni od 15 miliardów lat, istnieje odkąd wiemy o istnieniu fizycznej rzeczywistości. Możliwe, że przed 15 miliardami lat energia w próżni nie istniała, możliwe, że za sekundę zaniknie. To by sprawiło, że przestałaby już być nieustanna. W ten sposób można wyjaśnić zagadkę perpetuum-mobile, jako koncepcję skoncentrowaną na człowieku, uwieczniającą nieporozumienie, ponieważ wiąże się z paradygmatem, który obecnie jest rozbudowywany: że to ludzie odkryli energię, i że nią kierują. Ludzie nie są w stanie stworzyć energii z próżni ponieważ ona jest źródłem naszego fizycznego pochodzenia. Możemy ją jednak pozyskać i w jej obrębie funkcjonować. Wolna energia z próżni współistnieje z fizyczną rzeczywistością.6

Powszechne wprowadzanie darmowej, wolnej energii do tej pory nie powiodło się tym, którzy się o to starali. Stanowi to o aktualnej sytuacji ludzkości. Istnieje zapotrzebowanie wyzwolenia praktycznego zastosowania czystej energii z próżni na rzecz równowagi ekologicznej. Aktualne ujawnienia przynoszą takie nowe możliwości.


 

Dr. Steven M. Greer & Theodore C. Loder III, PhD, „Summary of Break-Through Energy Technologies” (Podsumowanie Przełomowych Technologii Energetycznych), odzyskane 14 września 2014: http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/Energy.pdf

Tom Bearden, PhD, US Army, „Taming the Fierce Energy of the Vacuum” (Oswajanie Dzikiej Energii z Próżni), odzyskane 30 września 2014: http://www.spiritofmaat.com/archive/feb2/bearden.htm

Warsztat z Dr. Steven’em M. Geer’em, MD, 13 kwiecień 2014, odzyskane 14 września 2014: http://vimeo.com/ondemand/debriefing

Na przykład w „uzdrawianiu rekonektywnym” odczucia energetyczne w dłoniach nabierają mocy przy oddalaniu się od klienta. To bezpośrednio odczuwana negentropia. Odzyskane 14  września 2014: http://thereconnection.com/eric-pearl/science-and-research/

Tom Bearden, PhD, US Army, „Pulling Energy From The Vacuum” (Czerpanie Energii z Próżni), odzyskane 14 września 2014: http://www.youtube.com/watch?v=eNU3MLqyzPk


 strona 3 / 8

 <PDF>