Nowa, Czysta, Bezpaliwowa, Darmowa, Wolna Energia

Standard

Nowe Źródła Energii i Próżnia

W stanie naturalnym przestrzeń, którą nazywamy próżnią, ma w sobie energię. Według praw natury ta wolna energia jest wszędzie, jest niewyczerpalna i może być dostępna na różne zapotrzebowania. Jednym ze sposobów czerpania i udostępniania czystej energii z próżni są urządzenia które przetwarzają tę energię na użyteczne zasilanie. Prąd staje się w pełni darmowy kiedy urządzenie wytwarza nadmiar energii oraz energię na własny napęd. Systemy do zasilania mające źródło energii w aktywnej próżni jeszcze nie pojawiają się w domenie publicznej. Istnieją zato urządzenia przejściowe jak na przykład Generator Energii Kwantowej (GEK) lub Generator Plazmowy z Zasilaniem Magravs, czyli “Magnetycznym-Grawitacyjnym” (GPZMG).

Ten atykuł jest także dostępny w wersji wspólnie uaktualnianej na bieżąco:

Google-docs-logo

Ostateczna faza budowy GEK z organizacji Fix The World (FTW) została zakończona w momencie umożliwienia własnego napędu w lecie 2015r. Fundacja Keshe (KFSSI) ujawniła wzór do GPZMG w lecie 2016r. Generatory te umożliwiają zasilanie domu mieszkalnego i uniezależnienie od sieci energetycznej oraz wszystkich paliw.

Wprowadzenie pierwszej fazy propagacji publicznej informacji na temat urządzeń czerpiących ze źródła jakim jest próżnia odbywa się dzisiaj poprzez ruch otwartego dostępu i finansowania poprzez cyfrowy tłum, czyli „crowdfunding”. Energia z próżni należy do nowych, czystych energii, ponieważ jest bezpaliwowa i kieruje praktycznym zaawansowaniem dotychczasowych czystych źródeł, np. słońca, wiatru, wody, itd.

Wprowadzanie do świadomości konieczności opłaty za energię zostało opracowane, aby stworzyć i kontrolować makroekonomię, która dziś nie podtrzymuje równowagi ekologicznej. Podejście biznesowe przemieniające rywalizacje na współprace jest rozwiązaniem, które umożliwi pozyskiwanie wolnej energii.

Nowe, czyste, bezpaliwowe źródła energii potwierdzają przełomowe możliwości w skali cywilizacyjnej, które mogą zaistnieć, jednak opinia publiczna w dzisiejszych czasach kierowana jest powszechnie aktualnym stanem wiedzy: że darmowa, wolna energia nie jest możliwa. Często przeciwni aksjomatom np. energii z próżni są działający na wysokich stanowiskach naukowcy i inżynierowie. Podobnie sceptycy i trolle odgrywają swoją rolę przy potępianiu działalności ponadnarodowego rozwoju GEK oraz GPZMG, pomimo aktualnej dokumentacji potwierdzającej sukcesy obu urządzeń.

Jest już udowodnione że pojazdy kosmiczne z poza Ziemi mają technologie które pozwalają na przemieszczanie się szybciej niż prędkość światła. To jest sednem sprawy. Film “Unacknowledged” (2017) będzie głębiej ujawniał sytuację.

Aktualne informacje o treści ujawnień dotyczących nowych, czystych, bezpaliwowych źródeł energii pochodzą z projektu „Ujawnienie Siriusza”.

SIRIUS-DISCLOSURE

Nowe, czyste, bezpaliwowe źródła energii mogły być już powszechnie dostępne od 130 lat. Chodzi tu o sukces w doprowadzeniu wolnej energii tam, gdzie jest zapotrzebowanie, oraz aby dążyć ku równowadze ekologicznej. Sukces w inżynierii i zastosowaniu danego urządzenia jest niezbędny, ale dopiero prawidłowe upowszechnianie informacji prowadzi do rozwoju darmowej, wolnej energii.

Energia z próżni może położyć kres rosnącemu wciąż zapotrzebowaniu na paliwa kopalne, wyeliminować ubóstwo i rozpowszechnić trwałość środowiska naturalnego. Darmowa, wolna energia może również stać się rozstrzygającym elementem we wszystkich “potrzebach” wojennych, opierających się na zdobywaniu i posiadaniu zasobów energetycznych. Czerpanie energii z próżni może rozwiązać potrzeby na patenty i militaryzację.


Nowa, Czysta, Bezpaliwowa, Darmowa, Wolna Energia

Energia z próżni odnosi się do mocy w obrębie przestrzeni, która spaja ze sobą fizyczną rzeczywistość. Wszystko co fizyczne, jest bezpośrednio złączone z tym źródłem. Ludzie za pomocą odpowiednich technologii mogą z tego źródła czerpać. Są to technologie wytwarzania energii wychodzące poza dotychczasową powszechną świadomość.

Wolna energia z aktywnej próżni jest pierwotną energią istniejącą jako podłoże kwantowe, więc nie jest nową – ale można ją tak nazwać, skoro jest współcześnie najnowszą, czystą energią. Jeżeli wszechświat zostałby przeniesiony do bezwzględnego zera stopni punktu zerowego, ten podstawowy rodzaj energii wciąż by pozostał.

W skrócie i w technicznych określeniach, energia z próżni staje się dostępna poprzez wysokie napięcia w wymierzonych częstotliwościach zależnych od materii używanej substancji w urządzeniu. Współczesne systemy energetyczne pochodzą z powszechnej wiedzy elektrodynamiki z której zostały wycięte wzory oryginalnych odkryć. Byłaby to teoria spiskowa tylko wtedy gdyby nie zweryfikowano podstawę fizyki. Jednak istnieją nowoczesne badania tej podstawy. Podczas takiej weryfikacji, w przypadku zaawansowanego pozyskiwania energii z próżni, dipol nie uległ zniszczeniu i negentropia postrzegana była jako prawo natury.

Wszystko ma swój cykl, swoje wibracje, i ten nieustanny ruch stanowi podstawę funkcjonowania świata. Atomy przepływają w odwiecznej próżni od 15 miliardów lat. Możliwe, że przed 15 miliardami lat, energia w próżni nie istniała. Możliwe też że za sekundę zaniknie. To by sprawiło, że energia w próżni przestałaby już być nieustanna. W ten sposób można wyjaśnić zagadkę perpetuum-mobile, jako koncepcję skoncentrowaną na człowieku, uwieczniającą nieporozumienie, ponieważ wiąże się z paradygmatem, który obecnie jest rozbudowywany: że to ludzie odkryli energię, i że nią kierują. Ludzie nie są w stanie stworzyć energii z próżni ponieważ ona jest źródłem naszego fizycznego pochodzenia. Możemy ją jednak pozyskać i w jej obrębie funkcjonować. Wolna energia z próżni współistnieje z fizyczną rzeczywistością.

Powszechne wprowadzanie darmowej, wolnej energii do tej pory nie powiodło się tym, którzy się o to starali. Stanowi to o aktualnej sytuacji ludzkości. Istnieje zapotrzebowanie wyzwolenia praktycznego zastosowania czystej energii z próżni na rzecz równowagi ekologicznej. Aktualne ujawnienia przynoszą takie nowe możliwości.


Kolektyw Warsztatów ds. Nowych Źródeł Energii

Polska Grupa Robocza w Kolektywie Warsztatów ds. Nowych Źródeł Energii bada, rozwija i buduje wszystkie wprowadzane prototypy nowych urządzeń energetycznych. Globalna organizacja nazywa się New Energy Sources Lab Collective. Jest to wspólna działalność różnych warsztatów typu Fab Lab, Makerspace i Hackerspace na rzecz budowy nowych, czystych i bezpaliwowych urządzeń energetycznych. W podgrupach trwają badania nad poszczególnymi systemami. Sekcje Polskiej Grupy Roboczej dzielą się na miasta. Na przykład, dla Wrocławian istnieje grupa facebook “Magravs-Power (Sekcja Wrocław)”, dla chętnych do współpracy przy GPZMG, zato więcej informacji można znaleść na “Magravs-Power (Polska Grupa Robocza)“. Jest też grupa facebook “QEG (Polska Grupa Robocza)” dla badaczy Generatora Energii Kwantowej. Opracowania istnieją też na innych platformach oraz poza siecią internetową. W 2017r. spodziewanych jest kilka nowych technologii, dlatego potrzebny jest Kolektyw. Energia z aktywnej próżni to wielka nadchodząca sprawa.

Grafika Działań

Wizualizacja przepływu informacji ujawnień w stosunku do działań Kolektywu Warsztatów ds. Nowych Źródeł Energii oraz Polskiej Grupy Roboczej:

NESLC_PL_disclosure_work_flowchart_graphic_2016_v1

Lista Warsztatów

Kolektyw Warsztatów ds. Nowych Źródeł Energii ma zamiar łączyć istniejące organizacje wspólnym tematem energetyki obywatelskiej na terenie Polski. Oto zrzut ekranu części listy do sprawdzenia:

2


Zaproszenie do Polskiej Grupy Roboczej

Tworząc Polską Grupę Roboczą możemy się z powodzeniem dołączyć do podobnych ponadnarodowych grup, które obserwują i wspierają współpracę wszystkich zaangażowanych naukowców i zaciekawionych osób. Generator Energii Kwantowej od marca 2014r. przyczynił się do dynamicznego napływu ludzi zainteresowanych rozwojem czerpania z nowych, czystych źródeł energii. Generator Plazmowy z Zasilaniem Magravs przez cały rok 2016 inspiruje do odkrywania nowych dziedzin nauki o wszechświecie. Sukcesy odnoszone przez inicjatywy wyzwolenia darmowej, wolnej energii nabierają tempa.

Wśród obserwujących założenie Polskiej Grupy Roboczej znajdują się ludzie ze wszystkich ścieżek życia: zainteresowani naukowcy, przemysłowcy, filantropi, menadżerowie funduszy, urzędnicy państwowi i inni czekający, aż będą mogli pomóc. Jednakże osoby te, działające wedle paradygmatów makroekonomicznych, ustalonych ponad sto lat temu, nie są obecnie w stanie pomóc otwarcie.

Polska Grupa Robocza wspólnie rozważy początkowe działania: zdefiniowanie grupy oraz takie upublicznienie jej celów, aby rosnąca liczba zainteresowanych mogła wspierać ich realizacje, od promocji do budowy i dostarczania.

W momencie opublikowania działalności Polskiej Grupy Roboczej zostanie uzyskany dostęp do wpływowych ludzi z różnych krajów, którzy nawzajem będą się wspierać. Większość zadań do wykonania po utworzeniu grupy jest już nakreślona przez tych, którzy takie działania już podjęli.

Historia Polski obfituje we wszelkiego rodzaju ruchy społeczne, co czyni ją podatnym gruntem dla rozwóju darmowej energii. Ignacy Łukasiewicz stworzył współczesny przemysł naftowy na terenie Polski, wspierając społeczność pod wieloma względami, a wartości, którymi się kierował, pokrywają się wciąż z pomysłami dzisiejszego rozwoju. Nowe generatory mogą stać się owocem takich wspartych wizji. Międzynarodowe rozpowszechnienie odkryć i ujawnień dotyczących darmowej, wolnej energii wprowadzają nowe możliwości edukacji i zatrudnienia wszystkich do pracy przy rozwoju.


Notatka o Wersji Artykułu

Artykuł w wersji oryginalnej (08/10/2014) jest nieaktualny ale łączy się z innymi wpisami z tego okresu i wprowadza w historię rozwoju informacji.

W 2014r. Kolektyw Warsztatów ds. Nowych Źródeł Energii nazywał się “Lud Wody Ognistej” (LWO): [ Archiwalny portal “LWO” ] [ Archiwalny PDF “LWO”

One thought on “Nowa, Czysta, Bezpaliwowa, Darmowa, Wolna Energia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s