Vipassana: metafizyczne podstawy praktyki

Standard

Wprowadzenie

Witam. Ten artykuł jest podstawą typu wiedzy odpowiadającej na wszystkie pytania z którymi się spotkałem do tej pory w życiu. Piszę w stylu szkicowym, bezpośrednim, uniwersalnym i nie-sekciarskim, posługując się żywą logiką doświadczoną we własnej praktyce “Vipassany” w języku angielskim oraz w języku polskim. Nauka teoretyczna, filozoficzna i praktyczna jest specjalnie tutaj ułożona i kolorowana dla korzystniejszego “trawienia” informacji. Zapraszam na pytania i uwagi, oraz na ciąg dalszy podczas praktyki postrzegania rzeczywistości. Planuję kontunuować redagowanie artykułu w różnych formatach. Widzę że istnieje zapotrzebowanie.

Dlaczego nie żyjemy w pokoju?
“Dlatego że brakuje mądrośći doświadczalnej. Życie bez mądrości poprzez bezpośredniego doświadczenia osobistego jest złudzeniem, stanem wzruszenia, nędzy. Naszą pierwszą odpowiedzialnością jest aby żyć zdrowe, harmonijne życie, dobre dla nas i dla wszystkich. Aby tak czynić musimy się nauczyć aby używać nasz wydział samo-obserwacji, obserwacji prawdy.”


Można powiedzieć że wiele nieporozumień istnieje przez to że świat wygląda na inny niż jest w rzeczywistości. Aby usunąć te nieporozumienia można rozwinąć bezpośrednie osobiste doświadczenie:

“Poza obrębem ciała, prawda nie jest doświadczalna: może być tylko pojmowana intelektem.”

“Vipassana”:
Doświadczanie rzeczywistości taką jaką ona jest.

Wgląd, introspekcja która całkowicie oczyszcza umysł.
Swoiste prawa przyrody: umysł – ciało (materia).
Sztuka życia… czyli sztuka umierania.

“Dhamma”:
Żyć odpowiednio, wypełniając odpowiedzialności, podtrzymując zrównoważony umysł, pozostając spokojnym i szczęśliwym – robiąc innych szczęśliwymi i spokojnymi.

Szlak: prawo naturalne, prawo wyzwolenia, nauka osoby oświeconej: prowadzi do uniwersalnej rzeczywistości oświecenia, przez cały zakres pola doznań fizycznych do rzeczywistości poza doświadczeniem zmysłowym. Schronienie w moralności, panowaniu nad umysłem, mądrości. Optymizm, realizm, pracowitość. Prawda, prawo, przyroda, byt.

Vasquez_Rocks_County_Park

Szlachetna Ośmioroka Ścieżka

“Sila” – moralność
Stronić – nie czyniąc nieprawidłowych czynów.
1 Mowa2 Czyny3 Źródło utrzymania

“Samadhi” – bycie mistrzem swojego umysłu
4 Wysiłek: wywalić teraźniejsze wady, zamknąć się do nowych wad, opiekować się teraźniejszymi zaletami, otworzyć się na nowe zalety.
5 Postrzeganie: może być tylko teraźniejszej chwili.
6 Koncentracja: podtrzymywanie z chwili do chwili bez tłumienia niczego, nie ma rozpraszeń, koncentracja na czym kolwiek jest widziane.

“Panna” – mądrość, wgląd
7 Właściwa myśl.
8 Właściwe rozumienie.

Trzy poźiomy rozwoju “Panna”:
Mądrość uzyskana poprzez rozmowę (słyszenie/czytanie).
Mądrość uzyskana poprzez intelektualną analizę (teoria/filozofia).
Mądrość uzyskana poprzez bezpośrednie osobiste doświadczenia oczyszcza umysł (praktyka).

Trzy cechy mądrości
“Anicca”: (nietrwałość – efemeryczność – zmienność). Najmniejsze niepodzielne cząsteczki materii składają się z proporcji: ziemi, powietrza, wody, ognia, oraz eteru. Eter jest źródłem ognia.
“Anatta”: bez “ja”.
“Dukkha”: cierpienie/niezadowolenie. Przywiązanie do efemeryczności.

River-in-Mountains

Nietrwałość i Zmienność

Wszędzie we wszechświecie, wewnątrz i na zewnątrz, wszystko podlega zmianom. Wszystko “staje się”. Przyczyna i skutek: jaka przyczyna tak i skutek. Przyroda pomaga jakości nasiona się przejawić. Umysł poprzedza wszystko. Nasionem jest czyn: Umysł → mowa → czyn.

Procesy Doświadczeń

Przodowy Łańcuch Powstawania:

Narodziny (umysł i ciało +) →
Istnienie sześciu zmysłów →
Kontakt (zmysł z obiektem) →
Cielesne doznania fizyczne → 
Lubienie = Pragnienie = Przyjemne doznania fizyczne;
Nielubienie = Niechęć = Nieprzyjemne doznania fizyczne →  
Przywiązania (ignorancja i reakcje, nawet podświadomie)
…czyn automatyczny (reakcja) jest powodem kontynuacji procesu powstawania, czyli przepływu świadomości:
Narodziny: (umysł i ciało +)→
Życie: fizyczne i umysłowe cierpienie (łańcuch wymieniony powyżej) →
Śmierć: (ignorancja i reakcje, nawet podświadomie
…ciało się rozpada i zanika ale świadomość łączy się z inną strukturą materialną jeżeli reakcje pozostały w momencie “śmierci”. Następne życie rozpoczyna się umysłem tej samej natury.


Oryginalne wydarzenie w zewnętrznym świecie
Coś się dzieje niechcianego →
Awersja jest spowodowana →
Utrata równowagi umysłu →
Coś pokonuje i obezwładnia umysł (sciemnia).

a) Świadomość (poznawanie) – wiedząc o odbiorze w narządach zmysłu, zmysły “widzą” (+myśl i wyobraźń) →
b) Spostrzeganie (rozpoznawanie) – daje wycene, ocene: doznanie fizyczne staje się przyjemne lub nieprzyjemne →
c) Doznanie fizyczne na ciele 
d) Reakcja psychiczna – (sankhara) w podświadomości jest nasionem które owocuje.


Moc pomnażanej reakcji
Reakcja do [przyjemnych i nieprzyjemnych] doznań fizycznych →
Tworzenie awersji oraz nowej reakcji do oryginalnego nieprzyjemnego doznania fizycznego przekształca się na…
Wykorzenienie nędzy
Spokój umysłu wobec [przyjemnych i nieprzyjemnych] doznań fizycznych z równoczesną mądrością nietrwałości i przemijania →
Wykorzenia nędze i wszystkie przeszłe reakcje tego samego typu z głębi umysłu (podświadomości).


Wrogowie (utrudnienia, przeszkody / umysłowe zanieczyszczenia)
Pragnienie, niechęć, lenistwo / senność, poruszenie, wątpliwość.

Przyjaciele (zdrowotne wydziały umysłu)
Wiara: oddanie, zaufanie: prawidłowa, naturalna dyskryminacja inteligencji i jakości.
Wysiłek: postrzeganie doznań fizycznych zrównoważonym umysłem.
Postrzeganie: w chwili obecnej, terażniejszość.
Koncentracja: w każdej chwili, w przemijających chwilach.
Mądrość: wewnętrzna, na poziomie doświadczalnym.

Cechy Umysłu
Zrzeczenie się – Moralność – Wysiłek – Mądrość – Tolerancja – Prawda – Mocne Zawzięcie –Czysta bezinteresowna miłość – Spokojny umysł – Charytatywność.

9489196804_bf097599a1_b

Przejawianie Doznań Fizycznych

Identyfikujemy się z ciałem jako „ja” fizyczne (agregat materialny) wraz z umysłem jako „ja” psychiczne, pomimo ich efemerycznych natur: powstawanie i odchodzenie. Wszystko co powstaje odchodzi. Przywiązanie: pożądanie, nawyk pragnienia: ja – moje: poglądy – przekonania, obrzędy – rytuały – religie…

 Ciało

Powstające i przemijające cząstki elementarne: odczuwanie doznań fizycznych: skład proporcjonalny czterech żywiołów: doznania fizyczne pojawiają się jako biochemiczne zmiany w cząsteczkach elementarnych według przeważającego żywiołu i jego jakości.

Na przykład doznanie fizyczne może być, “ciężkie, silne, nieruchome, i gorące”:
Stały: (ziemia: waga ) ciężkilekki.
Cieczowy: (woda: spoistość) silny / mocny / nieustąpiającysłaby / ustapiający.
Lotny: (powietrze: ruch) nieruchomy – ruchliwy.
Temperatura :(ogień: ciepło ) gorącyzimny.


Przekaz wkładu (typ kontaktu)

To co powoduje dane przemijające cząsteczki elementarne postrzegane jako doznania fizyczne.

Materia

Pożywienie i atmosfera.

Umysł
Obecna umysłowa reakcja:
np. Gniew = cząsteczki elementarne żywiołu ognia (doznanie fizyczne ciepła)
np. Trwoga = cząsteczki elementarne żywiołu gazu (doznanie fizyczne drżenia)
Przeszła umysłowa reakcja:
np. Doznanie fizyczne doświadczone podczas sadzena nasiona powstanie ponownie przy owocowaniu na powieżchni umysłu.

june-coming-sun-feet_927465611-690x518

Doznania Fizyczne

“Doznania fizyczne są doświadczalne przez najgłębszą część umysłu”. 

Bezpośrednie doświadczenie: rzeczywistość własnego świata i struktury fizycznej.

Doznania fizyczne mają kluczowe znaczenie dla doświadczania rzeczywistości zarówno umysłu jak i ciała. W tej części początkują reakcje. Obserwuj doznania fizyczne ze spokojnym umysłem (obiektywnie, bez reagowania): prowadzą do mądrości.

Spokojny umysł (bezstronny) musi być wyćwiczony na poziomie cielesnych doznań fizycznych aby dokonać prawdziwych zmian w życiu. 

Cały zewnętrzny wszechświat istnieje dla człowieka tylko wtedy, gdy on lub ona go doświadcza: gdy obiekt zmysłu styka się z drzwiami zmysłów. Człowiek może pójść poza doznania fizyczne.

Spasione lub ślepe doznania fizyczne są głębokimi zanieczyszczeniami umysłowymi, wynikają z “sankhary” niechęci. Subtelne doznania fizyczne wynikają z “sankhary” pragnienia.


Ignorancja
Kiedy jest się ignorantnym, doznanie fizyczne jest sposobem którym mnoży się własną nędzę ponieważ nieświadoma (podświadoma) reakcja powstaje z pragnienia lub niechęci, czyli przywiązania do rzeczy premijających tak jakby były stałe, początkując od własnego “ja”. Reakcja ignorantna powoduje że osoba coraz głębiej pragnie lub niechce.

Więzienie
Jest nawykiem ślepego reagowania: przywiązanie do przyjemnych lub nieprzyjemnych doznań fizycznych poprzez ignorancje samego siebie, i przywiązanie do braku równowagi
w lubieniu albo nielubieniu: (niewola / psychiczne kondycjonowanie / więzienie / nawyk / ślepota / ciemnota / uśpienie / niewiedza / ignorancja / nieświadomość). Wolność jest wyzwoleniem z niewoli ignorancji.

Cztery Szlachetne Prawdy
1) Cierpienie istnieje.
2) Przyczyna cierpienia istnieje.
3) Jeżeli przyczyna jest wykorzeniona, cierpienie też wtedy jest wykorzenione.
4) Można zakończyć cierpienie poprzez wykorzenienie przyczyn. Praktyka Vipassany wykorzenia przyczyny cierpienia.

234764-flame

Technika Praktyki Vipassany

Wdzięczność do Potrójnego Klejnota:

Potrójny Klejnot
Buddhaten kto odkrył drogę do wyzwolenia, praktykuje i osiąga ostateczny cel własnym wysiłkiem. Na przykład, Sidhattha Gotama, w wykładzie, “Satipatthana Sutta” przekazał o ustanawianiu postrzegania.
Dhamma: odpowiednie życie odpowiednim szlakiem.
Sanghaosiągnięta świętość – wspólnota tych którzy doświadczyli nibbanhy.

Spokój umysłu: postrzeganie bez reagowania.
Postrzeganie: łącząc świadomość z podświadomością.

Podtrzymywać postrzeganie natury swojego umysłu: pragnienie, niechęć, ignorancja, poruszenie… doznania fizyczne im towarzyszą. Postrzeganie oddychania: w tym momencie umysł jest czysty. Oddech jest połączony ze stanem umysłowym.

Powszechna nędza = powszechny lek uzdrawiający (remedium).
Postęp mierzony przez spokój wobec wszystkie doznania fizyczne.

Używa się:
Silne nieprzyjemne doznania fizyczne aby wytępić stare zbiory reakcji niechęci.
Subtelne przyjemne doznania fizyczne aby wytępić stare zbiory reakcji pragnienia.


Stacje
a) Doświadczanie nadchodzenia i odchodzenia (przemijania) osobno.
b) Doświadczanie nadchodzenia i odchodzenia (przemijania) jednocześnie.
c) Doświadczanie rozpadu: stałe nadchodzenie i odchodzenie (przemijanie).
d) Doświadczanie bezstronności w każdej sytuacji.

Oczyszczanie umysłu: mistrz teraźniejszości, rozpad widzialnej rzeczywistości.
Reakcja jest zawsze negatywna.

Idehan Ubari

Podsumowanie Podstaw

Bez wysiłku można stronić się od czynów które krzywdzą samego siebie oraz innych ponieważ z natury czysty umysł jest pełen życzliwości i współczucia.

Pozostaje się postrzegającym i zrównoważonym umysłowo. Warsta po warstwie starych reakcji przychodzi na powierzchnię i zostaje wykorzeniona.

Prawo Natury
Zrównoważenie umysłowe: życie w równowadze i w szczęściu.
Ból pozostaje, lecz bez cierpienia.
Wygoda pozostaje i można się cieszyć bez porywczego podniecenia.


Ból bez cierpienia, wygoda bez porywczego podniecenia

Źródłem procesu cierpienia
Najgłębszą przyczyną jest ignorancja. Zaczyna się połączonymi wydarzeniami które tworzą góry nieszczęścia dla danej osoby, dla samego siebie. Można wykorzenić cierpienie poprzez wykorzenienie ignorancji: przerwać łańcuch na łączu doznań fizycznych: to jest łącze pomiędzy objektem a reakcją (“sankhara”).

Jak
Zamiast ulegać reakcji od doznania fizycznego: poprostu OBSERWUJEMY DOZNANIA FIZYCZNE (obserwacja na poziomie świadomości-poznawania odbywająca się przed spostrzeganiem) ZE ZRÓWNOWAŻONYM UMYSŁEM i jednoczesnym ROZUMIENIEM nietrwałości. Obiektywnie, takie jakie jest: bez utożsamiania.

To jest jedyny wisiłek
Ani tłumienie ani całkowite dozwalanie. Stare reakcje “sankhary” powstaną jako doznania fizyczne (oraz intelektualne): bez nowych węzłów: stare węzły zostają rozwiązane: oswobodzenie.

Wybawienie i wolność jest możliwe poprzez mądrość doświadczalną:
…opartą na zrównoważeniem umysłu wobec doznaniom fizycznym. Te doznania fizyczne mają swoje źródło jako “sankhary” w podświadomości, czyli w głębi umysłu.

Uniwersalna i nie-sekciarska technika Vipassany umożliwia zachowanie równowagi w jakichkolwiek codziennych wyzwaniach.

download

Łącza

Dziesięć dni dyskursów – darmowe audio w języku polskim. ]
Kursy medytacji Vipassana w Polsce – nauczanej przez S.N. Goenkę, w tradycji Sayagyi U Ba Khin. ]
Sztuka Życia – darmowe pobieranie eBook w języku polskim. ]

Oryginały artykułu w wersjach angielsko-polskich:

Advertisements

2 thoughts on “Vipassana: metafizyczne podstawy praktyki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s