New Energy Technologies Disclosure Notice

Cloud 893750
Standard

Transluminal Spacecraft Propulsion Systems

Following “Sirius”, one of the most successful crowdfunded documentaries, Dr. Greer and his team have produced “Unacknowledged: An Exposé of the Greatest Secret in Human History”. As per the disclosure, “The Earth has been visited by advanced Inter-Stellar Civilizations that can travel through other dimensions faster than the speed of light. They use energy propulsion systems that can bring us to a new era. Humans have also developed these systems but those in power have suppressed them in order to keep us at the mercy of fossil fuels. It is time for you to know…and this documentary will let you in.”

Monday April 24th, 2017

New Energy Tech Crowdfunding Portal

This blog has been bringing news of open-sourced New Energy Technologies for over two years. We have reported on the Quantum Energy Generator and the Magravs Plasma Power among other transitional prototype projects. We have recently been busy designing a niche crowdfunding portal for precisely such projects. A preview is now available. It is called, “The Sky is High Crowdfunding“. The expected launch date is May 2017.

Sky High Logo

English-Polish Attunement Guide

Standard

A brief quest into the metaphysical consonance of language.

Introduction

By this work I am beginning to experience a new satisfaction from being able to playfully shape new structures of language which express a more precise meaning: words contain worlds. Conscious incantation of words has a healing effect.

With a certain attunement I compare the inner meaning of words which I can experience in two languages. Polish and English both have subtly differentiated psychological meta-structures. On the basis of introspective comparisons I feel it is possible to measure the sources of misunderstanding within these languages, at least on a surface level.

I believe the polish culture is lacking in words that express direct personal metaphysical experiences and that is the reason I started to work on this bilingual exploration. It is a working draft. I have made a few discoveries worth sharing. At the very least, such a reference guide can be useful in the journey from ignorance to understanding.

By mapping out and identifying significant words which are based on direct personal experience, I can create the following categories:

The universe and creation. Existance: beings, their aggregations and abilities: mind, body, feeling, spirit. Experience: quality. Substance: state, technology. Measure: time, space.

b6281f5c-7c68-4c68-a4a3-54d39f049896

A Brief Summary

As a playful example – here is what I find to be a psychological difference between the polish words which are ascribed to happiness and luck: Szczęście (luck) i radość (happiness) nie są tym samym chociaż w polskim języku używa się słowa szczęście aby określić radość. Nie jest potrzebne szczęście do radości, chociaż akurat w Polsce takie jest nieszczęście.

Dlaczego warto podejmować takie prace badawcze? Gdzieśtam kiedyś znalazła mnie następująca treść z ocalałego kawałka marmuru, treść mówiąca o świętych impulsach istnieniowych zwanych “Wiarą”, “Miłością” i “Nadzieją”:

Wiara świadomości to wolność.
Wiara uczucia to słabość.
Wiara ciała to głupota.

Miłość świadomości wywołuje w odpowiedzi to samo.
Miłość uczucia wywołuje przeciwieństwo.
Miłość ciała zależy tylko od typu i biegunowości.

Nadzieja świadomości to śiła.
Nadzieja uczucia to niewola.
Nadzieja ciała to choroba.

As this is an ongoing research and learning process, I am not going to explain any more at this time. The next selections are examples of the kind of sourcing I am undertaking. For some words I am presently unable to find corresponding equivalents. Some words are being incorrectly used in popular polish culture. Some words obscure existing appropriate words. In my opinion, negligence of one’s own language runs at the peril of an entire culture.

A selection of words

The following is taken from the work in progress which is available for comments within this live Google Document:

https://docs.google.com/document/d/1EYUcy0RRkm1fgsyfYxV4Q4stqZyiEeKrcj6KsmR9R3E/edit?usp=sharing

revelation		objawienie	rewelacja
disclosure		ujawnienie
appearance		zjawienie	pojawienie
apparition		zjawa
manifestation		przejaw	przejawienie	stworzenie	
light 			jaw
self			jaźń		ja	ego
subconsciousness	podświadomość
consciousness		świadomość	jaw	jaźń	przytomność
conscious		przytomny	świadom
conscience		sumień
remorse of conscience	wyrzuty sumienia
unconscious		nieprzytomny
unconsciousness	    nieświadomość (czyli podświadomość)
realize			uświadomić
awareness		postrzeganie
[perceive		postrzec]
notice			dostrzec
aware			postrzegający		świadomy
perception		spostrzeganie		uświadomić sobie
precognition		przeczucie		przedwiedza	jasnowidz
cognition		poznawanie
recognition		rozpoznawanie	rozpoznanie
attention		uwaga
observation		obserwacja		spostrzeżenie	przyglądanie	przestrzeganie
(observe yourself	strzeż się)
contemplation		rozważanie		przypatrywanie się		rozmyślanie
introspection		wgląd 			introspekcja
insight			wgląd
meditation	                meditation

equanimity		spokój umysłu
equanimous		zrównoważony umysłowo

detachement		bezstronność		oderwanie
impartiality		bezstronność		objektywność		neutralność
partial			stronniczy		częściowy

mental contents	    treść psychiczna
mentation		mentacja
mentality		psychika

psychic		    wiedźma	jasnowidz	czarownica	metapsychik
seer			jasnowidz	prorok
clairvoyant		jasnowidz
medium		    medium

spirituality		duchowość (może powinno być duszowość?)
spirit (psyche)		dusza
soul			dusza
ghost			duch
phantom		    upiór		fantom		złudzenie	straszydło	strach

faith 			wiara
hope			nadzieja
belief			wierzenie	przekonanie
assurance		pewność	zapewnienie

sense			rozsądek
common sense		zwykły rosądek
senses			zmysły
sense organs		narządy zmysłów
sensations		doznania fizyczne	
feel			czuć		czucie		
feeling			uczucie				wyczucie	odczucie
sense			poczucie	zmysł	dotyk		wyczucie	odczucie
sensory		    sensualny	    sensoryczny
sensual			zmysłowy
transcendent		nadzmysłowy		transcendencja

tuning			strojenie	dostrajanie
tune			nastroić
attune			zestroić	dobrać	nastroić (nastrój)
attunement		zestrojenie (z czymś)		dostroić
detune			rozstrojenie
harmonize		współgrać	współbrzmieć
harmony		    harmonia	zharmonizowanie	zestrojenie
regime 		    ustrój (zestaw norm, cech, praw)

consonance		współbrzmienie	współdzwięczność
dissonance		rozdźwięk		dysharmonia
resonance		oddźwięk		dźwięczność	donośność	rezonans
concordance						zgodność
accordance		zgodność

interaction		wzajemne oddziaływanie
(reciprocal influence)
reciprocity		wzajemność
influence		oddziaływanie

synchronicity		synchroniczność
purpose		    przeznaczenie
chance			przypadek
coincidence		przypadek
circumstance		okoliczność
fate			los
luck			szczęście
happiness		radość			szczęście		
accident		wypadek
destiny			przeznaczenie
expectation		oczekiwanie
probability		prawdopodobieństwo

wish			życzyć		marzenie
dream			sen		marzenie

spell / spelling	przeliterowanie	pisownia	ortografia	literówka
spell / bewitchment	zaklęcie
incantation		słowa magiczne
chant			intonacja		śpiew
enchantment		czar
enchant		    zaczarować		enchant, charm, spell, bewitch
wizard			czarownik
entrance		wprawić w trans	egzaltować	rozanielić	wejście

abundance		OBFITOŚĆ ≠niedostatek
transparency		PRZEJRZYSTOŚĆ ≠oszustwo
directness		BEZPOŚREDNIOŚĆ ≠rozproszenie
connection		ŁĄCZNOŚĆ ≠odłączenie
inspiration		NATCHNIENIE ≠przekonanie
invitation		ZAPROSZENIE ≠namówienie
collaboration		WSPÓŁPRACA ≠konkurencja

scarcity		niedostatek
deception		oszustwo
distraction		rozproszenie
disconnection		odłączenie
persuasion		przekonanie
invasion		namówienie	inwazja	wtargnięcie
competition		konkurencja

community		społeczność	wspólnota	wspólność	zbiorowość
communal		społecznościowe
social			społeczne
society			społeczeństwo
sociatal		społeczeństwowe
social media		media społecznościowe = communal media (?) = media społeczne
commune		    komuna = (często negatywne, polityczne)
communion		komunia = (często negatywn, religijne)
union			związek zawodowy = (często negatywne, ciężka praca fizyczna) unia 

fear			trwoga
fright			starch
terror			groza
trauma			uraz
apprehension		obawa

imaginary		wyimaginowany	fikcyjny	
imaginal		wyobrażeniowa	wyobraźnia
image			obraz

interface (staff, wand)	berło	
wand			różdżka

alien			ufoludek
extraterrestrial	pozaziemiec
spacecraft		pojazd kosmiczny

 

Divider

 

Zarys Pierwszych Notatek

IMG_0734

The Quantum Energy Generator – part 5 of 5: The Bright Side

Standard

The Quantum Energy Generator
Part 5 of 5: The Bright Side.

The FTW QEG project is part of a global disclosure movement which offers a distinct view of the situation at the source of global misunderstandings

Despite its blatant overuse in popular culture, the metaphor of light shining into darkness continues to illustrate the powers of disclosure weaving into the weakening fabric of the geo-political, macro-economic crisis on the planet today.

This final article in the five-part series is a simple attempt to compile what has been found to lurk in the absence of light, in the darkness we apparently know nothing about. From their ongoing experiences, the Fix The World organization team members have called their observations, “The Underbelly of the Quantum Energy Generator Project“.

[ July 10th, 2016 update: Selling the open-source QEG and TeslaGen prototypes ]

Public QEG project developments are an aspect of the ongoing global disclosure movements, a powerful silent light shining on all aspects of life on this planet. While there might be one million people already living wholesomely in such a parallel realm within the current control paradigms, eight billion people do not yet have the possibility of even imagining that there is anything to question or to verify. Since the understanding of reality depends on oneself, the terror of the situation is such that as a responsible being, I am staying away from myself as long as I do not care to verify what I am. What does this mean? How does this relate to “free energy”? There might be eight thousand people who do not understand for every one person who does understand.

mountain-sunrise-background-wallpaper-1

The difference is one of darkness and light, the substance of spiritual ecology. While the majority of people on the planet today do NOT have adequate power or light to live normally in the literal, material sense, the crisis is spiritual and immaterial, driven by the perpetuation of ignorance by its root: self-ignorance. If this is not understood by personal responsible practice then we will get to where we are going.

By seeing oneself, one can see everything, especially the fact that one does not see oneself, and therefore neither does one see anything else, until one learns to see.


National Press Club - connectivist collective - nov 2015 _NPC

The FTW QEG project is a part of many disclosures which are transforming life on planet Earth

All work pertaining to the disclosure of energy sources from beyond contemporary physics is big, patient news. The dissemination of information can only proceed at the pace of its digestion and transformation into practical knowledge and understanding.

Many links exist between the vibratory sciences of the universe and their exact correlation to the reality of life as magnificent human beings, governed by the same laws on macro-astral and micro-quantum levels, within and without. For example, the framework of the physical human body and the experience of a person both offer the infinite natural knowledge that is necessary to build free energy devices, as appropriate. There are healing arts, such as Reconnective Healing, through which one can experience negative entropy as a sensation. According to contemporary popular physics this is not possible. According to non-contemporary and unpopular reality, or nature and the way things are, it is possible.

The many fields of “free energy” also relate to human experiences of extraterrestrial consciousness and life between lives. For many people such claims are NOT founded in reality despite being the direct experiences of others in scientifically measurable environments, some with international attention. This is the work of the Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence (CSETI) and the Orion Project.

The remarkable Dolores Cannon spent 50 years of her life healing people through her playful and compassionate curiosity of the wonders of the SubConscious and its relation to all points in time and space.

These and other teachings, arising out of the need to know oneself, are personal blueprints for the future of life on the planet and beyond. Abundant is the universe, abundance is given, one is free to build for oneself! This is a major revolution in current times, perhaps bigger than any other event in recorded history.

144932_orig


Attack vectors of a paradigm changing project – as identified by the transnational FTW QEG teams

Historically, those who have been successful in anything that goes up against the multi-trillion dollar macro economy around the energy industry have had their reputations, labs, and lives destroyed. Some have been murdered. This is without mentioning the medical, military, spiritual and educational industries.

Patents, secrecy (non-disclosure agreements), greed, and government laws are primary causes for the energy crisis. The US patent office suppresses free energy devices of people who want to make money by going through the patent office. The working strategy is to get the technology into the hands of the people: open sourcing, crowdfunding and co-development make it almost impossible to buy, own or control the project. The QEG is based on a patent that is in the public domain. Therefore there is no ownership and anyone with the skills can build one without copyright infringement or patent confiscation. Crowdfunding eliminates the risk, and ability to control by any single funding entity.

Other means of targeting paradigm-changing projects include:

 • False promises of funding
 • Stealing Ideas
 • Traps of skeptics, experts and never-ending debate, distraction through new age and occult activities
 • Accusation, hatred and smear campaigns
 • Bribery
 • Distraction with something “better”
 • Laziness and disregard
 • Excessive wiseacering

the-tree-of-darkness

“The FTW has been very public as a primary means of protection. The organization draws the line at demonstrations, and this is where really strange things start to happen. The goal of the Fix The World team is not fame, fortune, glory, power or control.”

For safety reasons the FTW organization is not here to make any promises of financial return or proof of technological success. As of November 2015, posting any specific video proof of location and advanced work means risking lives and the continuation of the project. The reason why there are no detailed final QEG videos is because people assume the videos are fake. The skeptics, trolls and debunkers will continue to make claims that the QEG is a scam, even while people are successfully utilizing the technology in their homes. 


The internet as a tree with informative disclosure fruit

FTW does not operate under secrecy or non-disclosure agreements and all information about the device and research is public. Through the global span of the internet, many people know about the QEG and are following the progress of the project.

i-a4ff7bcdb960ada0e5d8d9a6f6dff89e-couchsurfing

Social media and the internet work fast, governments do not. This way people have direct access to the technology and the project with minimal institutional interference.


There is a call for money, motivation and skill to come together

The global situation can be seen as a type of war against “doing”. The work can happen now. Otherwise we will end up where we are going. The following is the author’s list of seen reasons for the current geo-political, macro-economic energy crisis situation.

Ignorance of oneself, including one’s Self.
Non-verification of reality.
Ignorance of the disclosed facts and evidence.
Ignorance of the solutions.
Talk: “Yes, but I think this and this person says it is like this.”
Tolerance of putting things off until tomorrow.

Denial: “This has nothing to do with me, I know this, I don’t care, there is nothing I can do.”
Tolerance of the way things are: “I like my life the way it is.”
Total denial: “This is not true, this is a conspiracy theory.”

Lack of ability to be able to “do” anything which has significant consequences.
Attachment to liking and pleasant sensations.

Apathy

The layperson stating that without their understanding of the full explanation of the technical workings it not must be true.
Engineers stating that without understanding the words “free energy” it must not exist.
Getting mad for paying for energy when it could be free. 
Getting mad that a free energy device is not being offered for free.

Misunderstanding the moral foundations and the new paradigm business model.
Misunderstanding how to differentiate the path of truth, how to find it on the internet.

Physical and mental enslavement by those in power for over 100 years.
The self-ignorant, controlling, greedy, oppressing few.


16404450

Can there be no risk, no fear, no attack?

Perhaps the most challenging task in the current situation is finding adequate help, then measuring and continually observing the risk and the fear. Is the help within oneself, or is it collaboration?, or is it both? What is the available help if the project was attacked?

A working solution for building and disseminating the Quantum Energy Generator has been found: open sourcing, crowdfunding, transnational co-development, live public broadcasting with a large audience span during significant build stages, and a personal shift in consciousness. 

The FTW QEG project is an open school for the development of mind and matter towards liberation, peace, and happiness. Spiritual ecology reflects in life on the planet and beyond.

quote-nature-has-no-mercy-at-all-nature-says-i-m-going-to-snow-if-you-have-on-a-bikini-and-no-maya-angelou-302296This article is part 5 of 5:  The Quantum Energy Generator: The Bright Side.

Part 1: The Quantum Energy Generator: Philosophy.
Part 2: The Quantum Energy Generator: Theory.
Part 3: The Quantum Energy Generator: Practice.

Part 4: The Quantum Energy Generator: Store and Academy.

This article series in the Connectivist Collective blog continues to be edited after publication because the philosophy, theory and practice of disseminating information about the QEG offers many opportunities for learning. Much of the information pertaining to the FTW or the QEG is copied or paraphrased from source materials. Knowledge has been edited to summarize the essence of the project.

 

Non-ordinary Consciousness in Financial, Energetic, and Warfare Crisis Resolution

Standard

crime

It seems that money, energy, and warfare are interlinked in a big game. Since these have aspects which are mysteriously hidden, I am curious about the truth. I also remain flexible as to the tangibility, maleability and abstraction of what can be found at any given moment. It seems that the experiential approach to making contact with reality involves natural non-ordinary states of consciousness. This is a challenge to understand from within the general civilization by nature. I know from my own direct personal experiences, that it is precisely through natural non-ordinary states of consciousness that the monetary, energy and warfare crisis can be harmoniously resolved.

An example interlinking all of the above is the new language emerging in human-technological relations. What exactly is a tweet, a facebook page, or cloud computing? Going deeper, what is an electron, and what is its role in technology, how do we treat this natural occurrence on this planet?

The mere mentioning of non-ordinary states of consciousness can lead to many challenges. The existence of this blog is a little miracle but also one of the greatest possible destroyers of reality which is talk. Miraculous are also online crowdfunding initiatives and transnational collaborations based on peace, happiness and liberation but these virtues are not found in ordinary states of consciousness.

Perhaps the Netherlands example of Vandebron.nl can be a little more appreciated today: What are the words in which we can describe a country’s attempt to share farmed energy by the people? Some call it the “AirBnB” of clean energy because there are no words to describe the movement in contemporary popular civilization.