O Generatorze Energii Kwantowej i Rozwoju Energii z Próżni

Standard

Landscape-Wallpaper-23

Nazwa GEK jest akronimem od pierwszych liter słów „Generator Energii Kwantowej” (po angielsku „Quantum Energy Generator”, tzw. „QEG”). Dokładne określenie wyrazów pozostaje względne: możliwe że wszystkie źródła energii są „kwantowe” na pewnym poziomie i być może żaden rodzaj energii nie jest „generowany” przy czerpaniu z próżni. Urządzenie GEK (ze szczegółowym opisem7) pasuje do średniej wielkości łatwo przenośnej skrzynki i może osiągnąć wydajność do 40kW co wystarczy jako agregat prądotwórczy na dom rodzinny.

[ Ten artykuł jest dostępny w nowej wersji na tym blogu – 20/08/2016 ]

Generator Energii Kwantowej jest przejściowym źródłem wolnej energii: zamienia brak publicznego urządzenia czerpiącego wolną energię z próżni na prototyp działającej wersji.  Jest w ostatecznej fazie otwartego rozwoju, której podstawą jest międzynarodowa współpraca. Ten rozwój opiera się na patencie z 1894 roku złożonego przez jednego ze współodkrywców Darmowej, Wolnej Energii, Nikolę Teslę. Omawiany pomysł nazwał „Generatorem Elektrycznym”. Jak na współczesne czasy GEK nie jest zaawansowanym mechanizmem jednak został wybrany jako rozwiązanie na społeczne wprowadzanie rozwoju darmowej, wolnej energii poprzez istniejące i działające urządzenie. Istnieją inne rozwiązania, które na razie nie są dostępne do ogólnego stosowania. Pozostaje nadzieja, że rozwój GEK pomoże je ujawnić. Ludzie przymuszeni do ukrycia technologii będą mieli coraz większe poparcie społeczne.

GEK, zawierając obrotowe elementy elektromagnetyczne, znajduje się pośród dwudziestu wymienionych nowych technologii energetycznych w kategorii „Obrotowych Elektromagnetycznych Generatorów Wolnej Energii”, przedstawionych Prezydentowi USA przez organizacje CSETI Orion/Aero Inc. w 2009 roku.8 Raport został opracowany przez Dr. Steven M.Greer’a, MD, i Theodor C. Loder’a III, PhD – ludzi, ktorzy zapraszają do doświadczenia opublikowanych wyników ich pracy nie tylko podejściem intelektualnym – poprzez spisaną teorię i filozofię, lecz również poprzez zmysły.

Patent na Generatora Energii Kwantowej oraz badania prowadzone obecnie nad nim są dostępne w Internecie. Informacje zahaczają o różne dziedziny wiedzy. Przykładowo – szukając wskazówek technicznych na forach internetowych, można znaleźć naukowców wymieniających się nawzajem informacjami z konstruktorami urządzeń GEK. Współpraca międzynarodowa pozwala na rozpowszechnianie nowych rozwiązań dotyczących budowy GEK w momencie ich opublikowania, zwłaszcza w Internecie. Od lata 2014. istnieją dwa nowe prototypy Generatora Energii Kwantowej na rzecz prowadzenia badań: GEK w wersji „mini” oraz „bezruchowe” GEK.

Tym sposobem, niezależnie od sukcesów przy budowie 130-letnich Generatorów Energii Kwantowej znajdzie się zawsze rozwój ujawniający informacje i pozwalający na dalsze postępy z zaawansowanymi urządzeniami następnym pokoleniom.

GEK znajduje się obecnie w ostatecznym etapie rozwoju. Projekt uzyskał zadowalające rezultaty w testach naukowych przeprowadzonych na poprzednich prototypach. Sukces w umożliwieniu własnego napędu („self-running”) zależy od upowszechnianiu rozwoju zrozumienia czystej energii z próżni.

Podstawowe aspekty pozwalające GEK osiągnąć sukces to: otwarty dostęp („open-sourcing”), finansowanie społeczne („crowdfunding”) oraz współ-opracowywanie („co-development”). Pojekt opiera się na współpracy biznesowej. Główny wykaz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami jest publicznie dostępny. 9

Poniżej jest przedstawione logo międzynarodowej grupy tworzącej pierwsze współczesne Generatory Energii Kwantowej. 10  Pod wzorem widać pierwszą strona omawianego patentu Tesli z jego podpisem. Całe opracowanie jest dzisiaj dostępne za darmo poprzez Internet.

QEG Plans image 1


 

7  GEK (Generator Energii Kwantowej – „Quantum Energy Generator”), jako urządzenie darmowej energii jest szczegółowo opisane w miejscu, gdzie zostało ujawnione pod koniec marca 2014 roku. Odzyskane 4 października 2014: http://www.fixtheworldproject.net/quantum-energy-generator.html

8  Tak jak numer 2. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4 października 2014: http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/Energy1.pdf

9  O współpracy z otwartym dostępem, finansowaniem społecznym oraz współopracowywaniu. Odzyskane 4 października 2014: http://be-do.com/index.php/en/qeg-communities

10  Tak jak numer 6. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4 października 2014: http://www.fixtheworldproject.net/quantum-energy-generator.html

 


 strona 4 / 8

 <PDF>

3 thoughts on “O Generatorze Energii Kwantowej i Rozwoju Energii z Próżni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s