O Generatorze Energii Kwantowej i Rozwoju Energii z Próżni

Standard

Nazwa GEK jest akronimem od pierwszych liter słów „Generator Energii Kwantowej” (po angielsku „Quantum Energy Generator”, tzw. „QEG”). Dokładne określenie wyrazów pozostaje względne: możliwe że wszystkie źródła energii są „kwantowe” na pewnym poziomie i być może żaden rodzaj energii nie jest „generowany” przy czerpaniu z próżni. Urządzenie GEK wytwarza energię nową i czystą bez zapotrzebowania na żadne paliwo. Ma gwarantowaną wydajność od 3 kW do 10 kW. Praca trwa nad wersją budowy o wydajności 40 kW. Generator wystarczyłby wtedy jako agregat prądotwórczy na dom rodzinny. Jest też mniej znany jako generator reluktancyjny przełącznikowy, czyli „switched reluctance generator”. Podstawą tej technologii jest układ termodynamiczny otwarty który współpracuje z prawami natury i nie tworzy zapotrzebowania na paliwo.

[ Ten atykuł jest do pobrania w wersji PDF ]
PDF_32x32

Generator Energii Kwantowej jest przejściowym źródłem wolnej energii: zamienia brak publicznego urządzenia bezpaliwowego na prototyp działającej wersji. W budowę zaangażował się Instytut Techniczny w Udinie. Jedna z większych firm powiązana z produkcją samochodów wprowadza tę technologię w swej dziedzinie.

20130903192607-Jamie
Głównym inżynierem przy GEK jest James Robitaille który zajął się budową mając za sobą 10 patentów oraz 25 lat pracy przy motorach i generatorach. Obecnie trwa faza rozpowszechnienia otwartego dostępu informacji oraz praktycznego aspektu tej technologii.

Otwarty rozwój jest podstawą międzynarodowej współpracy humanitarnej która opiera się na odtajnionym patencie z 1894 roku złożonego przez jednego ze współodkrywców Darmowej, Wolnej Energii, Nikolę Teslę. Omawiany pomysł w swoim czasie nazwał on „Generatorem Elektrycznym”. Jak na współczesne czasy GEK nie jest zaawansowanym mechanizmem jednak został wybrany jako rozwiązanie na społeczne wprowadzanie rozwoju darmowej, wolnej energii poprzez istniejące i działające urządzenie. Istnieją inne rozwiązania, które na razie nie są dostępne do ogólnego stosowania. Pozostaje nadzieja, że rozwój GEK pomoże je wprowadzić przy coraz większym wsparciu społecznościowym. Przykładem jest ponadnarodowa współpraca przy budowie urządzeń Magravs z Fundacji Keshe, które przynoszą sukcesy nawet we wczesnej fazie wprowadzania.

GEK znajduje się pośród wymienionych nowych technologii energetycznych w dokumencie przedstawionym Prezydentowi USA przez organizację CSETI Orion/Aero Inc. w 2009 roku. CSETI prowadzi działalności w międzynarodowym ruchu ujawnień od ponad 20 lat. W 2017r. pojawi się nowy film dokumentalny w tej sprawie zwany „Unacknowledged” czyli, „Niepotwierdzone”.

Opracowanie bez-patentowe Generatora Energii Kwantowej oraz badania prowadzone obecnie nad nim są dostępne w Internecie. Informacje zahaczają o różne dziedziny wiedzy. Przykładowo – szukając wskazówek technicznych na forach internetowych, można znaleźć naukowców wymieniających się nawzajem informacjami z konstruktorami urządzeń GEK. Współpraca międzynarodowa pozwala na rozpowszechnianie nowych rozwiązań dotyczących budowy GEK w momencie ich opublikowania, zwłaszcza w Internecie. Od lata 2014. istnieją dwa nowe prototypy Generatora Energii Kwantowej na rzecz prowadzenia badań: GEK w wersji „mini” oraz „bezruchowe” GEK. Dzisiaj GEK pasuje do dużej wielkości walizki, wersja mini GEK do przenośnej skrzynki podręcznej.

QEGandQEGmini_LG

Wiele grup w różnych krajach stara się o powtórzenie budowy GEK w trzech fazach: 1 – rezonans („resonance”), 2 – nadmierna jedność („over-unity”) i 3 – własny napęd („self-running”). Projekt uzyskał zadowalające rezultaty w pomiarach naukowych przeprowadzonych na zbudowanych prototypach. Sukces w umożliwieniu własnego napędu zależy od upowszechnianiu rozwoju zrozumienia nowych, czystych źródeł energii. Takim działaniem kieruje się właśnie Polska Grupa Robocza Kolektywu Warsztatów ds. Nowych Źródeł Energii, czyli New Energy Sources Lab Collective, Polish Work Group.

Tym sposobem, niezależnie od sukcesów przy budowie 130-letnich Generatorów Energii Kwantowej znajdzie się zawsze rozwój udostępniający informację i pozwalający następnym pokoleniom na dalsze postępy z zaawansowanymi urządzeniami.

FTW QEG quantum energy generator - manual - 5 june 2015 - pg 24 - stator assy - connectivist collective

Podstawowe aspekty pozwalające GEK osiągnąć sukces to: otwarty dostęp („open-sourcing”), finansowanie społecznościowe („crowdfunding”) i ponadnarodowe współ-opracowywanie („transnational co-development”). Pojekt opiera się na paradygmacie współpracy biznesowej. Główny wykaz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami jest publicznie dostępny.

Poniżej jest przedstawione logo międzynarodowej grupy tworzącej pierwsze współczesne Generatory Energii Kwantowej. Pod wzorem widać pierwszą stronę omawianego patentu Tesli. Całe opracowanie oraz szkolenie w różnych formach wraz z konsultacją są dostępne poprzez Internet.


Inne Artykuły o GEK w tym blogu (EN)

Co pewien czas piszę o wiadomościach i ciekawostkach na temat Generatora Energii Kwantowej. W języku angielskim polecam drugi wpis o teorii z serii pięciu artykułów. Tam są opowiedzi na najczęściej zadawane pytania o tych innych prawach termodynamiki.

QEG Complete Builders Package - connectivist collective - nov 2015 _07324e11efaf80071fe5b537a9bb5441

 


Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne o GEK

Pytania z odpowiedziami zostały zaczerpnięte ze strony: https://hopegirl2012.wordpress.com/2015/08/02/new-qeg-faqs/

Skąd pochodzi energia wykorzystywana przez to urządzenie?
Z pola kwantowego.

Ile wynosi całkowita moc wytwarzana przez GEK?
10kW (do 40kW)

W jaki sposób GEK zaczął działać skoro nie wymaga paliwa?
Wystarczy nastawić maszynę tak, aby wpadła w rezonans elektromagnetyczny. Wtedy będzie już działać samodzielnie. Można ją uruchomić wykorzystując istniejącą zewnętrzną moc elektryczną, bądź przez mechanizm korbowy, lub system rozruchu silnika zasilany akumulatorem. Czerpiąc część mocy z GEK można zachować naładowanie akumulatora.

Jak długo będzie działać GEK?
Czas nieograniczony (lub dotąd, dokąd nie zużyją się części).

Czym różni się GEK od opracowania Tesli?
Ten projekt dostosowuje linearny, odwzajemniony element patentu do elementu obrotowego. W konstrukcji GEK użyto dzisiejszej elektroniki dla zwiększenia stabilności tj. kontrolowanej ilości mocy i poprawnego zakresu częstotliwości.

Czy GEK zwalnia w przypadku dodania obciążenia?
Nie – nie w przypadku tego rodzaju energii.

Czy GEK emituje promieniowanie?
Nie – nie w przypadku tego rodzaju energii.

Jakiej postaci energii używa GEK?
Elektromagnetycznej (do uruchomienia) i atmosferycznej (do uzyskania pożądanej stabilności).

energy-flow-in-qeg-diagram


Notatka o Wersji Artykułu

Artykuł w wersji oryginalnej (08/10/2014) jest nieaktualny ale łączy się z innymi wpisami z tego okresu i wprowadza w historię rozwoju informacji.

 

Digital poll collaboration on Magravs-Power Systems in Poland

Standard

Poll Results as of August 2016

The following are significant poll results from a polish facebook group working on the Keshe Foundation’s Magravs-Power Systems in Poland.

There are at least 40 people building Magravs-Power Units. About 15 people have working devices. These numbers were 25% higher but dropped mid-summer.

This slideshow requires JavaScript.

There are questions pertaining to the safety and use of GANS. There is little interest in separating the various applications of the disclosed plasma technology: much of the discussions and sharing overlap the health products with the energy systems. People are looking for improving the digital collaborative tools used in conversations but the best ones are limiting due to a lack of translated programs such as “slack”.

People are aware of the better polish channels of information. There is a list of these in my public google document regarding KFSSI Magravs-Power Plasma Generator distribution. These are various trusted alternative news sources. The most interest is found in the possibility of organizing public demonstrations of working prototypes as well as workshops. These are already happening:

Due to a lack of existing translations from the english language knowledge of the Global Disclosure movement headed by Dr. Steven Greer is low. Knowledge of the Quantum Energy Generator project by the Fix The World Organization is very low. This is primarily due to the higher costs of assembly with the QEG. Some information does exist and is being carefully digested:

KFSSI Magravs-Power Plasma Generator Distribution

Standard

 

General Distributor Information

Welcome. As a KFSSI Magravs Generator distributor I do not work for the foundation, this is only one line of business in the field of work that I do in the open-source, transnational and collaborative New Energy movement. I support the research and development of other such new energy devices which are compatible with the criteria of the evolving business paradigm. One such device is the Quantum Energy Generator I have written about in select articles. For a further list of emerging New Energy technologies please see the Sirius Disclosure New Energy Research portal.

The KFSSI Magravs-Power Plasma Generator was released in June 2016. It is set to replace the Magravs-Power Universal Unit and Car Unit which I began covering with my viral Keshe Foundation disclosure article dated October 26th 2015: “New $10 power system for Vehicle and Home in 2016“. The original blueprint versions required electrical signals, the new version is off-grid. In the future this off-grid version will be replaced by Wireless Magravs-Power Units in which no wiring will be necessary.

The Magravs Generators have a manual, come with a 2 year warranty, a refund and exchange policy, they are CE certified (not yet in some countries), available with the necessary plug options, and the technology is open-sourced, which means that the blueprints are available in the public domain.

The Foundation provides commercial invoices for customs border crossing. Each order includes a statement of origin (for import/export) with the retail price on the invoice. Noteably, the Keshe Foundation has various public contact information details available online.

As of august 2016, this new generator is not being shipped yet. General shipping resumes in September but as of august 17th 2016 it is not yet known when the new generators will ship.


MMK_KFSSI_webstore_screenshot_Magravs_Power_Plasma_Generator_july4_2016


Energy and Cost Savings

The energy and cost savings depend on a few factors, primarily centered around the wiring of the collection of circuits in the home. The plasma supplies at least a part of the energy needed for connected devices to operate. Each home is different: the measured decrease in energy consumption based on documented energy bills range from 10% to 100%.


Technical Specifications

The Magravs Generator is a solid state device, it has no moving parts. It weighs 1.5 kg and the packaged dimensions are 20 x 20 x 31 cm. Currently these generators are for indoor use only.

Technical frequently asked questions and answers pertaining to the KFSSI Magravs-Power Plasma Generators can be found on the Customer Service Center part of the Keshe Foundation website or the Keshe Foundation Store and Testimonials section. The following public domain information is current as of August 17th 2016.

Used as a household energy source, the Magravs Generator can power multiple devices simultaneously: non-resistive loads are limited only by the rating of the household wiring and circuit breaker, while resistive loads have a maximum total 2 kW rating under proper working conditions and when installed according to instructions, indefinately. As of august 2016, adding a cascading unit increases the resistive load rating from 2kW to 5.2kW. By an example, resistive loads are anything with heating elements such as a heater or charger.

KFSSI Magravs-Power Plasma Generator - august 2016 - connectivist collective - specs screenshot

The Magravs Generators adjust dynamically between 110 – 240 V / 50 – 60 Hz. The maximum peak load is 2.200 W at 220 V and 50 Hz or 1.100 W at 110 V and 60 Hz. As can be seen in the above screen capture from the manual, the maximum continuous load is 200 W.

The electrical input specifications: 
USA and Canada 110-120 V at 60 Hz
Poland 220 – 240 V at 50 Hz

Available electrical socket types:
USA and Canada: NEMA, grounded.
Poland: Schuko E or F

Colors:
USA and Canada: white. Poland: blue.


Magrav-Power_Universal_System_2

Methods of Purchase

Due to the nature of the New Energy paradigm and scope of the situation affecting global geo-political and macro-economic realm, as a distributor I can offer transparent purchasing unlike most other businesses in operation. This means I can and plan to publish and answer for each step of the way in a Magravs Generator purchase transaction. As a business I am able to guarantee up-to-date transparent public documentation.

I sell the Magravs Generators at the same prices as the Keshe Foundation on their website. Currently the Foundation does not endorse selling at prices lower than the advertised 1800 € (Euros) per unit. However, the retail price can be set higher than the Minimum Advertised Price (MAP). For example, a distributor can add the cost of shipping and a wire-transfer fee to the MAP. If the distributor has a purchased credit with the foundation then no wire-transfer fees are applicable and the retail price may be set lower by that amount. If the distributor has local stock available then no shipping costs are applicable and the retail price may be set lower by that amount. Therefore it is beneficial for a distributor to have both credit and local stock available to lower the retail cost of the Magravs units be as close to the MAP as possible.

The method of payment as of August 17th 2016 is only by wire transfer (bank to bank). Paypal, credit cards and cheques are not an option. “We have no other payment options available due to the fact that banking institutions, paypal and credit card companies all consider the home/car power units high risk and therefore will not collaborate with the foundation.” The Keshe foundation bank information is public and online.

As a distributor I need to have an order of at least 5 products for stock order. Drop-shipping to customers can be in any amount.


Purchasing Solutions

1800 EUR per unit (+ shipping, taxes and bank transfer fee), by the client from the Keshe Foundation Webshop, selecting products and checking out with a shopping cart using a wire-transfer (bank to bank is the only available option as of august 17th 2016), waiting up to 90 days for delivery of a Magravs-Power Plasma Generator. Note: after completing the order a customer receives an email with a PDF and the order number and only then issues the payment.

1800 EUR per unit (+ shipping, taxes and bank transfer fee), by the client, it is possible to purchase using the links on my website, by which I receive a commission of 30 EUR per unit which supports my work and my family business. For the customer it is the same as purchasing directly from the Keshe Foundation.

1800 EUR per unit, by the client from me as the distributor (no shipping costs, no taxes, no bank transfer fee). The Magravs Generators can be available locally in-store. Or they may be shipped in a higher priority sequence as the order comes from a distributor. The other benefits may be the retail price offered by the distributor. The customer can also remain anonymous. At the moment I offer online payments: people can pay me by either Polish or Canadian e-transfer, paypal (credit cards), and direct bank-transfer. I then purchase the Magravs Generator(s) for the client at a distributor price in order to have some recompensation for my work. Alternatively, the Magravs Generators can be drop-shipped from the foundation manufacturing site directly to the customer or the customer can pick up the Magravs Generator locally in-store.


Shipping, Taxes and Customs Details

The shipment is done by courier. It is currently the least expensive to ship across Europe because the manufacturing plant is in Italy. The more quantities the less expensive the shipment is per unit. Unless the distributor has a stock of the items, the shipment is guaranteed from the foundation to the customer within 90 days of payment confirmation. Note that shipments are not processed to PO Boxes (post office boxes).

There is a 21% tax rate for the EU and companies without a registered VAT number. If the distributor has no VAT number, then the distributor pays the taxes for the ordered stock. For drop-ship orders (directly to the customer) the distributor pays no tax but the customer pays the duty taxes upon delivery. As of august 17th 2016 the shipping rates are:

To Poland:
One unit is 80 EUR, 2-4 units: 120 EUR, 5-9 units: 150 EUR.

To Canada:
One unit is 80 EUR, 2-4 units: 120 EUR, 5-9 units: 165 EUR.


Distributor Locations on a Map (linked)

MMK KFSSI Distributor Location on a map - connectivist collective - august 18 2016 screenshot

Distribution in Poland and in Canada

In a given location, territory or country it is beneficial to have a local manufacturer, sales office, distributor and retail stores for propagating the Magravs Generators. This is the Cottage Industry Community Unit (CICU) approach which is being propagated by the new energy movement. As of august 18th 2016, the only official manufacturing of Magravs-Power Plasma Generators is being done in Italy.

In this line I am currently seeking information regarding the following work in Poland and in Canada:

Manufacturers who wish to collaborate on local distribution.
Retailers who wish to sell the units in their stores.
Businesses to collaborate with on stock orders in order to have units for customers who do not wish to wait 90 days for their generators.
Costs of wire-transfering from bank accounts to the Foundation account.
The customer’s duty taxes for shipping: 1 unit, 3 units, 5 units and 10 units.
Company stock order taxes for shipping: 1 unit, 3 units, 5 units and 10 units.

I am also working on setting up a business with the appropriate paperwork for the corresponding government department in order to have customs clearance, and not have to pay unnecessary customs duties for my domestic stock orders. It can also be beneficial to research warranty laws for my regions in order to see if these correspond with the KFSSI warranties for the given products.

 


Example Distributor’s Working Cost Calculations for Purchasing and Delivering Magravs-Power Plasma Units

To purchase 5 units for stock in Poland that would be a total of 8250 EUR (1650 x 5), plus the corresponding 150 EUR shipping fee (8250 + 150 = 8400), plus 23% taxes if I do not have a VAT# (23% of 8400 is 1932, so 8400 + 1932 = 10332), plus a bank transfer fee (ie 50 EUR) for a possible theoretical total of 10382 EUR (10332 + 50) per 5 units for a stock order. From this theoretical stock I can sell one Magravs Generator unit locally in-store for at least 2076.40 EUR (10382 / 5) retail price in order to make money. So I decide to sell at 2200 EUR per unit locally in-store. If I have no further costs then I make 123.60 EUR (2200 – 2076.40) per unit in my local store.

I see that not having a VAT# is an unnecessary situation. Having a VAT# changes the cost of the above calculation to a 8400 EUR total for a distributor paying for 5 units. Then I can sell one Magravs Generator unit locally in-store for at least 1690 EUR retail price in order to make money. I can then sell at the Minimum Advertised Price of 1800 EUR to make 110 EUR per unit. Obviously, any country taxes would still apply in a real local store. This means the customer can pay the Minimum Advertised Price (KFSSI M.A.P.) in my local store, receive a unit immediately, omitting the shipping costs, omitting the duty taxes, omitting the bank-to-bank fees and omitting the 90 day waiting period.

To drop ship an order of three Magravs Generators in Poland: I purchase these on the webshop at 1650 EUR x 3 (is 4950 EUR), plus a possible wire-transfer bank-to-bank fee (ie 50 EUR) and the corresponding shipping fee (ie 120 EUR) at a total of 5075 EUR. In order to make money I need to sell each unit for at least 1691.67 EUR, therefore I choose to sell at the Minimum Advertised Price of 1800 EUR in order to make 108 EUR per unit. Obviously coutry taxes apply but this is just a theoretical calculation. In order to purchase a drop-shipment from me, the customer would pay me only 1800 EUR per unit and the duty taxes upon delivery to their door. That would mean they can omit the shipping costs by purchasing from a distributor in this case. I see that the customer still has to wait 90+ days however.


Information needed by the Distributor from a Client

The client contacts the distributor with product questions and needs. To place an order the distributor require a name, last name, email, phone number, and shipping address (if necessary). The client needs to transfer the full balance quoted based on the type of sale: unit price(s), shipping cost based on locations, expected bank transfer fee. If applicable the duty tax will be payed by the client on delivery. Unless picking-up at the distributor’s location there is a waiting period of 90+ days (3 months).


Further Information

For my detailed current work in Magravs Generator distribution please see the public document I have created, “KFSSI Magravs-Power Plasma Generators – Distributor Information Package” (on Google Docs). It is updated more easily and more often than blog articles such as this one.

Designing Crowdfunding Platforms for Sustainable Lifestyles

Standard

This is a work update after a seemingly inactive period on this blog: my silences are usually a sign of communication with the subconscious in the process of digestion and incubation.

Recently I have started a crowdfunding platform design business. This new sole proprietorship is registered in Canada as “The Sky is High Crowdfunding”. All developed platforms will evolve around the theme of sustainable lifestyles. The first is centered around campaigns for new energy research and development. It is called “The Sky is High” because of the nature of the undertaking currently in its draft stage.

Draft Front-End Screenshots

MMK theskyishigh roughdraft screenshot aug12 2016 v1

MMK tsih pt2

Design Stages Achieved

I am designing all of this by myself without any assistance or funding. If you wish it is possible to donate throught the link in the left-side menu on this blog. Some of the steps already taken in the development process include:

  • Registering the business.
  • Creating a new bank account.
  • Creating a verified Paypal payment gateway.
  • Registering theskyishigh.com as a domain.
  • Selected wordpress as a Content Management System for its global reputation.
  • Purchased the IgnitionDeck Plugin with the shortcodes.
  • Purchased the Backer WordPress Theme with its shortcodes.
  • Initial concept design (reviewed principles, CSS, Google Fonts, Colors, Layout…etc)
  • Selected significant content (text, image, video)

Draft Back-End Screenshot

MMK tsih pt3

Release Date and First Campaigns

The release date for The Sky is High crowdfunding platform for New Energy projects is the start of Fall 2016.

The first ongoing campaign will be for the activation of the “Enterprise Version” of the platform which will enable the public submission of projects.

The first project campaigns will center around the three most popular open-source New Energy sources available in the english language: The 20+ years of disclosure work from the Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence (CSETI), the work by the Fix The World Organization and their Quantum Energy Generator (QEG), and the Keshe Foundation’s Magravs-Plasma Power Units.

One of the primary directions is the translation of all the necessary information from english to polish.

Two Inspiring Links

We The Trees – crowdfunding change: start and support environmental, social change, and educational campaigns.

Spacehive – crowdfunding civic projects in your community.

MMK wethetrees screenshot wug 12 2016

Selling the open-source QEG and TeslaGen prototypes

Standard

The Quantum Energy Generator (QEG) is a “new energy” device being developed within the emergent transnational open-source paradigm. The TeslaGen is a mini version of the QEG, designed for greater ease in prototyping. This article is an overview of the available products from the current state of the QEG project (July 2016) based on information at Fix the World S.A.R.L. and at the QEG Free Energy Academy.

QEG-around-the-world-collection

“The Quantum Energy Generator (QEG) is an open-sourced, potentially fuel-less generator prototype based on a public domain patented invention of Nikola Tesla. The type of energy that is utilized by the QEG design is different than that of a conventional generator. Once co-development is complete, the generator is designed to be highly efficient and to power a home. The QEG was opensourced in March of 2014 and has been in co-development with many teams around the world since this time.” [ read more ]

July 2016: QEG Academy Memberships now available
June 2016: QEG Project Changes News Report

[ read more news ]


QEG Build Manual  – 5th Edition

btn-buynow-b

[ full info ] [ summary ]

“Announcing the 5th edition QEG Free Energy Generator Plans by authors James Robitaille and Tivon Rivers. These plans include 4 secondary transformer designs and instructions for converting volt-amperes reactive or VARs to watts using a bi-toroid transformer. The parts equipment and tools lists have been updated to take into account new technical discoveries made since the early stages of the QEG project in late 2013.”

Previous versions of the manual are available as free downloads (donations welcome) in the
following languages:

english ] [ french ] [ chinese] [ italian ] [ spanish ]


QEG eBook:
How to Build an Energy Efficient & Potentially
Fuel-less Generator

QEG ebook english LARGE

btn-buynow-b
“Communities are demanding more ways to generate their own power. This eBook provides detailed instruction and information on how to build a reluctance generator that we call the QEG (Quantum Energy Generator). The book is the result of 2 years of experience building this device, written by two engineers with 50 years combined experience in the electrical engineering industry.”

Translations in various languages are available for $25 each.
Chinese ] [ Spanish ] [ French ] [ Italian ]


QEG Beginner’s Build
At Home Study Course

8f62837984cb165a6dffb51074b3c975

btn-buynow-b

Class 1: Detailed documents describing insulation components used to insulate magnet wire from core steel; sourcing, cost, specifications, and installation of core insulating materials; pros & cons of building the QEG core vs. purchasing a fully processed unit.

Class 2: Detailed documents and photos of parts needed for completion of Quantum Energy Generator (QEG) core.

Class 3:  Detailed documents describing insulation components used to insulate magnet wire from core steel; sourcing, cost, specifications, and installation of core insulating materials; pros & cons of building the QEG core vs. purchasing a fully processed unit.

Class 4: External wiring diagram; description of drive system components; complete, updated QEG parts list.

Class 5: Photos depicting options for wiring, terminal blocks, etc.; startup and testing procedure; Hazards and Cautions involved with initial testing; Ivan Rivas’ professional Cad drawing package.

Class 6: Schematic for recommended load bank; corrected parallel wiring schematic; suggested components for building load bank (with photos); requirements for load bank; recommended components for protection gap (photos); location, mounting and wiring of protection gap (photos).

Class 7: Photos of 12-outlet strip and socket adapter; “QEG Mechanically Pumped Parametric Transformer” (document); “sweet spot” test data; QEG Synopsis/call for experiments; original WITTS setup with additional feedback coils over secondaries schematic.

Class 8:  Includes revised QEG Cautions-Hazards document, electronic regulation, self-looping, and mains/grid interface reference documents, photos/description of recommended test equipment, antenna reference design, revised set-up and test document, call for experiments document.

Class 9: Includes updated original schematic, exciter coil development photos, photos and videos of Tesla hairpin radiant energy experiments, “RF Energy via Ionosphere” document (for class study), Litz wire specifications and supplier info., photos of ground network components, photos of suggested generator wiring layout.

Class 10: Suggested load bank with switched lamp sockets; 300 Watt rheostat; ground rod; mica fixed and variable capacitors; mica compression capacitors; flat exciter coil with litz wire; original exciter coil; link to Witts video showing exciter coil construction; spark gap in primary xp schematic; spark gap carrying primary current xp schematic; MFJ-6140 antenna kit (ref); EZTM-40 telescoping mast brochure (ref); guy wire system brochure (ref); screw-in guy anchors, guy lines brochure (ref); self-looping principle drawing (ref); TI Solar Inverter kit datasheet.

[ info


QEG Basics Package

QEG-Basics-Package

btn-buynow-b

All of the above and more: the QEG Fuel-less Generator Basics Package is a set of instant downloads with lots of extra help and webinar information to help you start building your own free energy generator.

Included in this renewable energy courses package are the following products:

Over 15 hours of instructional video from the 2015 live class.
Hundreds of pages of supporting documents (PDF).
252 pages step-by-step instructions.
Full professional CAD package with photos, diagrams,schematics and other resources.
15% discount on QEG private consultation.
62 High-Quality, Fully Restored Tesla Patents For Your Quantum Energy Research (PDF).
Quantum Energy Articles: John Moray – Drawing Kinetic Energy from Space, T. Henry Moray – The Sea of Energy in Which the Earth Floats, Baldor Launches Energy Saving Incentive, Rotoverter Operating Principles, Transverter R & D, Resonance and Impedance Matching, RF Circuit Design.
Exclusive 4th Edition QEG Build Manual – includes all updates to get to overunity in one place: 2 years of research and development including building instructions, exhaustive parts list, full CAD package, schematics, diagrams and photos.
4 x 2 hr. Q&A webinars (total 8 hrs) of instructions for beginner and advanced builders.

[ info

 


QEG Complete Builder’s Package

QEG-Complete-Package

btn-buynow-b

All of the above and more: a most complete resource for the builder.

[ info

 


The TeslaGen V1 mini QEG

“A new open sourced co-development project intended on building a portable reluctance generator that can power loads between 700w-900w or more. This project is based around building, teaching and open sourcing instructions. This can help a wider array of DIY engineers learn formerly suppressed engineering skills based on the creation of electrical power through the phenomenon Nikola Tesla discovered, known as resonance and radiant energy. Some of the exciting key features of the TeslaGen v1 mini QEG are; lower price, smaller and lighter weight, CAD files made available, easier core winding, hot-swap rotor, easy experimentation with other popular ‘free energy’ techniques.”

MMK_teslaGen_v1_miniQEG_CAD_files_screenshot_connectivist_collective_july112016

TeslaGen V1 Mini QEG CAD Files ]
info ]

[ TestlaGen V1 Mini QEG Crowdfunding Campaign ]

“In the above Mini QEG Free Energy Generator Roundtable Discussion, inventors James Robitaille and Tivon Rivers discuss the latest updates with the QEG and also the TeslaGen V1 Mini QEG. Hopegirl adds to the conversation with an overview of QEG free energy generator global distribution plans through cottage industry community units (CICUs).”


Primary Sources for QEG information

Fix The World S.A.R.L. 

Humanitarian Organization and Renewable Energy Labs
http://www.fixtheworldproject.net

MMK_FTW_QEG_fixtheworld_screenshot_website_july82016_connectivist_collective


QEG Free Energy Academy

Tesla-Inspired Renewable Energy Online eLearning
http://qegfreeenergyacademy.com

MMK_QEG_Free_Energy_Academy_website_screenshot_july_11_2016_connectivist_collective


Hopegirl Blog

Alternative News for Body-Mind-Spirit-Planet
http://www.hopegirlblog.com

MMK_FTW_QEG_hopegirlblog_screencapture_july72016_connectivist_collective

[ archives ]

Hopegirl (Naima Feagin) holds a Masters of Business Administration and is the CEO of Fix the World S.A.R.L., an international business and humanitarian association headquartered in Morocco. She is also the lead project manager for the Quantum Energy Generator Project, which is a free energy generator open sourced by the FTW Organization in 2014.MMK_FTW_QEG_payloadz_screenshot_july82016_products_affiliate_connectivist_collective

Become a QEG affiliate today and earn commissions by supporting the current transnational grassroots free energy movement.

QEG Free Energy Academy: Products and Courses
QEG products for sale: payloadz.com

Beautiful-lake-scenery-wallpaper-download-beautiful-scenery-wallpaper-desktop-wallpapers-hd-0468


Related Articles

Part 1: The Quantum Energy Generator: Philosophy.
Part 2: The Quantum Energy Generator: Theory.
Part 3: The Quantum Energy Generator: Practice.
Part 4: The Quantum Energy Generator: Store and Academy.
Part 5: The Quantum Energy Generator: The Bright Side.

This article series in the Connectivist Collective blog continues to be edited after publication because the philosophy, theory and practice of disseminating information about the QEG offers many opportunities for learning. Much of the information pertaining to the FTW or the QEG is copied or paraphrased from source materials. Knowledge has been edited to summarize the essence of the project.

Selling Magravs-Power Plasma Generators

Standard

As of June 2016, The Keshe Foundation is offering its new power generators. This version is set to replace the previous Magrav-Power Systems because it does not need to be plugged into the grid.

store_left

Keshe Foundation Spaceship Institute (KFSSI)
Testimonials ] [ Store ] [ Support] [ Constructions ]

KFSSI_Webshop


Magravs-Power Plasma Generator

Magravs-Power Plasma Generator Box

€1800.00 – buy now ]
[ manual ] [ DIY blueprint (august 2016) ]

“This is the OFF-GRID Magravs-Power Plasma Generator. On sale as per the 118th Knowledge Seeker Workshop, June 16th, 2016. The system was shown powering multiple appliances with no support from the main power grid of the house. It was advised, during the workshop, that the systems have a maximum output of 3 KW. It is not within warranty to go beyond the maximum, however, independent testing is encouraged. More information can be found on the 118th Knowledge seekers workshop, and provided when available via the product page.”

Includes: plug options, open-source transnational collaborative documentation, certification, warranty, refund policy. Other necessary details such as shipping and taxes calculations are also available.


Magravs-Power Universal System

Magrav-Power_Universal_System_3
[ €499.99 – buy now ]
[ brochure ] [ manual ]

“This is the ON-GRID Magravs-Power Universal System. With this product, you are able to support the main outlets in your house. This allows the system to increase the supply that you are receiving and meet the demand that you are using at that point. Upon purchase, instructions will be provided via the product page for easy setup.”


Magravs-Power Car System

Magrav-Power Car System 1

[ €499.99 – buy now ]
[ brochure ] [ manual ]

“As shown at the 84th Knowledge Seekers Workshop, this unit can provide gas milage improvement on your standard gasoline engines. This system nano-coates the vehicle and produces a plasma field around the system first and as more demand is put on the system, the entire vehicle. Instructions will be provided via the product page for easy setup.”


Other popular products with positive testimonials include the Pain Aid Pads, the healing “Pain Pen” and the CO2 Capture Kit. Additionally for sale there are Books, downloadable Documents, Conference tickets, various Manufacturing Products and the GANS program.

original


Previous related articles

New $10 power system for vehicle and home in 2016.
Kids build Magrav Plasma Power Systems.

The author is a distributor seeking retailers in Poland and in Canada. Please visit the Magrav-Power Systems Poland facebook group for an example of current work in the organization of people around the topic of the above mentioned new energy systems in Poland. The author’s primary focus is the development of public collaboration in research, manufacturing and distribution of various new energy systems which currently include the Magrav-Power Systems and the KFSSI Magravs-Power Plasma Generator along with its future versions. Please see the “Distributor Information Package” regarding KFSSI product distribution details. The author may be contacted through any listed portals, and by responding to this article post.

 

Nauki Ścisłe i Duchowość: Wywołując 無

Standard

無 – “Mu”

Medytacja Vipassana, Hatha Joga Sivananda,  Ajurweda,
Uzdrawianie Rekonektywne, Technika Kwantowego Uzdrawiania Hipnozą.

Następujące streszczenia wiedzy praktycznej o istocie człowieka na Ziemi napisałem aby rozpocząć przekaz ich wzajemnych powiązań metafizycznych:

Vipassana: metafizyczne podstawy praktyki
Obserwuję doznania fizyczne ze zrównoważonym umysłem i jednoczesnym rozumieniem nietrwałości. Ból pozostaje, lecz bez cierpienia. Wygoda pozostaje i można się cieszyć bez porywczego podniecenia.

Ajurweda: pożywienie według smaku
Wszystko bierze udział w alchemicznym procesie: jestem spożywanym przez życie i sam jestem istotą spożywającą życie na wzajemnie oddziaływającym poziomie. Wszystko jest stworzone według panujących praw przyrody oraz podstaw energetycznych.

Hatha Joga Sivananda: ćwiczenia fizyczne i oddech
Istotną właściwością mojego ludzkiego bytu jest wewnętrzny spokój: naturalny stan relaksu ciała i umysłu. Zjednaczam się z własną prawdziwą tożsamoścą kiedy odpoczywam, ćwiczę, oddycham, odżywiam się i prowadzę wgląd w sposób zgodny z przyrodą.

Uzdrawianie Rekonektywne i Technika Kwantowego Uzdrawiania Hipnozą
Podświadomość jest moją prawdziwą świadomością. Tak jak każdy, mam wrodzoną zdolność do uzyskiwania dostępu do tej wszechobecnej inteligencji która jest jednością. 

fishing_boat_anchored_on_moonlit_nightcf07367bbf3b174694fb


Osobisty Proces Badawczy

Najpierw przyszła nowa informacja. Zacząłem ją stosować w życiu. Doświadczyłem i przetrawiłem odpowiednią ilość i jakość wiedzy aby zrozumieć jej podstawy. Streszczyłem zarys tej mądrości w języku angielskim posługując się techniką mapowania myśli. Przetłumaczyłem to na mapy myśli w języku polskim, a następnie na cyfrową wersję oraz zarys informacji do artykułów w formacie bloga.

W tym procesie zauważyłem że przetwarzanie osobistej doświadczalnej wiedzy z map myśli nie zadowala w formacie tekstu z logicznie ułożonymi zdaniami. Moje myśli i skojarzenia nie działają w ten sposób. Artykukły stanowią wyłącznie strzeszczenie i dokumentację. To co mam ułożone w sobie, w swoich myślach nie jest tym co ktokolwiek inny ma w sobie lub w swoich myślach. A tutaj chodzi o dokładny przekaz. Dzielę się informacją z nadzieją że może to pomóc osobom którzy żyją i ciekawią się procesami życia według bezpośredniego osobistego doświadczania rzeczywistości.

Z tego doświadczenia skorzystałem aby rozpocząć pracę nad słownikiem angielsko-polskim z pojęciami które mi się wydają znaczące do tego stopnia że potrzebują nową uwagę. Wiem że “strasznie” piszę po polsku. Pomimo tego, podaję łącze do artykułu o “słowniku do zestrajania odpowiednich słów”:

English-Polish Attunement Guide ]

Jestem świadomy tego że prawie nikt nie czyta moich artykułów. Widzę to nie tylko ze statystyk na tle bloga. Słyszę to poprzez rozmowy z ludzmi którzy otaczają moje obecne życie. Taka jest sytuacja, to żaden problem. Pomimo tego wiem co ja robię i robię to dalej ponieważ mam nadzieję i widzę że przyszłość jest niewiadoma.

Dokumentuję własną drogę prowadzącą w kierunku stylu życia który jest ekologicznie zrównoważony. Cieszy mnie możliwość harmonijnego współistnienia z postępem technologicznym na właściwych podstawach osobistych.

f6afd8bc66365da4a3ce2e98005a


Dalsza Praca

Pracuję przy ujawnieniach dotyczących nowych, czystych, bezpaliwowych żródeł energii. Są one poza zasięgiem popularnej wiedzy naukowej. Jest to geo-polityczna rewolucja na skali makro-ekonomicznej. Pojazdy kosmiczne są powiązanym tematem.

Dokumentacja tutaj przedstawiona może pomóc osobom którzy mogą zweryfikować rzeczywistość poprzez odpowiednie osobiste doświadczenia. Naczelne zadanie dzisiejszego cyfrowego tłumu nadnarodowego jest poznawanie rzeczywistości poprzez odpowiedni rozwój postrzegania tego co łączy niewidzialny świat umysłu ze światem przejawiającym się jako materia. W tym doświadczalnym pojęciu zjednoczyć można uniwersalną ludzką duchowość z zaawansowanymi osiągnięciami technologicznymi.

Jak żyć? Nie wiem. Będę dokumentował jak mi idzie poprzez wymienione podejścia które wydają mi się zgodne z przyrodą na Ziemi. Z taką podstawą do codziennego życia osobistego wracam do badań i rozwoju bezpaliwowych urządzeń energetycznych oraz ujawnień na temat ludzi z poza Ziemi. Kolejność projektów które badam:

1
CSETI “Unacknowledged” ]

siriusdisclosure official website unacknowledged connectivist collective screenshot may 30 2016

2
FTW “Quantum Energy Generator” ]

Fix the World official website quantum energy generator screenshot connectivist collective may 30 2016

3
KFSSI “Magrav Universal Power Systems” ]

keshe foundation spaceship institute official website magrav home power screenshot connectivist collective may 30 2016


Platforma “Crowdfunding” wspierająca urządzenia energetyczne

Aby pomóc wszystkim przy wykonywaniu podjętego kierunku, zakładam nową platformę finansowania poprzez tłum cyfrowy (czyli, “crowdfunding platform”) dla projektów które wspierają budowę nowych, czystych, bezpaliwowych urządzeń energetychnych.


Wersja angielska tej dokumentacji jest w przygotowaniu. Uzupełnianie informacji zawsze trwa.